فضل الرحیم رحیم

 

 

به گرامی دوستم عزیز جرآت و دست اندرکاران سایت وزین آریائی دوازدهمین سالگرد باشکوه اش را تبریک و تهنیت عرض میدارم . به یاد دارم که در آغازین روز های نشرات آریائی وزین ، جرآت گرامی سیاه مشق های من هیج دان را با با لطف و مهربانی  اقبال نشر بخشید که تا امروز و تا که مجال زندگی برایم میسر است سپاس گزار و ممنونش هستم . آریائی در این دوازده سال نشرات اش مظهر بهترین و برجسته ترین نماد ، از تربیون آزاد برای نا گفته ها و گفتمان بین همه ما بوده به همین مناسبت شایسته و نیکو به عنوان کسی که در نخستین لحظات  افتخار همکاری و همیاری این سايت وزین را داشتم و به امتداد آن تا امروز دارم  از تهء دل موفقیت مزید برایش آرزو میدارم  .

                                                                 فضل الرحیم رحیم خبر نگار آزاد

                                                                          01/03/2014

 

 


بالا
 
بازگشت