سيمينار برابری جنسی و خشونت عليه زنان و اطفال

 

شنبه 18 ماه جون ۲۱۰۶  کنفرانس باشکوهی تحت عنوان  ٬ جامعه چند فرهنگی ٬ برابری جنسیتی ٬  چگونگی خشونت علیه زنان و اطفال و راه کردهای عملی مبارزه با انواع خشونت  از جانب انجمن فرهنگی پامیر درتالار ستودیی فیور میندین واقع ریدبریش پلاتسین شهر گوتیبرک سویدن دایر شده بود ٬   گرداننگی کنفرانس را خانم فرشته ضیایی  مسول فرهنگی انجمن پامیر به عهده داشت ٬ سخنران اصلی  کنفرانس جناب داکتر مهرداد درویش پور استاد پوهنتون و جامعه شناس شناخته شده در سویدن بود ٬ دهها تن از اعضای انجمن و علاقمندان موضوع اعم از افغانها و عزیزان ایرانی مقیم شهر گوتیبرگ  از شرکت کنندگان فعال بودند ٬  استاد درویش پور در مورد موضوعات کنفرانس توضیحات مفصل ارایه داشته بعدأ  به سوالات شرکت کنندگان جواب داد ٬ کنفرانس از ساعت دوی بعد از ظهر شروع و حوالی ساعت هفت شام خاتمه یافت.

 

 

 


بالا
 
بازگشت