احمد سعیدی

 

خطاب به مردم با همت افغانستان

اضافه  تر از سی سال است که حکومت ماجرا جو و نظامی گران پاکستان تلاش می کنند تا مردم افغانستان  را با همکاری مزدوران فروخته شده خویش  زیر چنگال های خونین خود خرد و خمیر کنند.  وبرای رسیدن به این اهداف شوم خود توسط گروه های مزدور تروریستی ملت مظلوم و خدا پرست افغانستان را در یک جنگ نا اعلان شده در بد بدترین فشار های امنیتی و اقتصادی قرار داده اند، نظامی گران پاکستان میخواهند تا مردم با غیرت افغانستان اعتماد بنفس خود را از دست داده  برای همیشه تابع امر و نهی  خود نماید. خوشبختانه امروز اکثر مردم ما در افغانستان به این باور رسیده اند که داد فریاد عدالت خواهانه ما به نزد پاکستانی ها و حامیان جهانی شان هیچ ارزشی ندارد وبرای زنده ماندن و کشور را از مداخلات بی شرمانه نجات دادن جز اتحاد بین الافغانی و مبارزه پی گیر و دلیرانه علیه متجاوزین راه دیگر وجود ندارد .

از چندی بدینسو جوانان غیور و شیر صفت که از مداخلات بی شرمانه پاکستان و مزدوران شان آگاهی همه جانبه پیدا نموده اند از بطن جامعه خفه شده افغانستان سر  بلند کرده میخواهند تا صدای  خفه شده این مردم خرد و زمین گیر شده را در سطح ملی و بین المللی به گوش جهانیان برسانند، بعد از حمله خونین شاه شهید کابل و موقف گیری زمامداران افغانستان مردم ما  در مدت کوتاهی ثابت کردند که با همت که دارند به همه اهداف مقدس خویش خواهند رسید و آن بت فولادی را که در طول 30 سال رژیم فاشستی پاکستان در ذهن مردم افغانستان ساخته اند مانند بتان سومنات با اتحاد و اتفاق بزودی می شکنند. و  اقتدار پوشالی آن ها  را با مزدوران شان وارونه میسازند و جهت دفاع از سرزمین افغانستان عزیز و ارزش های ملی و بین المللی مردمان سرزمین خود و مبارزه آگاهانه ادامه میدهند اما مردم ما

باید بدانند که برای رسیدن به اهداف شریفانه که آن  صلح و امنیت سر تاسری در افغانستان است، مشکلات و سختی های زیادی را باید تحمل نمائیم چون راه حصول صلح و امنیت آن هم کوتاه کردن دست مداخله گران و مزدوران شان در امور افغانستان راهی سخت وپر خطر است . و نتیجه وآثار مبارزات آزادی خواهانه از یوغ مداخله گران بعد از تحمل سختی ها ی زیاد به دست می آید . یک دهقان بعد از شخم زدن و کاشت بذر خود باید سختی های زیادی تحمل نماید تا چند ماه بعد نتیجه زحمات خود را درو و خرمن  نماید و خوشحالی را به خانه خود ببرد . لذا اگر امروز ما سختی های راه پر خم پیچ مبارزه علیه مداخله گران را تحمل کنیم در حقیقت راه سعادت وخوشبختی را برای نسل های آینده مان هموار نموده ایم . لذا برای آزاد کردن نسل های آینده از این مشقت و بر بریت باید اول مزدوران نقاب پوش که در نوحه سرایی برای ملا عمر پرده شان پاره شد یعنی ستون پنجم در داخل نظام زنجیرهای غلامی را پاره کنند. و مزدوران پاکستان دیگر از مزدوری با isi دست بر دار شوند.

 اما اگر ترسیده و تسلیم خواسته های ظالمانه متجاوزان شویم نفاق و شقاق را که در بین خود ترویج نماییم دختر و پسرهایمان زیر چکمه های متجاوزان خرد و خمیر خواهند شد . پس نگذاریم نسل آینده ما مثل گروه طالبان ما غلام به بار بیایند . همت کنید وخود را در سختی ها بیندازیم و سختی های راه مبارزه را با جان ودل قبول کرده مشت ها را گره کرده به حرکت بیائیم تا نسلی قدرتمند وپایدار و سربلند داشته باشیم . مطمئن باشیم که تحمل سختی های تحمیل شده دروازه راه عدالت و انصاف را می گشاید . بلکه سختی هائی را که با هدفی بلند و خواست قلبی خودمان بپذیریم و متحمل شویم ما را به سکوی قهرمانی تسلیم نا پذیر نیز می رساند . یک بوکسر زمانی بر سکوی قهرمانی می ایستد که قبل از مسابقات خود را در تمرینات سخت خسته کرده وبینی خود را خرد نماید و این تمرینات را با خوشی انجام دهد . واگر سختی تمرینات را با جان و دل نپذیرد امیدی برای ایستادن بر سکوی با ارزش قهرمانی نخواهد داشت . لذا ما ملت افغانستان که طی 30  سال است زیر فشارهای سیستماتیک رژیم نظامی گر پاکستان قرار داریم دیگر کارد به استخوان رسیده بهتر است با همتی عالی به میدان مبارزه وارد شده سختی های راه عزت و مبارزه  آزادی خواهانه  را تحمل نموده نسل آینده مان را سربلند و سرفراز بر سکوی بلند آزادی عدالت و انصاف قرار دهیم تا مانند یک انسان با شرف مالک سرنوشت خود و کشور عزیز خود باشیم و برای همیش از غلامی متجاوزان خارج گردیم. به یاد داشته باشیم ماشینی که ما را به اهداف والای ما می رساند مانند ماشینی نیست که ما تکت گرفته و بر روی چوکی نرم آن نشسته به مقصدی بزرگ همچون آزادی و عدالت برسیم . در راه سفر به امنیت و صلح دایمی فقط تو یک مسافر نیستی بلکه هم مسافری ، هم راننده ای ، هم شاگرد وهم مالک این ماشین هستی مردم افغانستان شمرده میشود .

 لذا هر کدام از ما خود را ذمه دار رساندن ملت عزیزمان به امنیت و صلح دایمی و کوتاه کردن دست مداخله گران بدانیم و تمام سختی های این راه پر خم پیچ را با خوشی و جان ودل قبول نمائیم تا فرزندان و نسل های آینده ما چند سال زندگی آزادانه و انسانی داشته باشند و چون مانند گروه های تروریستی  غلام وبرده متجاوزان نباشند . پس بیائید همت کنیم . همت همان قوتی است که تمام قابلیت ها را در انسان جمع نموده به قدرت و طاقت تبدیل می نماید و انسانی که همت دارد نزد او شکست معنایی ندارد او هر سختی را تونلی برای رسیدن به روشنایی بزرگتر می داند وقتی قطار از تونل عبور می کند هر مسافر می داند که بعد از این تاریکی روشنی وجود دارد .

 لذا ما همت کنیم و مطمئن باشیم که بعد از این تاریکی هایی که متجاوزان بر ما مسلط نموده اند روشنی وجود دارد . قوی ترین قوم همان قومی است که به خودش اعتماد داشته باشد لذا بیائید با همت از این تونل وحشتناک پاکستان عبور نمائیم و نسل آینده مان را به روشنائی دائمی برسانیم .

 

 

 


بالا
 
بازگشت