پيام تبريک

عالم افتخار

 

 اجازه میخواهم تا به مناسبت دوازهمین سالگرد ویبسایت بزرگ، مؤفق و محبوب آریایی؛ خدمت جناب عزیزجرئت مؤسس و گردانندهء پُر انرژی و خستگی ناپذیر آن و کافه دست اندکاران و کاربرانش؛ تبریکات ویژه تقدیم بدارم.

اینکه این ویبسایت به طرز خبطه بر انگیز توانسته است؛ جم غفیر همکاران ذیصلاح و توانا را به گونه های روز افزون به خود جلب نموده و به یک مرکز جاذبه بزرگ برای دارندگان سلیقه ها و نظریه های مختلف و نیز به کانون آموزش و پرورش نسل های نو آگاهان و پیشاهنگان مبدل گردد؛ در شرایط امروز و دهه سپری شده افغانستان؛ دستاورد سترگی است. چه بسا یک راز زرین این موفقیت؛ هم وجود وسعت نظر و صعه صدر به مقتضای جهانبینی و جهانشناسی والای معاصر بوده که در آن تنیدن بر پیله های تنگ و تاریک اتنیکی و ایدئولوژیکی، کیش شخصیت، تحجر حزبی و مذهبی و شوونیستی و فاشیستی که خیلی ها با تأسف در آنها دست و پا میزنند؛ منتفی بوده است!

مسلماً آثار روشنگرانه ای که آریایی درین 12 سال در جامعه افغانستان؛ برجا گذاشته؛ به سادگی بر شمرده شده نمی تواند؛ ولی میشود به صراحت ابراز نمود که آرشیف 12 ساله آریایی یک گنجینه همسنگ بزرگترین دارة العارف کثیر الابعاد برای محققان، دانشمندان و دانشجویان افغانستان معاصر میباشد و لازم است ادامه فعالیت آنرا نیز چنین و بهتر از این دید و قدر شناخت و آرزو و تمنا کرد..

 

 


بالا
 
بازگشت