احمد سعیدی

  

در کمپ دیوید کی با کی دید چی گفت و چی شنید

آقای اشرف غنی رئیس جمهور یکجا با داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در راس هئیت 73 نفری روز اول حمل به امریکا می رود اشرف غنی رئیس جمهور یکجا با داکتر عبدالله عبدالله  با آقای بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در کمپ دیوید ملاقات و مذاکره مینمایند. رسانه ها و مردمان آگاه در سیاست بشمول افغانها بنام کمپ دیوید آشنائی کامل دارند کمپ دیوید هم تفریحگاه و هم جای ملاقات های نهایت مهم خصوصی و  کاری بین رهبران دنیا شمرده می شود کمپ دیوید از واشنگتن DC امریکا در حدود 100 کیلو متر فاصله دارد وساحه وسیع ، سرسبز و جنگلات انبوه با آب و هوای نهایت خوش گوار دارد. بخصوص در موقع بهار روئسای جمهور امریکا ملاقات های مهم خویش با کسانیکه آنها را امریکا دوست نزدیک خود میخواند در کمپ دیوید سازماندهی می نمایند. در کمپ دیوید خبرنگاران را بدون از کمره مخصوص رئیس جمهور امریکا در اجازه نداده به فاصله ده کیلو متر دور تر از مقر کمپ دیوید برای  خبر نگاران جای مناسب مدنظر گرفته میشود اگر ایجاب نماید که برای روز نامه نگاران و مطبوعات کنفرانس داده شود مقامات عالی رتبه ذریعه موتر های مخصوص به آنجا می روند  و به خبر نگاران معلومات می دهند. محترم محترم اشرف غنی و داکتر عبدالله  طی سفرهای زیاد که یا رسمی یا شخصی به امریکا داشته اند این اولین مرتبه است که با رئیس جمهور امریکا در کمپ دیوید ملاقات می کنند. با رسیدن رئیس جمهور ما در کمپ دیوید وزیر خارجه امریکا جان کری  از هئیت افغانی استقبال خواهد کردد. بعداً شخصیت های مهم دیگر امریکا هریک وزیر دفاع و وزیر خزانه امریکا  و رئیس CIA و مسئول استخبارات امریکا در جنوب شرق آسیا با آقای اشرف غنی دست خواهند داد بعد از خیرمقدم شامل ملاقات میشوند از زمانی  ریاست جمهوری لندن جانسن رئیس جمهور فقید امریکا بدینسو روئسای جمهور صدراعظمان که در کمپ دیوید ملاقات شان صورت گرفته و مورد حمایت و اعتماد امریکا بوده اندعبارت اند از:

1.    اسحق رابین صدر اعظم اسبق اسرائیل

2.     موشی دیان وزیر دفاع وقت اسرائیل

3.     شارون صدراعظم اسبق اسرائیل که بنام قصاب فلسطینی ها مشهور است

4.     انورسعادت رئیس جمهور اسبق مصر

5.     حسنی مبارک رئیس جمهور قبلی مصر

6.     ملک عبدالله پادشاه اردن

7.     مرحوم ملک فیصل پادشاه اسبق سعودی

8.     مرحوم شیخ زاید امیر وقت امارات متحده عرب

9.     ولادی میر پوتین رئیس جمهور روسیه

10.                   تونی بلر صدراعظم اسبق انگلیس

11.                   بروان صداعظم موجود انگلستان

12.                   مرحوم جنرال ضیاالحق رئیس جمهور اسبق پاکستان

13.                   جنرال مشرف رئیس جمهور اسبق پاکستان

14.                   مرحوم خانم بی نظیر بوتو صد اعظم سابق پاکستان

15.                   نلسن مندیلا رئیس جمهور اسبق افریقای جنوبی

16.                   هلمت کل صدر اعظم اسبق جرمنی

17.                   ژاک شیراک رئیس جمهور اسبق فرانسه

18 . حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان

19 . مرحوم رضا شاه پادشاه سابق ایران .

20 . مرحوم ملک عبدالله پادشاه قبلی سعودی

21.                  بوریس یلسن رئیس جمهور وقت روسیه و صدر اعظم اسبق جاپان به شمول شخصیت های سیاسی و اجتماعی در ادوار مختلف .

معمولاً در کمپ دیوید ملاقات ها پشت در های بسته صورت میگیرد اما تصامیم مهم و سرنوشت ساز اتخاذ می شود در شرایط نهایت بغرنج و پیچیده موجود در افغانستان پاکستان و منطقۀ که تروریزم برعلاوه افغانستان حالا در پاکستان نیز نیرو مند است و دست بالا عمل می کند مشکل حضور تروریستان در مناطق پاکستان انتحار انفجار  ، گروگان گیری ها در افغانستان ، افزودن نا امنی بی اعتمادی مردم به فردا ، بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی مصالحه با طالبان با وساتط پاکستان فقر و بی عدالتی ، رشوت عدم شفافیت در بعضی ادارات ده ها و صد ها پرابلم دیگر که دامنگیر دولت افغانستان و کشور های منطقه است در این اجلاس با رئیس جمهور امریکا مورد بحث قرار خواهند گرفت بخصوص تقاضا بعمل خواهد آمد تا قوت های مسلح امریکا دیر زمانی به افغانستان بمانند آگاهان سیاسی به این باور اند که رئیس جمهور امریکا از وضع موجود و مشکلاتیکه  دامنگیر حکومت وحدت ملی کشور است بخوبی  آگاهی دارد بخصوص با موجودیت استخبارات فعال که مقامات امریکایی در افغانستان دارند از سوی دیگر بارک اوباما میداند که بنیانگذار حکومت وحدت ملی آقای جان کری وزیر خارجه امریکا است باید این حکومت منحیث حیثیتی امریکا نگه داشته شود.

از طرف دیگر حضور آقای جان کری که در دنیا وی را حکومت ساز افغانستان می گویند نمی شود نا دیده گرفت و حضور رئیس استخبارات موجود امریکا با در نظر داشت موجودیت مسئول استخباراتی در جنوب شرق آسیا هم چنان این ملاقات درکمپ دیوید در سفری صورت میگیرد که رئیس جمهور کشور را حریف قبلی انتخاباتی و همکار نزدیک موجود با شخصیت مهم کلیدی در سیاست و امنیت افغانستان هر یک صلاح الدین ربانی وزیر خارجه نور الحق علومی وزیر داخله حنیف اتمر مشاور امنیتی و دیگران همرائی می کنند. شاید اضافه تر از 70 نفر که در این سفر با رئیس جمهور به امریکا می روند همه مهره های کاری نباشند ولی حد اقل باید تفریح دماغی عده ای نیز بنمایند، از سوی دیگر

بطور طبعی بحضور داشت شخصیت های مهم و کلیدی هردو طرف تصمیم گیری های جانبین از اهمیت خاصی برخوردار است آگاهان سیاسی توافق کامل دارند که در این ملاقات ها نکات زرین مورد موافقه جانبین قرار می گیرد تعهد ذیل را یکبار دیگر امریکا به مردم افغانستان بخاطر حکومت وحدت ملی که طراح آن جان کری وزیر خارجه امریکا است  می دهد.

1.     بر همکاری استراتیژی بین امریکا و افغانستان تأکید صورت میگیرد.

2.    حضور قوت امریکا در افغانستان تا وقت ضرورت باشد و عده داده خواهد شد.

3.    تجدید همکاری های نظامی ، اقتصادی ، فرهنگی و حمایت نظامی سیاسی دراز مدت از مبارزه مردم افغانستان علیه تروریزم .

4.    پیشتیبانی از مذاکرات و مصالحه با مخالفین تحت رهبری افغانها  

5.    کار دایمی بخاطر رشد اقتصاد و باز سازی در افغانستان.

6.    بر علاوه کمک های وعده داده شده قبلی یک مقدار کمک های نظامی و مالی دیگر جدیداً وعده داده می شود.

7.    بخطر محوه مواد مخدره تروریزم و رشد انکشاف همگانی تعهد به حقوق بشر نیزصورت میگیرد و تأکید میشود.

8.    با در نظر داشت تذکر از کمی و کاستی که در دولت کنونی وحدت ملی موجود است در مجموع از حاکمیت موجود پیشتیبانی می شود و از کار کردهای هر دو رهبر افغانستان تقدیر به عمل می آید و و بارک اوباما آقای اشرف غنی و داکتر عبدالله  را دوست های خوب و مطمئن خود خطاب خواهند کرد.

این وعده و نوید ها در این سفر چراغ سبز است از طرف امریکا برای دولت موجود که باید از آن استفاده معقول صورت گیرد اگر آقای اشرف غنی بعد از بازگشت از این سفر مهم و سپری شدن اضافه تر از شش ماه از حکومت وی نتواند کابینه خود را سر و سامان دهد  در دستگاه حکومت خانه تکانی همه جانبه را بخصوص در حصه والی ها و ارگان های امنیتی انجام ندهد این وعده و نوید ها جنبه عملی نخواهند گرفت اگر با کسانیکه در یک اداره یا ولایت ناکام شده اند در این روز ها  در جای مهم دیگر  مقررمی شوند در آن امید چندان نباید از وعده ها انتظار درست دولت موجود پیشتیبانی جامعه بخصوص امریکا را با خود دارد اگر پیشتیبانی مردم افغانستان همه جانبه به دفاع از حاکمیت موجود بدست آید امیدواری ها تقویه میشوند فاصلۀ ایجاد شده بین رهبری حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان کم خواهد شد پیروزی دولت با این پرابلم ها حتمی است در غیرآن باید منتظر ماند. فاصله های ایجاد شده بین مردم و دولت موجود وقت از بین می رود که عوامل و انگیزه همچو فاصله دقیق بررسی و ارزیابی گردد. کارهای مثبت را تقویه و با بی کفایتی ها و تنبلی ها و بی عدالتی دایمی و داع شود این است راه حل. باور ندارم رهبری حکومت وحدت ملی از این فرصت استفاده ای معقولی بدست آورد .

 

 


بالا
 
بازگشت