پیام تبریکی

 

 دوست گرانقدر محترم انجنیر عزیز جرئت !

هیت رهبری مرکز کاری وجامعه سراسری افغانها در فدراسیون روسیه  افتخار بس بزرگ میدانند که در طول مدت سپری شده آریائی توانست به یک مرکز بزرگ اطلاعاتی  ، پخش و نشر  افکار ملی و میهنی  برای هموطنان خویش در سراسر جهان مبد ل گردد .

این موفقیت بزرگ را به شما واز طریق شما به همه همکاران و قلم بدستان کشور ما تبریک می گویم سایت وزین آریائی افکار نوین و اندیشه های ملی ، تفاهم و حرکت های میهنی را به نشر رسانیده و به پیوند دهنده واقعی خواست ها و آرزوهای مردم افغانستان  مبدل گردیده است . آریائی توانسته است تا برای ملیونها هموطن ما واقعیت هارا به موقع آن نشر و انعکاس دهنده حوادث تلخ و شیرین کشور شان  باشد  .

 مرکز کاری و جامعه سراسری افغانها در فدراسیون روسیه  این وجیبه ملی ، تاریخی  و بی نهایت  ارزشمند  را  که شما افتخارانه عهده دار گردیده اید ، با موفقیت و خستگی ناپذ یری انجام میدهید مایه افتخار همگان منجمله کادر ها و روشنفکران افغانی در فدراسیئون روسیه می داند .

در حالیکه دوازدهمین سالروز افتخارات ملی و ارزشمند رسانه یی را بشما تبریک میگویم صحت و سعادت خانواده گی بشما آرزو داریم .  

موفق و کامگار باشید

 غلام محمد جلال

    رئیس مرکز کاری و جامعه سراسری افغانها

 در فدراسیون روسیه  

 

 

 


بالا
 
بازگشت