عبدالرووف لیوال

 

کمونست دو آتشه (پاکستان) دل اخوان راکفاند

 

پاکستان رابخاطرکمونست دو آتشه خطاب نمودیم که به ایدیالوژی های کمونیزم لیننی (روسیه)

وکمونیزم مایوستی (چین ) صحه گذاشت ودر اییتلاف باهردونوع کمونیزم ، درسه جلسه ی

مشترک با آنها درمورد افغانستان ، بدون اینکه یاران سابقش (اخوانیها) راوقعی بگذارد ،

اشتراک نمود  .   ( هنوزکجاست)؟

دلیل اصلی اعدام ذوالفقار علی بوتو ازطرف ضیاءالحق  ( رهبراخوانی ها  )  تمایل بوتوبه 

کمونیزم وکنار آمدن او باشهید سردارمحمدداوود تلقی شده است .

حال ذوالفقارعلی بوتو زنده نیست که به جنرال ضیاءالحق بگوید ( جرت ! )

جهت وضاحت بیشتر موضوع  وبکراوند به تفصیل ذیل درمورد فلم (جنگ چارلی ویلسون)

تحریری آقای ظاهردقیق از تارنمای مشعل مینماییم :

 

محتوای این فلم در باره عملیات سی.آی.ای درافغانستان است که یک عضو کانگرس آنرا راه اندازی کرده است. آقای دیدیریک فان هاخستراتین خبر نگار روز نامه فولکس کرانت(چاپ هالند) به شرح زیر گزارش خویش را شروع کرده است   :نیویارک.این زمان برگشت  لشکر شوروی از افغانستان بود .رئس جمهور ضیاالخق در یک تحلیل خلاصه خویش توضیح داده که این پیروزی از دیدگاه او چگونه بوده و آقای چارلیس به چه  شکل انرا انجام داده است.رهبر سابق پاکستان این را خوب میدانست  که او عضو کانگرس چارلی را در کنار خود دارد.در ضمن چارلی متنفر و بد بین کمونيست ها بود و ضیاالحق در حرف و عمل طی سالهای متمادی او را در همکاری با خود داشت.آن هردو رفقا و همرزم شدند و بکمک عربستان سعودی انها سلاح و پول را طی یک عملیات وسیع سازمان سی.آی .ای برای افغانستان انبار کردند.بدین گونه جنگ مبارزین چریکی های مجبور و بی چانس منجر به تبدیل  ویتنام شوروی شد.اتفاقاتی که بعد از باز گشت شوروی در سال 1989 پیش آمد آن یک حمله و یورش فرآوردهء جها لت بود که آنرا رئس جمهو ریگن و چارلیس ویلسون فراوردهای  شوروی نامیدند .

     کرایل در کتاب خویش مینویسد:جنگ در افغانستان پیش در آمد  موزیک  پیدایش و طلوع طالبان شد.آنهائیکه در سالهای نود 90 خلای قدرت را پر کردند و باعث قاصد لانه های شبکه القاعده و اسامه بن لادن گردیدند .و بدین منوال زمینه برای بروز انفجاری 11 سپتمبر 2001 .حمله به افغانستان و موجودیت هالندیها در ارزگان بوجودآمد که  تآثير غیرمستقیم  انتوزیازم(مشتاق)   چارلیس ویلسون در آن نهفته است.                          

جورس کرایل در کتاب خود نوشته میکند :بدون مداخله امریکا شاید تاریخ این قسمت دنيا کاملا به شکل دگری خاتمه می یافت.درین کتاب داستان او  احیاء جنگ فراموش شده را در عقب کوهها انعکاس میدهد.  این فلم  سر از تاریخ 30.01.2008 در سینماهای هالند به نمایش گذاشته شده است.         

این یک شیوه و روش کمپنی هالیوود است که قصه های کوتاه و غيرجالب را انعکاس میدهد.با تشکراز  جولیا روبرت و توم هانکس که جنگ ویلسون را تا به کتله های بزرگي از مردم  میرساند.                             

کرایل مینویسد ویلسون در ظاهر خود درین فلم مواد مخدر کش رسوا ،زن باز( عياش) و خوش گذران میباشد.   دختران زیادی در دفتر او کار میکند او همیشه بوی زن میدهد.با آنهم شبیهء او در کانگرس امریکا کمتر کسی را مي توان در یافت نمودکه بدین گونه از خودتصوری را بجای  بگذارد که مثل او باشد .تمام مقررات و  قوانین را بشکناند وباز هم بحیث سیاستمدار باقی بماند.سازمان سی.آی.ای ممکن  او را بخاطری اینکه میتوانست بسیار خلاقانه فکر کند او را در پیشاپش  کاروان خود توظیف و تعیين کرده بود.

دان رادرژورنالسث تلویزیون وخانم جوانی هیرینگ ثروتمند ترین زن شهر تکزاس که در ضمن نیز به حیث معشوقه اقای ویلسون است او را در سرنوشت افغانهای مظلوم و آواره رهنمايي ، کمک و پشتيبانی میکنند.                    

خلاف تمایل سی. ای .ای او بودجه را برای افغانها به صدها ملیون دالر  بالا برد .مگر آن برای آقای ویلسون کافی نبود. ویلسون یکجا با جاسوس سازمان سی.آی. ای خوس افراکوتوس و یک تیم متخصصین سی.آی.ای موفق به تشکل یک اردويي  از ملاها وافراد عادی وتبدیل آن به یک اردوی منظم با یک رسالت معيين نایل آیندیعنی بالآخره به مقاومت با روسها قرار گيرند.اتفاقات بزرگترین عملیاتی سی.آی..ای از  تاریخ  رابعید بود که پیشبینی میکرد.کمک بودجوی پنج ملیون تا به یک بلیون(مليارد) ارتقا کرد.جولیا روبرت برای چارلیس ویلسون واضح کرد که 5 پنج ملیون مثل یک قطرهء است که در یک دیگی جوشان انداخته شود.او کوشش کرد که آقای ویلسون در اصل محل رفته و جایگاه اش را پیدا کند.چارلی به افغانستان سفر کرد .چشمان او باز شد وبودجه را بالا بردو برای مبارزین افغان انتقال دادند .

فعالیت چارلی ویلسون خوس ابراکوس یک شکل موثر و فوق العاده ای را تشکيل میدهد.هردوی آنها روحیه واحساس ضد کمونيستی داشتند و تحرک بشر دوستانه(!) هیرینگ رانیز در صحنه عمل کشاند و سالهای زیادی کاری مشترک و مخفی را  با جاسوس های اسرائیلی و عربستان ادامه دادند.

دموکرات ویلسون از سال 1973 الی 1997 در کانگرس بود در جریان این سالها او توانست کمک 5 پنج ملیونی را تا به  یک بلیون دالر  برای مخالفين دولت دموکراتيک افغانستان سرازیر نماید .                                           

زمانیکه او در ملاقات با ضیاالحق در پاکستان رفته بود از کمک 5 پنج ملیون دالر یاد آور شد این کمک بنظر ضیاالحق مانند رشخند و مزاق به  نظرآمد.ضیاالحق اورا قانع نمود وبه کمپ های مهاجرین افغا نستان برده واو به چشم خود می دیدکه چگونه مردم گرسنه و بالای موتر مواد غذائی سازمان خیریه حمله ور شدندوکاروان را چوروچپاوول کردند. همچنان اوعملا نا ظر لت وکوب مر دم گرسنه توسط پولیس  پاکستا ن  درهنگامی چپاول موادغذائی و سرازیرشدن رقتباری  انبوهی  مهاجرین   از کوه ها ود ره هابودند. .آغای ویلسون به شگفت آمد و دگر نتوانست به این فاجعه تماشا کند در حالیکه او  بالای اسپ  سوار بودبه سرعت خیمه مهاجرین افغان در پاکستان را رها کرد.او دوباره به امریکا برگشت .و با یک ایدیال و مفکوره ا ی راسخ توانست سی.ای.ای و کانگرس را معتقد بسازد که کمک پولی بيشتری  را برای افغانستان تخصیص  دهد.دولت جمهوری خواهان یعنی ریگن به مدا خله ای نیمه مخفی وآشکارا رای و موافقت کردند.

کرایل به ادامه  نوشته میکند: آقای چار لیس درهنگامی جروبحث در مقابل یک دیپلومات مشوش امریکائی صدامیکرد:این جنگ سرد است همگی درین باره میدانند.

چارلیس پس از سفربه افغانستان ، در صدد کشف سلاحی شد که بتواند طیاره های روسهارا سقوط بدهد.متخصصین امریکائی بزودی سلاح استنگر را ساخت وآنرا در خدمت  مجاهدین قرار دادند و آنها توانستند دربسیاری از جبهات طیاره هايي رابه سقوط برسانند.مرمی ستنگر  خودش طیاره را تعقیب و به آسانی آنرا از بین میبرد.این سلاح مورال مخالفين دولت را بالا برد.

او سفرهای بی اندازه  زیادی در پاکستان و افغانستان نمود و رفیق بازیگران کلان و خورد شدو خود را منحیث طراح عملیات بزرگ و موفقیت آمیز سازمان سی.آی.ای  در تمام اوقات رشد و انعکاس داد.  کرایل ادامه میدهد .یک مملکت آزاد خواهد شد و در حالیکه به دشمن در جنگ سرد ضربه  کشندهء وارد میشود و آن به نظر میرسید که یک موفقیتی تقسیم نا پذیر است .آقای ویلسون تا به هنوز به آن افتخار دارد.سیاستمداران سابقه در گذشته های نه چندان دوربه پیشبینی یک قلب جدید  حساب میکردند که بعد از افغانستان اولین سنگهای دو مینو کله معلق رفتند(یک نوع بازی ماننددانه های کم سائی).دیوارهائی برلین ده سال قبل نسبت به آنچه که انتظار میرفت چپه شد  .اضافه از یک ملیون یهودی آزادی خود را بدست آوردند و بطرف اسرائیل عزیمت کردندو خداوند میداند که چقدری دگر از اسارت آزاد خواهند شد.آنها آزاده گان(!) بودند و جهانرا تغیر دادند.و مردمی که اعتبار و حیثیت   پیدا میکنند آنها کسانی هستند که قربانی داده اند.اما آقای ویلسون  همچنان مفهمید: زمانیکه امریکا نتیجه گیری کرد کلمات چرندی کمیدی نیز استفاده کرده است.ما بازی را بردیم و داستان به پایان رسانده است.                                                                                         

          We fucked up the endgame

    فيلسوف ماچییاویلی نوشته میکند.این دیدگاهها یک تراژیدی دوباره بوجود می آورد .جنگها شروع میشود  زمانیکه شما خواسته باشید مگر آنها ختم نمیشود زمانیکه شما خواسته باشید .ایالات متحدهءامریکا پول را بعد از شکست شوروی بسته و قطع کردند.اما افغانها بعد از  آن خودی شان باید آنرا ختم نمایند .

کرایل.توضیح میدهد: در واشنگتن بسیاری  بالای آغای چارلی ویلسون وآغای  خوس ابراکوتوس خشمگین میباشند.به حق مردم خیانت شده بود.مردم تا به دندان با وسایل امریکائی مسلح شدند.

افغا نستان تحت کنترول چشم های سی.آی.ای بود و محل و اقامت ملیشه های اسلامی از سراسر دنیا ومکه احتمالی برای رادیکالهائی اسلامی شد.مبارزین افغان یک دیدگاه وارزش دگری در رول ویلسون دادند.نی برای او بلکه برای آله .آنها پیروزی خودرا از آله سپاس گزاری میکنند.

سازمان سی.ای.ا ی یک لشکری اعضای قبیلوی با مبارزین مقدس  تشکل دادند .مبارزین با کمک خداوند معتقد ساخته شده بود .

آنها به این نتیجه رسیدندکه چرا یک ابر قدرت دیگر را به زانو در نیاوریم؟  بدین گونه کمک به فوندامنتا لیستها مانندی دومیران (یکنوع آله بازی)که دور پرتاب کنی واو دوباره طرف خودت برمیگردد .واو طرف خودی امریکائیها برگشتند. 

آقای کرایل از زبان آقای  جیم وولسی رئیس سابقه ای سازمان سی.آی.ای نقل قول میکند:  تاریخ بدون آقائی ویلسون کاملآقسمی دگری میبود و آ قائی وولسی در سال 1993 زمانیکه او ویلسون را به عضوی افتخاری در سی.آی.ای شامل کرداواین حرف را اظهار کرده بود.   He did  it کرایل از ضیاالحق نقل قول میکند     

فلم چارلی فعلا برای 80 ملیون بسیار عالی است .این فلم 80 ملیون دالر  عاید آورده است.از جمله 65 ملیونی آن در آیالات متحدهء امریکا بوده که این قابل تعجب است.چونکه تعدادی از فلم های پیاپی در بارهء جنگ عراق همراه با ناکامیهای تجارتی در آیالات متحده امریکا بودند.

  فلم جنگ چارلی ویلسن بمثابه سیاست و کمیدی دیده شده است.این فلم همچنان یک منظره ای خبرهائی منفی و بدی اداراتی که در واشنگتن جریان دارد نشان میدهد.همچنان در این فلم یک گروپی کمیدی  بی نظیر و بی مانند نیز کار کرده است.

عبدالرووف لیوال .

 

 

 


بالا
 
بازگشت