پيام تبريكى

 

فضل الحق ملكزاده

 

 

بمناسبت دوازدهمين سالگرد رسانه وزين و پر محتواى چراغ راه ازادى و بيان سايت اريايي بهترين احترامات خودرا خدمت انجينر صاحب عزيز جرأت وساير قلم بدستان و نخبگان ايكه با اين رسانه اجتماعى  و فرهنگى همكار و علاقمند استند سالگرد سايت اريايى را تبريك و تهنيت عرض داشته موفقيت مزيد تان را از ايزد متعال خواهانيم

انجينر صاحب !

واقعا شخص پر كار كه شب روز در خدمت هموطنان خود بوده بعضى اوقات اگر وقت يا نا وقت بخاطر كدام مطلب ، طالب معلومات شديم با پيشانى گشاده و لب پر خنده ايكه هميشه بر لب دارد جواب مثبت داده هيچ وقت احساس خستگى در مقابل هموطنان خود نشان نداده است . بنأ شخصيت اين بزرگ مرد تاريخ قابل افتخار است. ارزوى صحتمندى  و حوصله مندى بيشتر در ين عرضه برايتان از ايزد متعال تمنا مينمايم.

 با عرض حرمت

جنرال فضل الحق ملكزاده

كشور دنمارك

 

 

 


بالا
 
بازگشت