دوازدهمین سالگرد سایت وزین و پر خواننده ی آریایی فرخنده ومبارک باد

دوست گرامی ودانشمند فرزانه جناب اقای  انجنیرعزیز جرآت  بمناسبت دوازدهمین سال روز نشراتی سایت پرخواننده ی آریایی ، را به پیشگاه شما وهمکاران عزیز تان از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم.

سایت وزین آریایی در واقع باز تاب دهنده آرزو ها و آرمان های مردم بلا کشیده افغانستان بوده ودر وضع حساس کنونی  رسالت عظیم رسا نیدن اندیشه های وطنپرستانه وترقی خواهی وعدالت اجتماعی ،صلح ودموکراسی و آزاد اندیشی را بدوش میکشد. ازین رو فعالیت های گسترده سایت آریایی در مرکز توجه اکثریت اندیشمندان وقلم بدستان کشور قرار داشته است  .

اکنون با گذشت دوازده سال از جریانات و حوادث گوناگون ای که شما در سایت وزین  اریائی به دسترس علاقمندان و دوستان  قرارداده اید می گذرد وسایت پر بار آریایی درطی این سالها توانست تا کار وان فرهنگ وادب را از پیچ وخم زمان وچالش ها موفقانه وسر فرازانه رهنمون گردد .

سایت پر فروغ آریایی با درک از رسالت عظیم وتاریخیء خود در مرحله حساس تاریخ کشور ما به کانون اتحاد وهمسویی، پیوند فکری و اندیشه های وطنپرستانه مبدل گردید وفرهنگیان وطنپرست وصلحدوست وپاکنهاد قلم هرکدام جایگاه خود را درین سایت ارزشمند می یابند .

سایت وزین آریائی افکار نوین و اندیشه های ملی ، تفاهم و حرکت های میهنی را به نشر رسانیده و به پیوند دهنده آرزوهای مردم افغانستان  مبدل گردیده است . آریائی توانسته است تا برای ملیونها هموطن ما واقعیت هارا به موقع آن نشر که انعکاس دهنده حوادث تلخ و شیرین کشور شان  باشد  .

اینجانب در حالیکه یکبار دیگراین سالگرد خجسته را به شما وسایر فرهیختگان علم وادب تبریک گفته برای تان موفقیت آرزو میکنم و بشما دوست گرانقدر سلامتی ، سعادت همیشگی را در پناه ایزد منان همراه با خانواده گرانقدر شما و دوستان ، یاران و قلم بدستان شما که با شما همکار هستند  تمنا دارم .

با عرض تمنیات صمیمانه  محمد عوض نبی زاده

 

 

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت