احمد سعیدی

 

بازی خطرناک قدرت در افغانستان

با ایجاد حکومت وحدت ملی تحولات در افغانستان به قدری سریع اتفاق می افتد که تا حد زیادی پیش بینی ناپذیر شده است. درباره علت سرعت تحولات ممکن است دیدگاه های متفاوتی وجود داشته باشد ولی آنچه مسلم است بحث اصلی در این کشور قدرت است. گرایش طرفداران آقای اشرف غنی به انحصار قدرت از یک طرف و رقابت بین بخش سیاسی و بخش نظامی ازطرف دیگر فضایی ناسالم را بوجود آورده است به طوری که چرخه قدرت را در افغانستان در حال حاضر بر بستری ناآرام قرار داده است. امضای توافقنامه امنیتی بین افغانستان و پاکستان حملات پی هم طالبان در نقاط مختلف این کشور تشدید رقابت ها بر سر کسب قدرت بین دو تیم که بنام تحول و تداوم اصلاحات و  همگرایی یاد می شدند از طرف دیگر عدم رضایت مردم از رهبری حکومت وحدت ملی نشست و برخواست های آگاهان سیاسی و نهاد های مختلف در گوشه و کنار این کشور و دیدگاه اکثریت مردم افغانستان در  موضع مخالف با عملکرد های حکومت وحدت ملی تشخیص آشکار بعضی ها بخاطر بر کناری زمامداران موجود از اریکه قدرت این همه مشکلات که زاده ای بی کفایتی و نبود مدیریت سالم در رهبری حکومت وحدت ملی گفته می شود روی این اصل بدون تردید هر گونه خطر و بحران و  تشدید مخاصمت ها قابل پیش بینی است اگر حکومت وحدت ملی با سیاست های نا عاقبت اندیشانه خویش پایان ندهد هرچه زودتر راه بیرون رفت از بن بست پیدا نشود و یا  اگر مصالحه ای بین مردم و رهبری حکومت  صورت نپذیرد و چالش قدرت بین بخش سیاسی شدت بیشتری بگیرد، بحران سه دهه قبل که بعد از سقوط حکومت دوکتور نجیب الله بوجود آمده بود یکبار دیگر در زمین افغانستان تکرار خواهد شد و اختلافات مردم با عملکرد حکومت و اختلافات درونی رهبران حکومت وحدت ملی کشور را در پرتگاه نابودی سوق خواهد داد امری که علی القاعده در حال حاضر  بخش سیاسی و آگاه افغانستان نمی توانند با آن وضعیت توافق داشته باشند. با این حال، واقعیت آن است که انحصارطلبی رئیس جمهور یکه تازی ها اگر مهار نشوند امید آن هرگز نمی رود که این حکومت پنج سال خود را بتواند تکمیل نماید و آنچه که مردم آرزو دارند بخاطر خدمت گذاری بر آورده شود. اکنون به صراحت می توان گفت که بعد از معرفی کابینه  بازی قدرت خطرناکی مجددا بین رهبران حکومت وحدت ملی  شکل گرفت بازی قدرتی که به احتمال زیاد سرنخ های آن در دست محافل پنهان قدرت است. دو واقعیت مهم وجود دارد که حکومت وحدت  ملی  مردم را با خصلت انحصارطلبی که دارد  با مشکل روبرو کرده است:

1.     مذاکرات پت و پنهان با مخالفین و پی آمدهای آن برای افغانستان

2.     رشد بی باوری و عدم اعتماد مردم با گفتار و کردار رهبری حکومت وحدت ملی  

این بی باور ها و ایجاد فاصله بین ملت و حکومت خیلی خطرناک است بگونه مثال محترم معصوم ستانکزی به نماینده گی از آقای اشرف غنی و انجنیر عاصم به نماینده گی از داکتر عبدالله عبدالله به ورنچی کشور چین میروند با حضور داشت نماینده ISI وزیر داخله زمان طالبان ملا عبدالرزاق که همه تاک و درخت شمالی را به آتش کشید با ملا جلیل آخوند که معین سیاسی وزارت خارجه طالبان بود با ISI و القاعده روابط نزدیک داشت مذاکره میکنند اما در بازگشت از همه گفتگو ها و پیشنهادات جانبین انکار نموده حرفی به زبان نمی آورند فکر میکنند مردم افغانستان نه چشم دارند و نه گوش و ما میتوانیم این پنهان کاری های خویش را از نظر مردم دور نگهدارم  این بی اعتمادی ها ناتوانی بخش سیاسی را در اداره بحران بوجود می آورد و باعث میشود مردم با درک واقعیت ها تلاش نکنند تا  نوعی توازن را که از شکننده گی حکومت جلو گیری کند بوجود بیاورند در ارتباط با قدرت طلبی طالبان که همه چیز را از راه زور می خواهند حکومت وحدت ملی برعکس تلاش کرده است از طریق مذاکره و توافق آتش بس در نقاط مختلف افغانستان مشکل را مهار کند برعکس عوض مهار کردن عذر و زاری با طالبان و حکومت پاکستان مشکلات بیشتری را  بوجود آورده است. در چنین شرایط حساسی محافل پنهان قدرت بازی پیچیده ای را آغاز کرده اند. در این بازی پیچیده تحول قدرت در سه شکل محتمل خواهد بود:

1.     شکست حکومت وحدت ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام

2.     ادامه و تشدید بحران توام با شورش عمومی که قدرت را در افغانستان به نفع داعش و طالب رقم خواهد زد .

3.     یا تصمیم دیگری که از دیگاه پارلمان و متهم ساختن حکومت به بی کفایتی               محافل پنهان قدرت تا سرنخ های بازی جدید قدرت را در دست دارند در یک محاسبه روشن سود و زیان، به احتمال قوی، دو گزینه اول را در حد زمینه سازی گزینه سوم می توانند تحمل نمایند ولی مصلحت نهایی گزینه سوم در حال حاضر چندان عملی با حضور داشت همچور پارلمان که روز های محدودی از ماموریتش باقیست بنظر نمی رسد  در اخیر میخواهم با کمال احترام برای آقای اشرف غنی و آقای عبدالله عبدالله بگویم که در حال حاضر شما  با مسئولیت تاریخی سنگینی روبرو شده اید دیگر چاره ای ندارید یا  تفاهم و توزیع متوازن قدرت آنچه که آقای جان کری وزیر خارجه امریکا بشما سفارش کرده عملی کنید و در ضمن تلاش کنید آنچه که در جریان انتخابات به مردم وعده داده اید گوشه ای از آنرا عملی سازید  یا آماده شوید با  پذیرش شکست و تکرار تجربه ننگین رهبران بی کفایت در دنیا اختیار با شماست که کدام را انتخاب می کنید .

 

 

  


بالا
 
بازگشت