آریایی در دیار آریا

 

دوازدهمین سال روز نشریات سایت وزین آریایی را به شما سرور گرانقدر جناب آقای عزیز جرئت و سایر عزیزان همکار شما و دانشمندان ونویسندگان گرامی سایت آریایی از صمیم قلب تبریک و شاد باش می گویم . به آرزوی پیروزیهای هرچه بشتر شما !    شهرت و محبوبیت سایت آریایی بيشتر از این جهت است که بدون جانب داری و کم و کاست مقالات و نظریات نویسندگان را منتشر می نمایید . در این سایت اخبار ورخ داد های روز منتشر می شود که هم تازگی دارد وهم باواقعیت ها منطبق است . دانشمندان و نویسندگانی که در سایت آریایی مطالب و مقالات شان منتشر می شود واقعا آموزنده و ماندگار است . درضمن نویسندگانی هم مقالاتی را به نشر می رسانند که بوی خوشی از آن به مشام نمی رسد ، اما شما با رسالت ژورنالیستی خود آن را منتشر می نمایید و می گذارید به قضاوت خوانندگان .

  درقسمت نشر اخبار ورخ دادها آنچه که زیاد جلب توجه می کند ، افشای جنایات پیداو پنهان شرکای حاکمیت موجود است که غرق در فساد و جنایت اند .افشای فساد و جنایت های سران باندهای مافیایی حاکمیت فوق العاده مفید است و افشاء آن از جمله وظایف هر نویسنده و ژورنالیست میهنی می باشد تا نسل جوان و آینده بدانند که این خانه را کی فروخت وتاراج و ویران کرد؟  

 بدون مبالغه می توان گفت که سایت آریایی آیینه قدنمای اخبار ، واندیشه ها ا ست . پیروزو بهروز باشید !

اخلاص مندشما ، سیدداوودمصباح       

 

  

 

 

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت