احمد سعیدی

  

اصلاحات انتخاباتی حقیقت یا افسانه

چند قبل با گذشت یک سال و شش ماه از انتخابات ریاست جمهوری آقای یوسف نورستانی دست و آستین بر زد و نتایج انتخابات را اعلان کرد شاید باورش این بوده باشد که با این اعلان نتایج میتوان حکومت وحدت ملی را مطابق به ارزش های قانون اساسی قانونمند ساخت گرچه آقای نورستانی خیلی آدم چاق و پهلوان شناخته شده ای در زور آزمایی های سیاسی نیست گرچه از نگاه جسامت مانند معاون خود آقای عبدالرحمن هوتکی چاق و چله نبوده حتی زمانیکه در پهلوی آقای هوتکی قرار داشته باشد  لاغر اندام شمرده می شود  اما با اين لاغري و کهن سالی توانست دو فرد نيرومند کشور جناب رئیس جمهور و جناب رئیس اجرائیه را نيكو كند و طرفداران شانرا در حاشیه قرار دهد گرچه رئیس جمهور هفته گذشته فرمان را بخاطر اصلاح انتخابات صادر نموده اما تا هنوز حرف اول را کمیسون نورستانی میزند، تا هنوز دست آنانیکه بر اصلاحات انتخاباتی دیدگاه صادقانه ای ندارند بالا است کمیسون را که بخاطر اصلاح  انتخابات با اشتراک آقایان فهیم دشتی، نعیم زاده و خانم زرقا و تعداد دیگر همکاران شان تشکیل شده بود گفته می شود که با صدور فرمان اخیر ریاست جمهوری این آقایان بعد از این در خارج رينگ بوکس قرار خواهند گرفت، اگر با همه نا رسایی و همه کمی و کاستی ها بزودی توجه همه جانبه نشود وضعیت در کشور طور پیش می رود که حکایت از پیش مایه یک تکانه  انفجاری در کشور دارد که میتواند فرایند دموکراسی را مفتضح وبحران سیاسی و امنیتی کشور را بیشتر از پیش دامنه دار سازد.اینکه انگیزه تقابل ورویاروی اين هر دو رهبر در اصلاحات انتخاتی میتوانند مشکلی را بر مشکلات بی افزاید نه تنها اصلاحات در انتخابات نه تنها پشت پا زدن به وعده های انتخاباتی نه تنها نبود امنیت دامنگیر مردم ماست صد ها مشکل دیگر در درون نظام وجود دارد که مردم را بخاطر سرنوشت آینده شان بتشویش ساخته اند بهتر است رهبران حکومت وحدت ملی با در نظرداشت وضعیت پیش آمده  تا سر حد نا رضائیتی ملی از عدم اصلاحات انتخاباتی به باور من مفید ترین رویکرد منطقی دربرابر تحولات جاری کشور این است تا بخاطر جلب إعتماد ملت، وسلامت ارزش های ملی ودموکراتیک  از خطر تصرفات شخصی وآفت تقلب وخیانت گذشته به تحمل وتعقل روی آورند تنها رویکرد که میتواند جلو آشوب وانارشی را بگیرد همانا پشنیبانی مردم از حکومت و اصلاحات نظام انتخاباتی خواهد بود باور دارم همکاری مشترک همه نهاد ها بخاطر حفظ آبرو ملت بقاي نظام  وارزش های ملیست نه چيزي ديگري جناب اگر به واقعیت ها، نیاز ها وخواستهای روز های أخیر دقت کرده باشید وضعیت خیلی بحران آفرین است حالا در چنین وضعیتی در لحظات آخر افتتاح پارلمان رئیس جمهور فرمان اصلاحات انتخاباتی را صادر کرد  گرچه تا کنون شخصاً در مورد فرمان اخیر رئیس صاحب جمهور بخاطر اصلاحات انتخاباتی معلومات کافی ندارم  اما گفته می شود نماینده با صلاحیت ولسی جرگه مشرانو جرگه نماینده کمیسون نظارت بر قانون اساسی و اشخاص دیگری معرفی کننده ای اشخاص و افراد باشند که رئیس جمهور تعداد از بین آنها را به صفت کمیشنر در کمیسون اصلاحات انتخاباتی انتصاب کند .

مي دانم اجراعات و عملكرد هاي نا عاقبت انديشه کمیسون انتخابات سال گذشته صورت گرفت کشور را مردم ما را با چالش هاي سخت روبرو ساخته بر آمدن از اين بحران هم اسلاميت مي خواهد و هم انسانيت و هم صداقت و شفافيت وقتیکه حرف های سخنگویان ریاست اجرائیه را در مورد اصلاحات انتخاباتی می شنوم  در ظاهر امر اين اجرعات  آسان است اينكه طي یک و نیم سال گذشته آنها در پيشگاه ملت چه گفتيد و چه نگفتند در مورد اصلاحات انتخاباتی چه وعده دادند و چه ندادند و مردم از حکومت وحدت ملی چه انتظاری داشتند هم خدا مي داند هم ملت از یک و نیم سال بدینسو  بعضی ها محاکمه اعضای کمیسون انتخابات و برسی شکایات را آرزو دارند اما آنچه که من باور دارم  بدون قيد و شرط معاف مي شوند و شاید یا سفیر یا مقام بهتر را از ان خود سازد. وضعیت در کشور شکننده به نظر می رسد باید چاره ای جست تا بتوانیم ارزش های چهارده سال گذشته را حد اقل حفظ کرده بتوانیم باور من این است زمانی این ارزش ها و معیار ها عملی خواهد شد که حاکمیت وحدت ملی  به جمع بندی در مورد برخی موضوعات دست پیدا کند تا جامعه افغانی  از نزاع های داخلی فکری در قدم اول رهایی پیدا کنند. زمامداران ما باید بدانند سیاست و عملکرد های یک و نیم سال گذشته چه از نگاه امنیتی چه از نگاه  اقتصادی بشمول جذب کمک های جامعه بین المللی با دروغ پردازی به فال بینی یا به وعده های میانتهی هرگز بدست نمی آید زمانی این آرزو های تحقق میابد که ما در کشور خودوضعیت اقتصاد، سیاست و امنیت جهانی را از زوایای مختلف بررسی کرده بتوانیم، اما شکست و ریخت های درونی حکومت وحدت ملی بجای رسیده که اکنون انرژی زیادی زمامداران ما  صرف ایجاد توازن سیاسی می شود و این تنها راه است که برای حفظ  نظام در وضع موجود خیلی ضرور است. اما همه کاره و تعین کننده همه معیار ها نیست در حال حاضر روابط ما با پاکستان شکننده است جهت سرنوشت راهبردی در کشور و تحفظ نظام و ختم جنگ و صد ها درد و رنج دیگری که دامن گیر ماست  ما نیازمند اجماع ملی هستیم و همه کشورها از درون حاکمیت خود متحدانه تصمیم میگیرند و راه بیرون رفت را طراحی و عملکرد ها را نقطه گذاری میکنند ، با این شیوه سیاست ها جامعه از هر نگاه اقناع شده اکثر از معضلات آهسته آهسته راه حل میابند… ما نیازمند اجماع بر سر مفاهیم هستیم که تفاوت یک دولت و دولت بعدی در اجرای سیاست ها باشد نه تفاوت در تعاریف و مصادیق. که کی مقرر شد و کی نشد با تذکره چی نوشته شد و چی نشود ما باید حتمی و ضروری به تعریف مشخصی در مورد این گونه مضامین دست پیدا کنیم تا همیشه چنین اختلافات فکری و فلسفی و اجتماعی را که بروی تذکره الکترونیکی و اصلاحات انتخاباتی پیشروی ما قرار دارد تفکر عمیق کنیم حرف های خورد و کوچک القاب فلانی چطور ادا گردد قایم مقام کیست قومنده بدست کیست و سر قومندان چی میگوید این صلاحیت و آن صلاحیت از کیست قدرت چیست و مدیریت بدست کیست و مربوط به چیست ، متاسفانه هم ما و هم رهبران حکومت ما از نزاع کردن با یکدیگر لذت می بریم. به باور من در شرایط فعلی گفتگو های داخلی حاکمیت الزامی است و نیازی به علنی شدن این همه درگیری ها که هر روز رسانه ها نشانه میگیرند بین رئیس جمهور بین رئیس اجرائیه و بین معاونین شان نیست، بهتر است ما با گفتمان های داخل حاکمیتی به جمع بندی بخاطر منافع ملی دست پیدا کنیم. ما اگر میخواهیم دنیا بالای این حاکمیت اعتماد نماید در قدم اول باید مسائل درونی کشوری را حل و  فصل کنیم. باید توازنی بین توانمند سازی داخلی و قدرت خارجی برقرار نماییم، که تا هنوز چنین کاری را انجام نداده ایم،

حاکمیت ها برای مدیریت کشور باید لایه هایی باز کنند، چون جامعه متنوع و متکثر است. باید نوعی پذیرش عمومی از آدم ها و گرایش های مختلف در جامعه ایجاد شود تا آنها بتوانند در جامعه نقش داشته باشند. من به نقش هر سه قوه به عنوان ارکان کلیدی تأکید دارم و از طرف دیگر اصلاحات در کمیسون انتخابات را  بخاطر شفافیت یک امر ضروری میداند چون میدانم  در صورت  با برگزاری یک انتخابات شفاف این نهاد قانونمند می شود و مردم اعتماد از دست رفته خود را دوباره بدست میاورند آنگاه بهتر و خوبتر می تواند در حل وفصل مسائل جاری کشور و گوشه ای از درد و رنج مردم افغانستان را مدوا کنند. با ایجاد حکومت وحدت ملی که تقسیم قدرت بین دو شخص یا دو تیم مشخص شد اکثریت مردم حاکمیت ملی و بر خوردار از ارزش های قانون اساسی نمیدانند رهبران موجود اگر میخواهند 5 سال ماموریت خویش را تکمیل نمایند و این سفر را در نیمه راه نگذارند افغانستان را هرچه زود تر يك بار ديگر به خانه مشترك و امن و آسایش همه افغان ها تبديل كنند. در این روز ها تعداد زیادی از جوانان بخصوص تحصیل کرده گان ما بخاطر نبود امنیت و بیکاری بخاطر لقمه ای نان کشور را ترک مینمایند فرار مغز ها برای آینده افغانستان زهر قاتل است. جناب رئیس جمهور و جناب رئیس اجرائیه باید بدانند، این مهاجرت های دسته جمعی افغان ها در زمامداری حاکمیت شما از مجبوریت است. ورنه تمام

افغانها چی مرد و چه زن چه پیر و چه جوان  در هر جائیکه زنده گی می کنند، وطن شانرا فراموش کرده  نمی توانند، ادبیات  و تاریخ مردم افغانستان از احساسات عشق به وطن و تجارب تلخ دوری از وطن مالامال است و مردم ما بیشتر از هر کسی دیگر این حقیقت را میدانند. اما ضعف مدیریت در رهبری حاکمیت موجود مردم ما را بجای رسانیده که مجبور اند با این احساسات پا بگذارند و راه غربت و دوری از وطن را پیشه کنند .

 

 
 

 


بالا
 
بازگشت