سنجر غفاری

 

کرزی بعداز جان کری

درپاکستان چه میکند؟

نباید عقب دروغ ها واقعیت هارا پنهان نمود .

 پاکستان برای افغانستان هرکز به کیمیا بته مبدل نخواهد گردید و پاکستان زخم ناسوری درمنطقه برای  افغانستان ، هندوستان  و سایر کشور های منطقه  وجهان مبدل گردیده و بدست افغانها محو میگردد . واقعیت این است که تمامی قدرت های بزرگ ، و کوچک  جهان امروزی خودرا درزمینه حوادث  و رویداد های داغ جها نی  فریب میدهند و همه میگویند تروریزم ، تروریزم و تروریزم  و همه میدانند که پایگاه تروریزم در پاکستان است و مادر همه مصیبت ها  استخبارات  ونظامیان پاکستان است. مگرشرم درچشم ها نمانده است .،فریب و نیرنگ های که امریکا ، جهان عرب و انگریزها در این بازی علاوه نموده اند رنگ و برش تروریزم را بدست استخبارات و نظامیان پاکستانی پالش وجلایش می دهند . القاعده ، طالب و تروریزم را اطفال هم تشخیص دارند که پدرش کیست اما ایجاد تشنج در افغانستان و منطقه را نیز همگان تشخیص دادرند که در قبال خویش چه اهدافی را دنبال میکند. جنگ با تروریزم بین المللی ، مزاکره با طالبان  چه مفهمومی دارد ؟ مردم افغانستان  صفحه خونین قبل از حضور نظامی امریکا در افغانستان  را که به وسیله تنظیم ها و بنام جهاد به حمایت امریکا و متحدین شان راه اندازی گردیده بود به تاریخ و قضاوت نسل امروز و آینده گذاشتند .  و امروز پس  از حضور نظامی امریکا وناتو در افغانستان  تحت پوشش جنگ با تروریزم  بین المللی را نیز تشخیص دارند.،  جنایات و اغواگری های  امریکا و متحدین را پیش چشمان خویش  مشاهده می نمایند که بیش از ده سال می شود،که بازی خیلی ها احمقانه در سرنوشت ملی و کشوری افغانها در جریان است به خصوص بعد از سال 2010 یعنی ختم یک دهه بدبختی ها، دروغ و ناباوری های که بالای مردم ما ، منطقه و جهان بنام جنگ ومبارزه باتروریزم بین المللی راه اندازی گردیده است نباید همه را مانند خود گول خورده دانست  . جناب حامد کرزی  دربیانات ، ژست ها وبازی های دیپلوماسی خویش چگونگی یک بحران تحمیلی را روی سرنوشت ملی کشورش به تمثیل گرفته است ( امضآ قراردادامنیتی با امریکا ) شرایط خاص خویش را می خواهد ، وراه رسیدن به آرامش و ثبات را نیز باب مزاکره و دیالوک بین الا افغانی انتخاب نموده اند ، از جانبی هم قطع مداخلات نظامی ، سیاسی و بی نهایت شرمانه و خائنانه استخبارات و نظامیان پاکستانی را شرط اهداف خویش تعین نموده ، برعلاوه چندین بار بطور جدی  برای رهبران سیاسی ، نظامی و استخباراتی امریکا ، ناتو و مقامات پاکستان بیان نموده است که لانه های تروریزم و دهشت افگنی  درآن سوی مرزها در خاک پاکستان محل بودوباش  رهبران طالبان و القاعده که در حمایت و مواظبت پاکستان قراردارند باید توجه صورت بگیرد و مردم افغانستان را نکشند و بگذارند که افغانها خود صاحب تصمیم و سرنوشت ملی شان گردند . 

دیده میشود که امریکا اهداف خویش رادارد و پاکستان با در اختیار داشتن همه امورات طالبان در افغانستان از امریکا امتیاز طلبی می نماید و ناتو ومتحدین نیز با امریکا در راه رسیدن به یک توافقی هستند که هویدا نیست و این مردم افغانستان است که بسوی ناباوری ها و مصیبت ها کشانیده شده در گرو این اهداف قراردارند . جناب حامد کرزی باید از امریکا بخواهد تادر نابودی کامل  پایگاها و مخفی گاهای تروریزم و طالبان در خاک پاکستان اقدام عملی و با نتیجه را انجام بدهد و پاکستان تضمین جدی و تعهد عملی نماید تا مشترکآ در نابودی تروریزم و مخفی گاهای شان وارد عمل گردیده بعدآ پروسه انتخابات ، اجماع ملی ورسیدن به توافق جدی میان افغانها و عوامل بحران در افغانستان به میل افغانها صورت بگیرد و هرکز بانماینده های تروریستان و قاتلین مردم افغانستان چه در صفوف طالبان باشد وچه در صفوف جهادی ها و غیره بنیاد گرایان وسیله اهداف بیگانه سازش و معامله ها صورت نگیرد و امریکادر شورای امنیت سازمان ملل متحد  تضمین عدم حمایت و عدم مداخله نظامیان پاکستان و استخبارات شان را در برگشت ثبات در افغانستان بدست بیاورد و در تقویت نیروهای امنیتی و اساحکام اساسات نظام دولتی و سیستم قضائی و روکار آمدن حکومت شامل کادرهای مسلکی و پاکدامن و تصفیه دستگاه دولتی از وجود مافیای زمین ، اسلحه و رهبران نام نهاد قومی و منطقوی به پیشگاه مردم افغانستان تضمین حقوقی و بین المللی بدهد انگاه حق مردم افغانستان است که تصمیم بگیرند تا درافغانستان پایگاهای امریکا و قوت های نظامی شان موجود باشد ویا خیر ؟ !!!!!!                       اگر بازدید جناب کرزی  مطالعه و قناعت  نمودن به اسناد ارسالی اوباما برای نوازشریف و کرزی در خاک پاکستان و فراهم آوری زمینه آشتی و دست دادن کرزی ، ملامحمد عمر ، گلبدین حکمتیار و حقانی و شورای کویته  پاکستان باشد و توافق روی اهداف  وخواست های امریکا و پاکستان در حضور داشت  شیخ های عرب  باهم باشد  چنین مهره هارا دراین تارهای خام چندین مراتبه استخبارات پاکستان و امریکا ، انگلیس و سعودی در وجود رهبران تنظیم های هفتگانه جیل نموده و این عملیه را انجام داده اند که  نتایج  ودست آوردهای شان را در ویرانه های کابل و سایر نقاط افغانستان میتوان  پس از سقوط رژیم داکتر نجیب الله در افغانستان مشاهده نمود. 

 شاید هوشدار جناب کرزی قبل از بازدید شان با نوازشریف هم در این زمینه باشد که نتایج مسافرت و نشست با طرف های درگیر تحت حمایت پاکستان « طالبان ، حکمتیار ، حقانی » کدام دردی را در افغانستان مداوانخواهد نمود و این تضمین و فراهم آوری زمینه عقد پیمان امنیتی افغانستان و امریکا نخواهد شد. چونکه امریکا شدیدآ انتظار عقد این پیمان است نه آرامش در افغانستان در نابودی کامل پایگاهای تروریزم در خاک پاکستان .

ثانیآ باید متذکر گردید که نزدیکی هندوستان و امریکا برای کشور چین و پاکستان قابل درک است که پاکستان بخواهد برای کسب اطمینان امریکا وناتو درزمینه حل بحران افغانستان در نرخ نامه اش از حمایت گروه طالبان چیزی برای جناب کرزی تخفیف بیاورد وچند ملا وآخند ایشان را از زندانهای آزاد ساخته و درب سفارت طالبان رادرقطر دوباره بدین بهانه بگشایند وهم گنج بدست آیدوهم یار  نرنجد . جناب کرزی  صاحب متوجه باشید که سفرشما بعد ازایران به پاکستان خیلی ها در سرنوشت سیاسی آینده شما و افغانها موثریت ، و ناگواری های خاص خویش رادر قبال دارد . اگر به اراده ملی و سعادت همگانی معتقد هستید با دشمنان مردم افغانستان به خصوص قربانیان هزاران حمله انتحاری منجمله انتحاری آخیر که درشهر جلال آباد 9 طفل معصوم درموقع قرائت قرآن مجید جام شهادت رانوشیدند نباید از یاد شما برودو مادران  درسوگ نشسته و اطفال یتیم ، هزاران سرباز وافسر اردوی ملی ، پولیس و امنیت ملی راکه طالبان بشکل بسیار بی رحمانه به قتل رسانیده اند فراموش نکنید ، آشتی و مصالحه با دوستان ملی مردم افغانستان صورت بگیرد نه با قاتلان مردم ماکه به خواست بیگانه به گفته شما سوته برداشته و خانه شان را ویران دارند و تفنگ استخبارات بیگانه رادرشانه گرفته اند. 

 با همت باز باش  وبا کبر پلنگ .

 زیبا بگه  شکا رو پیروز  بجنگ .

 کم کن برعند لیب و طاوس  درنگ .

 کانجا همه بانگ آمدو اینجا همه رنگ .    « کلیله و دمنه  »

 

سنجر غفاری  4 اگست مسکو

 

 

 


بالا
 
بازگشت