عبدالرووف  ليوال

 

اقلیم عرب دردست امریکا واسراییل

 

از مدت دوسال میشود که گویا بهاردردنیای عرب آمده ، رژیمهای خود کامه ومستبدسرنگون ونسیم دموکراسی و آزادی درسرزمین اعراب وزیدن گرفته است  ،    ولی حقیقت این وزش نسیم گویا بهاری وواپس تبدیل شدن آن به باد های پاییزی دردست اسراییل و جواسیس امریکا است ،  افشا گری های جولین آسانژ و سنودن با حقایق ایکه اشکار شده وفعالیت های دستوری افراطیون اسلام گرا تحت فرمان امریکا به اثبات میرساند ، که امریکا واسراییل بازی های بوقلمون استخباراتی وتوطیه های خطر ناکی رادرمیان اعراب ودر مجموع جهان اسلام براه انداخته است ، کودتای مصر واخیراٌ کودتای نافرجام در تونس که از طرف قطر براه انداخته شده بود دال بر اثبات مدعای ماست .

دربحث کنونی اولاٌ میپردازیم به اینکه چطور حرکت های جاسوس جوش ، مردم را تحریک وچگونه رژیم های گویا خود کامه را سرنگون وحالا بکدام سوب (بازهم معکوس ) درحرکت هستند . آغازبهارخیالی وساده لوحانه عرب :  

بهار عرب : عبارت از امواج گویا انقلابی خود جوش مردم با مظاهرات واعتراضات که بتاریخ 18 دسمبر2010از تونس با خود سوزی یکی از کارگران ،  با حمایه گذارش های میدیا وبعداٌ درکشور های دیگر عربی با تحریک ومداخله ی جواسیس امریکا

واسراییل آغاز شد.

این مقاومت های به اصطلاح مدنی به شکل اعتصاب ، مارش ، تحصن ومظاهره بعضی اوقات خشونت های را هم همراه داشت. شرایط عینی ایکه اعراب را واداشت تا به اینگونه حرکات مبادرت ورزند عبارت بود از : حاکمیت حکام دیکتاتور، سلطنت مطلقه

نقض حقوق بشر ، اختلاس دولتی ،  بیکاری ،  فقرفاحش ،  صعود نرخ مواد اولیه خوراکی وسایرمشکلات مردمی  که این سلسله  اعتراضات ومظاهرات درشرق میانه وافریقای شمالی به عنوان بهار عربی تلقی شد .

نتایج بدست آمده از بهار عربی :

تونس : سرنگونی رییس جمهور ذین العابدین بن علی در 14جنوری 2011.

مصر   :  سرنگونی واستعفای  حسن مبارک در 11 فبروری  2011که بعد از 18 روز مظاهرات پی درپی باعث ختم حکومت سی ساله ی وی شد .

لبیا : سقوط حکومت معمرالقضافی در 23آگست2011وانتقال قدرت به شورای عبوری ملی با بدست گرفتن کنترول باب العزیز در20اکتوبر2011وکشته شدن قضافی در شهر (سرت ) که درآن متولد شده بود .

یمن :  سقوط رییس جمهور علی عبدالله صالح وعوضش درمرحله ی انتقال تقرر عبدالرب منصور الهادی در 27 فبروری 2012.

مراکش: درینکشور اعتراضات در 20 فبروری 2011آغاز ودر اپریل 2012 بانتیجه ی همه پرسی، تغییر در قانون اساسی احترام به حقوق مدنی وختم گویا اختلاس تمام شد.

کویت : آغازاعتراضات 19 فبروری 2011نتیجه آن استعفای صدراعظم ناصر محمد احمد الصباح والغای پارلمان .

بحرین : شروع اعتراضات مردمی 14 فبروری  2011 نتیجه :  رهایی زندانیان سیاسی ، لغو امتیازات اقتصادی از شاه حامد ، مذاکرات با اهل تشیع  ، برطرفی رییس امنیت وتشکیل کمیته اصلاحی استخدام .

عمان: آغاز اعتراضات 17 جنوری 2011ختم آخر می ،  نتیجه :  ختم امتیازات اقتصادی سلطان قابوس  ، برطرفی کابینه تضمین قانون کاروتوشیح قانون انتخابات .

اردن : شروع اعتراضات 14 فبروری 2011  ، نتیجه  در فبروری شاه عبدالله  مجبور به انحلال پارلمان شد ، صدر اعظم را برطرف وبه مردم وعده ی ریفورم را داد.

الجزایر: 29 دسمبر 2010 اعتراضات مردم آغاز ودر جنوری 2012 منجر به ختم حالت اضطرار 19 سله شد.

سعودی: این کشور چون یکی از اقمار امریکاست وتغییر نظام به ضرر او بود تنها به این اکتفا شد که زنان در انتخابات شاروالی شرکت میتوانند .

نتیجه عمومی :تحولات بیز مردمی نداشت ، تغییرات اساسی نبود واینکه به میل جواسیس بود بنااٌ شکننده وواپس گرا شد ، زیرا به استثنای لیبی قدرت بدست نمایندگان اصلی مرد م نیافتید ، مردم کنون میگویند خداوند همان کفن کش سابقه را بیامرزد حتی مردم عراق هم .

واما درسوریه :

مردم سوریه با درک توطیه ودسایس امپریالیزم فهمیدند که این بهار بزودی به خزان تباه کن تبدیل خواهد شد ، فلهذا قاطعانه با شهادت هزاران تن در مقابل جواسیس امریکا (القاعده) وطالبان پاکستانی قهرمانانه میرزمند با وجویکه کشور شان تکه ،تکه

وخراب شد .

دلایلی که اقلیم عرب در دست امریکاست :

الف : کیری وزیر امور خارجه امریکا درسفر اخیرش به پاکستان در جواب سوال خبرنگار تلویزیون جیوو پاکستان گفت که  " مردم مصر از نیروی نظامی این کشور خواهان تغییر گردیدند ونیرو ی نظامی مصر هم به این خواست مرم جواب مثبت

داد . واه ، واه .....

سخنان کیری موید دست داشتن مستقیم امریکا درتوطیه کودتای نظامی در مصر وبر اندازی حکومت مورسی است ، موقف  امریکا نشان میدهد که کودتا چیان قبل ازدست زدن به کودتا ، با مقامات امریکایی درین مورد مشورت کرده بودند ،   اما

کیری سعی نمود تا بخشی از کودتا را مشروع  وبخش دیگر (کشتن معترضین) را نا مشروع جلوه دهد ، تا هم نظامیان از وی  راضی باشد وهم مخالفین کودتای نظامی .

مردم جهان از طریق رسانه های تصویری دیدند که چه تعداد از مردم در میدان تحریر به نفع کودتا وچه تعداد به حمایت از اخوان المسلمین در میادین رابعه وعدویه وسایر میدانها درسراسر مصر اجتماع کرده بودند ، وقتی یک جمعیت چند هزار نفری درمخالفت

با یک حکومت منتخب مردم ،  با اجتماع خویش دریک میدان میتواند به کودتای نظامی بیشتر از حکومت بمیان آمده با رای دهها میلیون رای دهنده مشروعیت ببخشد وامریکا هم آنرا تایید مینماید ، این سوال خلق میشود که تعریف امریکا ازدموکراسی درکشور های اسلامی چیست ؟   آیا این همان دمور کسی یی نیست که امریکا خواهان پیاده نمودن آنست .

ب: بسته وباز شدن نمایشی نمایندگی های سیاسی امریکا که میخواهد ممالک اسلامی را در جهان پایگاه تروریسم  وناامن نشان دهد ، در حالیکه این پدیده را درزمان جنگ سرد خودش بوجود آورد.

ج:حمایه سری استخبارات امریکا از محرکین اینگونه اعتراضات ،  مثلاٌ زمانی مجله ی تایم نوشت  (مظاهره چی سالمرد سال شد) ویا کاندید شدن توکل کرمان  محرک ازیمن  ویا مرد معترض چینی برای جایزه نوبل در سال 2011.

د :انتقال عمدی عمال تروریزم از پاکستان به یمن وسوریه وفرستادن پرسونل سیا از افغانستان به شرق میانه همه دال براینست که بهار عربی دارد با چه توطیه های به نفع امریکا مواجه است ، با وجودیکه کارخانه ی اصلی افزار تروریزم والقاعده پاکستان

است ، ثبوت آن گرفتاری یک پاکستانی دریمن که با ماین وواسکت انتحاری ملبس بود که برایش درپاکستان تهیه وساخته شده بود ، میباشد.

عبدالرووف لیوال .

ماخذ ها ! ویکیپیدیا  -  روزنامه شرق الاوسط – تحریری محترم وحید مژده تلویزیون جیوو ،نشریه تایمز وریسرچ خودم .

 

 

 

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت