انجنیر فضل احمد افغان

 

 

پيام تسلیت

 کانادا: ۲۲ جولای ۲۰۱۶م

 

 با درد والم فروان اطلاع حاصل نمودم که استاد،دوست،برادر بزرگ وخدمتگار صدیق  هموطنما دانشمند نهایت گرانقدر و وطندوست مهربان جناب معزز و محترم محمد نسیم خان بعد از بیماری طولانی بتاریخ ۲۱ جولای ۲۰۱۶م عالم فانی را وداع و به حق پیوستند  

انالله و اناالیه راجعون

 من افتخار آشنائی را با مرحوم مغفور محمد نسیم خان ا ز معاونیت شان در لیسه عالی حبیبیه و سپس در دوره ماموریتم که بحیث رئیس څارندوی و معین اداری وزارت تعلیم و تربیه ایفای وظیفه مینمودند داشتم و در مدت چند سال که در جلاوطنی زندگی میکردیم سیع میورزیدم که جویا ای احوال جناب شان باشم و خوشبختانه همیشه از الطاف و محبتهای سرشار شان برخوردار بودم جناب محمد نسیم خان بر علاوه که شخصیت دانشمند بودند نهایت زیاد بردبار،مهربان، مشفق و دیموکرات بودند ودر وزارت تعلیم وتربیه از عزت و منزلت خاص برخوردار بودند وفات جناب معین صاحب یک ضایعه علمی و ملی و خاطرات شان نزد اهل معارف و دوستان جا ویدانی خواهد بود و جایش برای همیشه خالی. خداوند منان روحشان را شاد و یاد شان برای همیشه گرامی باد

 من وفامیلم از خداوند متعال برای جناب معین صاحب جنت فردوس و برای فامیل گرامی و دوستانش صبر     جمیل آرزو میکنم

آمین      

 

 

 در مراسم افتتاح تعمیر یک مکتب ابتدای عکس شخص اول جناب محمد نسیم خان معین اداری در پهلوی داکتر محمد صد یق خان معین تدریسی میباشد

 


بالا
 
بازگشت