احمد سعیدی

 

سياست خارجي افغانستان در مقابل پاکستان  

در حال حاضر سياست خارجي افغانستان در برابر پاكستان در مسير موثر وسازنده قرار گرفته است. سياست جلب فشار جامعه جهاني عليه پاكستان بخصوص ایالات متحده امریکا درجهت قطع كمك به ترورست ها وقانع ساختن جامعه جهاني مبني برحمايت آن كشور از ترورسيم سياست است عاقلانه مثبت وموثر در گذشته سياست تقابل وروياروئي مقامات افغاني وپاكستاني كه باسكوت ونظاره جامعه جهاني به خصوص امريكا وانگليس توام بود دولت افغانستان را من حديث مدعي تنها وكم اثر در وضعيت بدي قرار داده بود ؛ سياست كه به مجادله لفظي بین مقامات افغانی و پاکستانی تا سرحد افتضاح سياسي نیز رسیده بود .

رئيس جمهور غنی از سفر هفته گذشته خود به هندوستان و کمک های وعده داده شده هند خوشحال بنظر می رسد این موفقیت در مقابل پاکستان زمانی موثر تر خواهد شد  مشروط بر اینکه رئیس جمهور افغانستان در اشتراك در مجمع عمومي ملل متحد که بزودی برگزار میشود استفاده اعظمي نموده جامعه جهاني را متقاعد سازد تاپاكستان را زير فشار قرار دهند وبدين ترتيب دولت جمهوري افغانستان ازراه لحاظ سياسي درمقابل پاكستان در موقف وجايگاه بهتر قرار خواهد گرفت به باور من

 

سال جاری برای حکام پاکستان بخصوص برای سر دمداران آن کشور سال خوب نبود در جریان این سال تنها افغانستان نبود كه پاكستان را به حمايت ازطالبان، القاعده وتروريزم متهم ساخت بلكه دوستان استراتيژيك پاكستان چون آمريكا وانگليس ونشريه هاي غربي كه تلو يحانظرات مقامات رسمي دولت هاي متذكره را بازتاب مينمايد طور فزاينده دولت پاكستان را به حمایت از تروریزم متهم نموده  و از حمايت دستگاه استخباراتي دولت پاكستان رهبران سياسي افراطي پاكستان از طالبان و القاعده ياد آوري نموده اند اين شيوه فشار و افشاگري معقول ترين و موثر ترين شيوه مبارزه عليه طالبان و حاميان شان است. كه اين سياست اثر گذاری های منطقی خود را دارد اما ادامه این سیاست باید تا جای برود که شورای امنیت ملل متحد زمینه شناسایی و معرفی پاکستان را منحیث کشور حامی تروریزم در ملل متحد مطرح و تصویب نماید به عقیده من پيامد های با اين شيوه سیاست  تا حد موثر بوده كه مقامات پاکستانی در حال حاضر مشوش گردیده تلاش میکنند تا با خود نمایی ها از تروریست پروری انکار نماید چنانچه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می گوید که ما در راه آوردن صلح به افغانستان گام های موثری برداشته ایم اما مقامات افغانی باور ندارند به صراحت باید گفت به هيچ صورت اين اظهارات دروغین از سنگيني مسئوليت مداخلات بی مورد پاكستانی ها در امور افغانستان  نمي كاهد او به هر حال پاکستانی ها به تروریست پروری اعتراف کنند یا نکنند دنیا میداند  كه پاكستاني ها مسئوليت تربيه و تجهيز ترورستان انتحار كننده و جنگجويان در افغانستان را به عهده دارند خواه نظامی باشند خواه ملکی جای تاسف است پاکستانی ها آنقدر خیره سرانه و گستاخانه سخنرانی مینمایند که هیچ شخص منطقی نمیتواند به سخنان شان اطمینان داشته باشند چنانچه روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان رئیس جمهور افغانستان را  به بي خبري از ماحولش متهم ساخت در حالیکه نه تنها رهبری افغانستان بلکه کنگره امریکا نیز دیگر نمی تواند از مداخله پاکستان چشم پوشی کند به عقیده من   

مسير معقول و منطقي بهتر اين است تا مقامات افغاني تمام اسناد و مدارك را كه نمايانگر حمايت مقامات پاكستاني از گروه های تروریستی به دسترس دارد به دستگاه هاي استخباراتي آمريكاو انگليس و شورای امنیت ملل متحد در اجلاس پیشرو  بسپارد تا ايشان از طريق خود پاكستان را زير فشار قرار دهند چنانچه اين پروسه سياسي درين روز ها در مسير اصلي خود قرار گرفته است مقامات بلند پايه امريكا و انگليس و رسنانه هاي خبري كشور پاكستان را به حمايت از جنگجويان مخالف دولت افغانستان متهم ميسازند از آنجائيكه دولت پاكستان از طرف امريكا و انگليس حمايت سياسي و اقتصادي ميشود بناءً فشار ايشان عليه پاكستان از اهميت خاص برخوردار است.

در حاليكه امريكا و انگليس رهبري جنگ با القاعده داعش و گروه های دیگر تروریستی  را به عهده دارند و پاكستان دوست نزديك اين دو كشور از القاعده و طالبان همه جانبه حمايت مينمايد پس اين مسئله منطقاً بايد بين پاكستان و كشور هائيكه از فاصله دور بخاطر مبارزه با تروریزم با افغانستان آمده اند حل و فصل شود چون پاكستان در برابر افغانستان هيچ نوع احساس مسئوليت نميكند و اين كشور تا هنوز افغانستان را دشمن خود ميپندارد و به مقامات افغانستان باور ندارد اين بعضی از افغانهای مزدور اند كه به پاكستان باور و اعتماد ميكنند در شرايط موجود بايد ما در باورمندي هاي خود محتاط باشيم دولت افغانستان به نوبه خود بار ها از حمايت دستگاه استخباراتي پاكستان از طالبان ياد آوري نمود اما اين اظهارات بجاي سود ضررهاي فراوان را متوجه افغانستان ساخت پاكستان اين اظهارات را مغرضانه و دشمنانه خوانده با تقاضاي دوستانه و حتي عاجزانه مقامات افغاني که در اوایل حکومت وحدت ملی مطرح بود هیچ اعتنای و صداقت از خود نشان نداده بلکه كارد اسلام آباد تيز تر شد و حتي بيشرمانه دولت افغانستان را به مداخله در امور پاكستان بعضی اوقات متهم میسازد.

واقعيت اين است اگر متحدين پاكستان كه رهبري مبارزه عليه تروريزم را به عهده دارند و موجوديت پاكستان در گروه حمايت سياسي و اقتصايد ايشان ميباشد در اجلاس پیشروی سازمان ملل متحد در برابر مداخلات پاكستان خاموش باشند در آنصورت قطعاً تلاش هاي افغانستان بجاي نمي رسد. شما ديديد مقامات پاكستان برخلاف عرف سياسي چندين بار حرف غير ديپلوماسي را در مقابل رهبران حکومت وحدت ملی  بكار برده اند حال كه دولت افغانستان بجاي تسليم دهي اسناد به مقامات پاكستاني جانب كشور هاي غربي و ناتو را انتخاب نموده است اين شيوه بهترين شيوه و معقولترين طريقه مبارزه با سياست هاي پاكستان است و يقيناً نتايج آن هم مثبت تر و مفيد تر از گذشته ها خواهد بود شما تبعات و اثرات اين شيوه مبارزه را به شرح ذيل مرور و بررسي مينمايد ، و بوضوح در ميبابيد كه پاكستان به چه پيمانه زير فشار جامعه جهاني قرار گرفته است اظهارات منابع غربي در مورد حمايت پاكستان از داعش و طالبان خیلی آشکار است

يك محقق وزارت دفاع بريتانيا در گزارش كه به بي بي سي درز كرده است ادعا كرد كه سرويس امنيتي پاكستان به طور مستقيم به شبكه القاعده و گروه طالبان كمك كرده است اين گزارش همچنين ادعا كرده است كه پاكستان در آستانه هرج و مرج قرار دارد.

نيرو هاي ائتلاف بين المللي تحت فرمان امريكا در افغانستان ميگويند در حال حاضر خشونت ها در مناطقي از افغانستان كه متصل به وزيرستان هست ، تا سه برابر افزايش يافته است. سقوط ولسوالی جانی خیل پکتیا میتواند یک نمونه باشد

سخنگوي اين نيروها در كابل در يك كنفرانس خبري گفت كه فعاليت های گروه حقانی به ويژه در خوست و پكتيكا كه در نزديك وزيرستان موقعيت دارد ، بيشتر شده و اين موضوعي است كه به گفته او جاي پنهانكاي ندارد. حمایت پاکستان از طالبان و گروه های تروریستی دیگر 

 احتمالاً فرصت خوبي به دست طالبان و گروه حقانی  داده تا حملات خود را در افغانستان شدت بخشند به باور من اگر نواز شریف نخست وزیر پاکستان شخصاً به سياست عدم دخالت در افغانستان متعهد باشد ، نميتواند ادعـــــــــــــــا كند كه سرويس استخبارات اين كشور و همچنين نيروهاي بنيادگراي اسلامي و اردوی پاکستان، چنين تعهدي را رعايــــت میکنند .


 

 


بالا
 
بازگشت