الحاج عبدالواحد سيدی

 

 

دوست ورجاوند  جناب انجنیر صاحب بزرگوارجزئت صاحب
دوازدهمین  سالگرد  سایت وزین  «آریایی» را به شما و به تمام کسانیکه با  این سایت پر طنطنه به قسمی  مشتری  هستند  و سرو کار دارند مبارکی  تقدیم کرده به  کار گردان  و مدیر مدبر  این سایت تهنیت بعرض میرسانم  .
صرف نظر از اینکه  من  از جمله  اعضای دایمی این سایت شکوهمند  هستم که بیش از نیمی این راه را با شما یکجا طی نموده ام ،باعث  غرور من  است  که  نوشته  های مرا دوستانم در این سایت  ملاحظه  می فرمایند  که این  نشان دهنده  تدبیر و بزرگ منشی و عقلانیت عالی شما میباشد که همواره باعث سربلندی دوستان  میباشید. از خداوند  آرزو دارم  روزی برسد  که مانند مایکرو سافت فیس بک و  غیره در قلۀ انترنیت جهانی قرار داشته باشید .بدون مداهنه  می گویم  که شما در بین  سایت  های که برای افغانستان و فارسی زبانان نشرات دارند جایگاه ممتاز دارید  ویکی  از  ویژگی  های شما این  است که واقعاً با جرئت  تام  و بدون ترس مطالبی که به شما ارسال میگردد نشر میشود و هیچنوع سانسوری  نیز در کار شما نمی باشد . همین سال امتحاناناً چند  موضوعی را  که شما بنشر رساندید  چند سایت  دگر را که نام  آنها را نمی  گیرم از نشر آن انکار نمودند. بشما شادی و مسرت  و پیروزی دایمی را  از خداوند  منان  مسئلت دارم یا هو

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت