نصیر احمد دستگیر

 

نوروزجشن بزرگداشت ازعلم وعالم

به روایت تاریخ وباستان شناسی  ، شناخت نوروز ریشه در پیشینۀ سه هزار تا پینج هزار سال قبل از میلاد دارد و به اولین تمد ن بشریت یعنی تمدن سومری ، اکد و بابل که سرزمین میان رودان نیز نامیده شده (سرزمین های میان دجله و فرات) ارتباط میگیرد. سومر یا شومر نخستین تمدن شهری است در منطقه تاریخی جنوب بین النهرین که کتیبه های خطی آن بیشتر از 2500 سال قبل از میلاد سابقه دارد .  به اعتقاد باستان شناسان معاصر این مردم نخستین نیروی تمدن ساز بودنند که  به زراعت پرداختنند ، تجارت را گسترش دادند و صنایع دستی چون بافندگی، چرم گری ، فلز کاری ، بنایی و گوزه گری را ایجاد کردند و زمان را به ماه ها حساب میکردنند .
بهر صورت اگر نوروز را از مدنیت سومر حساب کنیم یا قیام کاوه در برابر ضحاک  ویاهم افسانه های شاهنامه و جمشید و کیخسرو ، علت بقا و حیات طولانی آن مهم است که در اساس و بنیاد علمی آنست .
نوروز یعنی اعتدال بهاری و اعتدال بهاری در ستاره شناسی به لهظۀ گفته میشود که خورشید از دید ناظر زمینی در ابتدای برج حمل ، از صفحه استوای سماوی گذشته و به حرکت خودرا به سمت شمال آسمان  ادامه میدهد . که این اعتدال در نیم کره شمالی واقع میشود . اعتدال دیگری که در نیم کره جنوبی واقع میشود اعتدال پایزیست و در اول خزان یا برج میزان رخ میدهد . همچنان انقلاب تابستانی که در اول برج سرطان رخ میدهد و با دراز ترین روز تابستان آغاز میگردد و انقلاب زمستانی که در اول برج جدی به وقوع می پیوندد که با دراز ترین شب ( شب یلدا) زمستان آغاز میشود .
کشف و شناخت این لهظات در چند هزار سال قبل از میلاد خود انقلاب بزرگ علمی در حیات بشریت بوده و دگرگونی غظیم مادی و معنوی را در حیات جامعه بشری ببارآورد.  انسنان دیگر با دانستن چهار فصل و آغاز و انجام آن از نادانی نجات یافته  و زمان شخم زدن و تخم پاشی را تا آمادگی برای سرما و زمستان  دانست  و این عروج و پیروزی خود را جشن گرفت .
- در سال 230 میلادی مجلس سنای روم نوروز را چون روز اعتدال بهاری برسمیت شناخت .
- در 21 مارچ سال 1971 میلادی اوتانت ، اولین سرمنشی شرقی ملل متحد روزی که اعتدال بهاری در آن رخ میدهد روز زمین نامید .
- در24 فبروری 2010 سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه روز 21 مارچ را به

عنوان روز جهانی نوروز به تصویب رسانید و در تقویم خود جاداد .
- امروز بیشتر از 300 ملیون انسان در جهان  نوروز را به نام های مختلف و عقاید و عنعنات گوناگون تجلیل میکنند .
من را عقیده بر آنست که این همه ماندگاری و ارج گذاری نه بخاطر آنست که ایرانیان در این راستا کوشیده اند تا این چشن را بنام خود رقم زنند  یا اینکه افغانها این روز را خوب تجلیل میکنند .  بلکه به بزرگداشت از علم و عالم چند هزار سال پیش است که انسان و انسانیت را از تاریکی به روشنایی هدایت کرد.
نهایتناً اینکه چنشن نوروز برجسته تر ازهربعد دیگرش چشن علم ، جشن برگداشت از عالم و چشن نور معرفت است ، پس مخالفین بزگداشت از نوروز باستان بر علاوه آنکه فرهنگ ستیز و مردم ستیز هستنند علم ستیز و عالم ستیز نیز میباشند .
                                                            نوروز تان مبارک
                  


 


بالا
 
بازگشت