برگرفته شده از صفحه : پارسی  سخن بگوييم

http://www.geocities.com/parsibegoo/

آ ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ   د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی 
 

تازی پارسی
ائتلاف  همایه 
ابتدا  نخست 
ابتدایی ترین  ساده ترین 
ابتلاء  دچاری 
ابتکار  نوآوری 
ابدیت  همیشگی 
ابن سینا  پور سینا 
اتباع  شهروندان 
اتحاد  همبستگی 
اتفاق افتاد  رخ داد 
اتفاقات  رویدادها 
اتوماتیک  خودکار 
اتومبیل  خودرو 
اتومبیل  خودرو 
اجتناب  دوری 
اجتناب ناپذیر  پیشگیری ناپذیر 
اجرت  دستمزد 
اجناس  کالاها 
اجیر  مزدور 
احترام  ارج 
احتمالا  شاید - چه بسا 
احتیاج  نیاز 
احتیاط  پروا 
احدی  هیچکسی 
احسنت، برکه‏ الله، براوو(فرانسه)یاباریکلا  آفرین 
احضار کردن  فراخواندن 
احضار کردن  فراخواندن 
احیانا  شاید 
اخاذی  زورگیری 
اخبار  تازه ها 
اختراع  نوآوری 
اختلاط  درهمی 
اختناق  خفگی - فشار - تنگنا 
اخذ  دریافت 
اخطار  هشدار 
اخلاف  جانشینان 
اخوت  برادری 
اخوی  برادر 
اخيرالتأسيس  نوبنیاد - نوساز 
اخیرا  به تازگی 
ادوار  دوره ها 
اذان  بانگ نماز 
اذیت  آزار 
ارائه طریق کردن  پیشنهاد کردن 
ارائه کرد  رو کرد 
اراضی  زمین ها 
اربعین  چله 
ارتجاع  واپسگرایی 
ارتعاش  لزرش 
ارتفاع  بلندی 
ارزاق  خواروبار 
ارسال کردن  فرستادن 
ارشد  بزرگتر 
ارفاق  آسانگیری 
اریکه  تخت 
اریکه فرمانروایی  تخت فرمانروایی 
از آن جمله  از آن میان 
از آن روز به بعد  پس از آن روز 
از اوایل  از آغاز 
از این جهت  از این رو 
از این طریق  از این روش 
از این قبیل  از این دست 
از این نظر  از این رو 
از بین بردن  از میان بردن 
از جانب  از سوی 
از جمله  از دسته - از آنگونه 
از طرف دیگر  از سوی دیگر 
از طریق  از راه 
از قدیم  از دیر باز 
ازدواج  زناشویی 
اساس  بنیاد 
اسبق  پیشین 
اسپری  افشانه 
استبداد  تکسالاری - خوکامگی 
استحصال  برداشت 
استحضار  آگاهی 
استحقاق  شایستگی - سزاواری 
استحمام  خودشویی 
استحکامات  سنگربندی ها 
استدعا می کنم  خواهش می کنم - درخواست می کنم 
استراتژی  راهبرد 
استراتژیک  راهبردی 
استراحت کردن  آسودن - درازکشیدن 
استراق سمع  شنود 
استرداد  واپسداد 
استشمام  بو کردن- بوییدن 
استشهاد  گواهی 
استعفا  کناره گیری 
استعمال  کاربرد 
استفاده  کاربرد 
استفاده از  به کارگیری 
استقامت  پایداری 
استقبال  پیشباز 
استقرار  برپایی 
استقلال  خودسالاری 
استمرار  ادامه 
استناد  گواهمندی 
استنباط  برداشت 
استهزاء  ریشخند 
استهلاک  فرسایش 
استیجاری  کرایه ای 
استیضاح  بازخواست 
استیضاح  بازخواست 
استیلاء  چیرگی 
اسرار  رازها 
اسراف  ریخت و پاش 
اسطوره  افسانه 
اسقاطی  ناکارآمد 
اسلاف  یشینیان - گذشتگان 
اسلحه  جنگ افزار 
اسم  نام 
اسهال  شکم روش 
اسکله  بارانداز 
اسیر  برده - دستگیر 
اشاعه  گسترش 
اشتباها ً  ندانسته 
اشتغال  کارگماری 
اشرار  آشوبگران 
اشراف  بزرگان-بزرگواران 
اشعار  سروده ها 
اشکال  خرده 
اصحاب  یاران 
اصرار  پافشاری 
اصطلاحات  واژگان 
اصطکاک  سایش 
اصل  ریشه-بن-بیخ 
اصیل  ریشه دار 
اضافه کردن  افزودن 
اضطراب  پریشانی 
اضمحلال  نابودی 
اطاعت  پیروی - فرمانبرداری 
اطاعت می شود  به روی چشم 
اطاق  اتاق 
اطراف  گوشه‎ها-کناره‎ها 
اطرافیان  خویشان - نزدیکان 
اطریش  اتریش 
اطلاع  آگاهی 
اطلاع ثانوی  آگهی پس از این 
اطلاعات  داده ها 
اظهار داشت  بازگو کرد 
اظهار نظر  بازگویی دیدگاه 
اعتبارنامه  استوارنامه 
اعتدال  میانه روی 
اعتدال  میانه روی 
اعتقادات  باورها 
اعتماد به نفس  خودباوری 
اعتماد متقابل  همباوری 
اعجاب انگیز  شگفت انگیز 
اعدام کردن  سر به نیست کردن 
اعراب (عرب ها)  تازیان 
اعزام  گسیل 
اعلام کردن  آگاه کردن 
اعلان  آگهی 
اعیاد  جشن ها 
اغتشاش  آشفتگی 
اغلب  بیشتر 
افتتاح  گشایش 
افتخار  سربلندی 
افتضاح  رسوایی 
افراد  کسان 
افرادیکه  کسانیکه 
افراط  زیاده روی 
افسوس  دریغا 
اقامت  ماندن 
اقبال  بخت 
اقتباس از ...  برگرفته از ... 
اقدام نمودن  دست زدن 
اقصی نقاط جهان  سرتاسر جهان 
اقصی نقاط دنیا  سرتاسر جهان 
اقصی نقاط کشور  سرتاسر کشور 
اقلام  نمونه ها 
اقلیت  کمتری 
الان  اکنون 
البسه  پوشاک 
الحاق  پیوست 
الی یا لغایت  تا 
اما  ولی 
امام  پیشوا 
امام جماعت  پیشنماز 
امام جماعت  پیشنماز 
امتحان  آزمون 
امتحان کردن  آزمودن - آزمایش کردن 
امتداد  راستا 
امتناع  خودداری - پرهیز 
امتناع کردن  خودداری کردن 
امداد  یاری رسانی 
امدادگر  یاری رسان 
امر  فرمایش 
امرار معاش  گذران زندگی 
امرتان چیست؟  فرمایشتان چیست؟ 
امریه  فرمان نامه 
امکان پذیر  شدنی 
انبیاء  پیامبران-پیغمبران 
انتخاب  گزینش 
انتخابات  گزیدمان 
انتصاب  گماشتن-گمایش 
انتظار  چشمداشت 
انتظار داشتن  چشم داشتن 
انتظار می رود  پیش بینی می شود 
انتقاد کردن  خرده گیری - خرده گرفتن 
انتقام  تلافی - کینخواهی 
انجماد  یخ زدن 
انحاء  روش ها 
انحراف  لغزش 
انزوا  گوشه گیری 
انسجام  هماهنگی 
انشاء الله  به امید خدا 
انصراف دادن  کناره گیری کرد 
انعطاف  نرمش 
انعقاد خون  لختگی خون 
انعکاس  بازتاب 
انفجار  پکیدن - پکش (pokesh) در اصفهان اینگونه می گویند 
انفرادی  تنهایی 
انفصال  جدایی 
انهار  رودها 
انهدام  نابودی 
انواع  گونه ها 
اهالی بوشهر  مردمان بوشهر 
اهتمام  کوشش 
اهدا کردن  پیشکش کردن 
اواسط  میانه ها 
اوباش  ناکس 
اول  نخست 
اولا  نخست 
اولاد  فرزندان 
اولویت  نخستینگی 
اولین  نخستین 
اکاذیب  دروغ ها 
اکتفاء  بسنده 
اکتفاء کردن  بسنده کردن 
اکثر قریب اتفاق  بیشتر 
اکثرا  بیشتر 
اکثریت  بیشتری 
ایاب و ذهاب  رفت و آمد 
ایالت  استان - فرمانروایی 
ایام  روزها 
ایجاد  برپایی 
ایجاد اشتغال  کارآفرینی 
ایجاد کردن  پدید آوردن 
ایده آل  آرمانی 
ایده آلیست (فرانسوی)  آرمان گرا 
ایده آلیسم  آرمان گرایی 
ایرانی الاصل  ایرانی تبار 
ایمان  باور - باورداشت 
این طور  اینگونه 
ایندکس  نمایه 


Copyright ©ariaye 2002_2004
استفاده از مطالب آريايی با ذکر ماخذ آزاد است


بالا

آرشیف اخبار * صفحة دری * بازگشت