یکم حمل 1395 هجری شمسی  

نوروزباستان و حلول سال نو را گرامی میداریم

 

امروز روز « جهانی نوروز» وجشن باستانی و ملی نوروز میباشد وهموطنان ما همراه با ملیونها انسان از کشور های « حوزه یی تمدنی » ما این جشن را تجلیل میدارند ، با تمام مصایب دردناک که مردم ما با آن درگیر میباشند و احوال اسفبار کشور ، برسم قدیم و نیاکان نوروز باستانی را گرامی میداریم و مقدم سال نو را به « فال » نیک گرفته ، برای افغانان در داخل کشور و هر کجایی که هستند و منجمله افغانان مقیم اروپا و همسلکان گرامی و تمام کسانیکه این جشن تاریخی را تجلیل میدارند ، تبریک و تهنیت میگوییم .

 

مردم افغانستان با ختم سال 1394 هجری ـ شمسی یکسال بسیار غم انگیز را سپری نمودند ، دورجدید « بازیهای بزرگ » ،  کشمکش های پیچیده جیو ستراتیژیک منطقه یی و بین المللی ، تداوم جنگ اعلام نا شده پاکستان ، سونامی هولناک بنیاد گرایی « اسلامی » ، ادامه یی پالیسی های کجدار و مریز انگلیس و امریکا ، ظهور انواع طالبان اعم از روسی و ایرانی و... و افزون برآنان ، دولت ضعیف و ناکارا ، آفت فساد گسترده و طاعون بی اتفاقی ، بقا و هست و بود کشور را به مخاطره انداحته است .

 

سال که ما در آخرین روز آن قرار داشتیم تعمیق تراژیدی حقوق بشردر افغانستان بود ، جنگ خانمانسوز و فقر دمار از روزگار مردم بیرون کرده و بیجا شدگان و مهاجرت کتلوی صفحه  غم انگیز را رقم زده است و از کابل و تا اروپا داستان پناهندگان افغان فاجعه حقوق بشر را بازگو مینماید و افزون بر تمام آلام و زجر ها  در یک سال  یک رقم بزرگ و وحشتبار  هموطنان عزیز ما در مسیر راه و در ابحار قربان گردیده اند .

در سالی که گذشت پروسه تضعیف حاکمیت قانون سیر نزولی داشته و افغانستان در فساد کماکان در ردیف اول و همراه با سوریه در شمار خطرناکترین کشور های جهان قلمداد شده اند . سال پار که با « مرگ انسانیت » و تراژیدی هولناک زجر کشی و شهادت فرخنده رقم خورد ، بمثابه بدترین سال برای زنان و دختران با حوادث خونین مشابه تداوم یافت و از تبسم ها و رخشانه ها قربانی گرفت و بر اساس آمار های رسمی تا ( 180 ) زن ودختر قربانی جهالت ، توحش و بربریت گردیدند.

 

چشم انداز صلح که با دسایس الحیل و درامه یی به اصطلاح شورای صلح راه اندازی گردیده برای مردم ما که طولانی ترین جنگ تاریخ برآنان تحمیل گردیده است کماکان یک « سراب » پنداشته میشود .

دستیابی به آرمان تاریخی مردم بخاطر صلح و ثبات فقط در وجود اقتدار نیرومند ملی ممکن خواهد بود ، اقتداری که بتوند با دشمن کشنده فساد گسترده مقابله و در مبارزه یی تاریخی علم و جهل بسیج  ملی را در برابر ذهنیت تکفیری جهادی ــ طالبانی و داعشی که  نابودی تمام ارزشهای تاریخی وملی  در دستور کار شان قرار دارد و حتی همین نوروز تاریخی و باستانی را « حرام » خوانده اند ، سازماندهی نموده بتواند .

 

با تمام غبار های تاریک و اخبار غم انگیز این نسل جوان کشور است که درعرصه های مختلف و منجمله در بخش های موسیقی وسپورت لبخند و سرور را به مردم ارمغان آورند ، پیروزیهای فوتبال و مطرح شدن کریکت کشور در مقیاس جهانی و قهرمانی مدال آوران افغان : مبارز ها و نیکپا ها و... افاده یی جاودان « امید » را زنده نگهداشته اند که ما هم پاسدار آن میباشیم و به امید صلح وختم آلام مردم به استقبال نوروز و سال نومیرویم .

                                  

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 


بالا
 
بازگشت