احمد سعیدی

 

راه نجات از این گناه

از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در سال 1393 که بین داکتر اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله صورت گرفت و ما به یکی از این دو نفر رای دادیم اضافه تر از دو سال میگذرد بخاطر این اشتباه تاریخی خویش چندین مرتبه عذر خواهی نیز نموده ایم اما بعضی ها نمیخواهند دنبال این داستان دنباله دار را رها کنند روزی نیست که بخاطر به پای صندوق ها رفتن و به این جنابان  رای دادن  توهین و تحقیر نشویم با گذشت تقریباً دو نیم سال تا هنوز برخی می گویند، در سال 1393  چرا به پای صندوق رای دهی رفتی و چرا  به فلانی رأی دادی  متأسفانه بدون تحلیل با در نظرداشت امید ها که  همان شرایط وجود داشت خیلی به آسانی به ما دشنام میدهند درست است که رای دادن ما با این محترمین  یک اشتباه جبران نا پذیر تاریخی بود هر دو نفر در اریکه قدرت تکیه زده اند اما  بعضی ها نا انصافانه ما را خائن دزد وطن فروش و نادان خطاب می کنند حتی  برخی آنقدر عصبانی اند که سخنان  خلاف اخلاق و انسانیت نثار ما میکنند . عالم الغیب خداوند پاک است ما بنده گان گنه کار چه میدانستیم که زمین را که بخاطر رویدن پخته کشت میکنیم حاصل آن مولی و شلغم است  در حال حاضر حتی

برخی سیاسیون و برخی رسانه ها در اتهام زنی بخاطر رای دادن ما به این دو شخصیت گناه ما را نا بخشودنی میدانند دوستان گرامی باور داشته باشید این کار ما نه خلاف شریعت است و نه خلاف ارزش های قانون اساسی و دمکراسی فقط یک اشتباه تاریخی بوده که هیچ کس نمی تواند از همچو اشتباهات برای همیش مبرا باشد اینکه بدون بررسی و اطلاع دقیق از ماجرای رای دادن یک فرد، یا افراد را متهم کنیم، قطعا خلاف اخلاق و انسانیت است و باید جلوی چنین رفتارهایی را بگیریم .
من خوب درباره بهره برداری سیاسی جناح ها از برخی تخلفات احتمالی برای تخریب رقیب و تهمت زدن به یکدیگر قبل از ثبات گناه ادعاها، و اظهار نمودن چیزیکه ما را مکلف ساخت یا آگاهانه یا غیر آگاهانه پای صندوق های رای برویم قانون اساسی و نقش دمکراسی در تحقق اهداف ملی بود نه چیز دیگری اگر ما قانون اساسی را وثیقه ملی بدانیم ما و زمامداران ما به آن عمل کنیم .
بسیاری از مسائل حل می شود، مشکل کار در کشور ما این است که همه بدون سنجش جامع الکمالات و متخصصیم. به قول یک دانشمند افغانی که گفته بود خورد و بزرگ مرد و زن افغانستان در سه مقوله دیانت، سیاست و طبابت همگی متخصص هستند که این تخصص و اجتهاد همیشه برای ما مشکل زا بوده است. حالا این فیس بوک خدا شرمانده کار را بجای رسانده که هر کی در این کشور است .

خود را در همه امور متخصص امور می دانند، احتمالا این نوع افراد را زیاد در جامعه دیده اید که بحث دیانت و امانت داری که می شود، فوراً اظهار نظر می کنند، بحث سیاست و حکومتداری  که پیش می آید تئوری پردازی مینمایند و بحث درد و رنج مردم که مطرح می شود در رسانه ها  نسخه های تیار را ارایه میدارند. چه عیبی دارد که ما در انتخابات شرکت کردیم یا به آقای اشرف غنی یا به داکتر عبدالله رای دادیم آیا گناه کبیره ای را مرتکب شده ایم جهنم جای ما خواهد بود یا خدا نا خواسته از شفاعت روز آخرت محروم شده ایم، شرکت در انتخابات یک اصل است این وظیفه ای انسانی و اخلاقی یک انسان رسالتمند است آیا شما منتقدین این حق را دارید که روز و شب دشنام داده می گویید.

چرا در انتخابات شرکت نموده  اید و با این دو نفر رای داده اید ما از کجا میدانستیم که این عالی جنابان با وعده های خویش وفاه نمیکنند قول و عمل شان یکی نیست تجربه مدیریت و رهبری کشور را ندارند از باور و  اندیشه های ملی و مردمی فاصله دارند تنگ نظرانه روی مسایل قومی زبانی گام بر میدارند . و کشور را تا پرتگاه نابودی سوق میدهند هنوز فرصت های اندکی وجود دارد تکرار میکنم اگر این رهبران التزام عملی و واقعی به به قانون اساسی و منافع ملی داشته باشند نه تنها خیلی از مشکلات امروز در جامعه ایجاد نخواهد شد، بلکه شاهد رفع بسیاری از مشکلات موجود بزودی  خواهیم بود. به باور من نه تنها شخص خودم بلکه  هر کسی که در انتخابات سال 1393 شرکت کرده و رأی داده به وظیفه قانونی خود عمل کرده است؛ حال چرا عده ای حتی امروز هم می گویند چرا به فلانی رأی داده ای و به فلانی رأی نداده ای!

مشکل اساسی ما بروز چنین رفتارهایی در سطح جامعه است، وگرنه اگر ملاک قانون اساسی و ارزش های دمکراسی باشد سوال دیگری مطرح نمی شود شما قانون اساسی را که وثیقه ملی است بخوانید می گوید، هرکسی می تواند در انتخابات رأی بدهد و یا بر اساس قانون کاندید شود. 

 


بالا
 
بازگشت