! دوازده سالگی نشرات روشنگرانه آریایی 

 

محمد آجان غلجی

 

 دوازده سال قبل زمانیکه  آریایی نشرات  خویش را آغاز کرد  ویبسایت های بسیار محدود افغانی  فعالیت داشت  ؛  آریایی را میتوان   از زمره  اساسگزاران  نشرات انترنیتی  افغانی  پنداشت  ؛  خط نشراتی آریایی  از ابتدا معین  و تا امروز  با استواری تعقیب شده  و آن عبارت از خط روشنگری  ملی ووطنیست ؛  بیشترین مقالات ؛ تحلیل ها و بحثها  درین نشریه از روحیه ملی  ؛ افغانی  و چپ مترقی ووطندوست منشا گرفته  ؛ مشکلات وطن ؛ درد ورنج مردم  ؛ عوامل  نابسامانیها  و راه های عینی  بیرون رفت  از مصیبت های موجود که از سوی همکاران  با مسولیت  این سایت تهیه میگردد همواره  ؛ بی تعصب ؛ بدون  محدودیت ناموجه و همسان اقبال  نشر می یابد ؛ آریایی بر علاوه مسایل حاد  روز و تحولات سیاسی  در انتشار موضوعات  بااهمیت علمی ؛ تحقیقی ؛ مسلکی  ؛ تاریخی ؛  ادب و هنر  ؛ اخبار ؛ موسیقی و سایر مطالب  مفید  در حد لازم و ممکن همت گماشته در آرشیف خود مجموعه  قابل ملاحظه  انواع مسایل ذکر شده  را غرض استفاده علاقمندان  منحیث یک غنیمت جمع و ذخیره  نموده  است

پیشبرد موفقانه یک نشریه  کار یک تیم آبدیده  فرهنگیست ؛ حتی اگر تنها زحمات تخنیکی  آنرا مد نظر داشته باشیم  نیاز به همکاری فعال گروه وارد در زمینه را میطلبد ؛ تا جایی که من مطلعم  بیشترین بار زحمت این همه فعالیت  پر افتخار فرهنگی بدوش  ناشرش ؛  دوست فرهیخته ام انجینر صاحب عزیز جرات  میباشد ؛ باری که  براورده شدنش با توجه به پهنا و اهمیت ان از عهده هر انسان عادی بدور میباشد ؛ زیرا  کنترول و خواندن هر نوشته و مقاله رسیده ؛ جابجایی هر کدام  ؛ جمع اوری  ؛ انتخاب و نشر اخبار روز و تحلیل ها طور روزمره  از سوی یک نفر  فقط گفتنش آسان  است  ؛ این همه زحمت کشیدن  بدون هیچ طمعه  و امتیاز مادی  نشانگر عقیدت و تفکر بالا و استثنایی جناب جرات را نشان میدهد  ؛ وقف و ایثار جرات در این راستا اگر  دستاورد مادی برایش به همراه  ندارد ؛  به یقین دستاورد ها و افتخارات  عظیم  فرهنگی و ملی را نصیبش  کرده  که برای هر که میسر نیست

فعالیت هر نشریه ملی و جهانی  اعم از تصویری ؛ شنیدنی ؛ نوشتاری و غیره ولو بزرگ ؛ سابقدار  وبا امکان باشد  عاری  از کم و کاست  نیست ؛ طبعا فعالیت ونشرات  آریایی هم در همه مواردپرفیکت و معیاری نمی تواند باشد ؛ اما جای خرسندیست  که محتوای این نشریه پیوسته و طور مداوم بهتر شده ؛ بسوی پختگی و معیاری شدن راه میپیماید

همه شاهد اند  ؛ نهالیکه دوازده سال قبل ذریعه جرات صاحب غرص شد ؛ دارد با گذشت زمان بارور تر و با نتیجه تر بسوی بلندای اهداف ملی فرهنگی  گامهای متین برداشته  ؛ در افق  نشرات افغانی از جایگاه ودرخشش خاصی برخوردار میگردد  ؛ امروز در داخل کشور و هر گوشه گیتی که افغانها بسر میبرند ؛ آریایی مورد استفاده قراردارد  بلکه برخی همزبانان ایرانی و تاجیکی نیز از نشراتش بهره میبرند

من ضمن عرض تبریک به  مناسبت دوازده سالگی آغاز نشرات آریایی خدمت جناب جرات ؛  برای  هرچه بهتر و پربارشدن محتوای  و اعتبار این نشریه ملی و مترقی  از بارگاه ایزید بی نیاز در آینده  تمنا میبرم

 

 

 


بالا
 
بازگشت