قسمت اول* قسمت دوم* بیانیة حامد کرزی* بیانیه های ظاهرشاه ، قاسمیار و قانونی
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

متن بيانيه محترم حامد كرزي

هموطنان گرامي خواهران برادران و اعضاي محترم لويه جرگه!

 

روز سخت است روز امتحان است مثل اينكه يكنفر به مقابل معلم استاد باشد و جرءت را از دست داده باشد . به بيانيه هاي من را در طول شش ماه  گذشته همينطور روز گذشته  روز افتتاح لويه جرگه شنيديد كه باز هم مي خواهم به طور فشرده خدمت شما اينطور عرض كنم در اّن اموراتيكه ما نواقص داشتيم و يا مطلقا" كامياب نشده و ناكام مانديم و همينگويه به طور كوتاه در مورد سياست خارجي و پروگرام هاي اّينده  خدمت شما عرض خواهم كرد قسميكه من قبلا" عرض كردم امروز باز هم مي خواهم اين افتخار را داشته باشم كه در حق ميليونها شهيد افغانستان  دوعا شود در حق اّن شهدا كه ما اّنرا مي شناسيم شهيد احمد شاه مسعود، شهيد عبدالحق ، شهيد مزاري و همه ديگر شهداي كه نامهاي شان نيست ولي در روي مزار هاي شان فقط جنده تكان مي خورد كه خداوند متعال از بركت  شهادت اّنها جلسه باشكوهي خاصي را كامياب شديم و سعادت عزت را نصيب ما سازد امين. من مي خواهم از اّن روزي شروع كنم كه در قصر اداره موقت  نشسته بودم و عده ي از وطنداران ما كه از غزني بودند و يا از پكتيا از هر جايي كه بودند از وطن ما بودند براي مباركي و جورپرساني  اّمده بودند حرف اول اين خواهران و برادران اين بود كه دين ميخواهيم بلي اّنها براي افغانستان امنيت مي خواستند صلح ثبات مي خواستند . خواسته هاي  ديگر اّنان اين بود كه در كشور سلاح جمع شود اردوي ملي و پوليس ملي جور شود اداره مركزي به همه ولايات تسلط يابد و افغانستان داراي وقار، عزت و وحدت ملي باشد. قسميكه من  گفتم هيچ وخت مردم از ما نان لباس نخواستند بلكه اّنها ترقي و پيشرفت را تقاضا كرده اند اّنها معارف، پوهنتون، راه سرك و اّبادي كشور را خواسته اند كه ما به اساس اين خواسته هاي مردم افغانستان عمل مي كنيم راه ها باز شده كه الحمدالله هموطنان مي توانند از يك ولايت به ولايت ديگر برود و ميروند  مي اّيند كه اين بسنده نيست بايد امينت از اين همه بهتر شود. در بخش تعليم و تربيه اطفال وطن به مكاتب رفتند، پوهنتونها به كار خويش اّغاز كرد. اّمدن هموطنان مهاجر ما به وطن اّغاز گرديد كه اين همه يك افتخار بزرگ است . براي  من اّن روز وزارت مهاجرين و ملل متحد اطلاع دادند كه در طول چهارده ماه گذشته يك ميليون مهاجر به رضاي خود از ايران پاكستان و ممالك ديگر عودت نموده اند همچنان تعداد كثيري از هموطنان مجرب و تحصيل كرده ما به وطن امده اند تا در اين وطن كار كنند كه ما از ايشان متشكريم . در بخش صحت هم توجه صورت گرفته اگر در كدام جاي كدام حادثه صورت گرفته يا زلزله شده ما به اّنجا خود را رسانيده ايم كه من در حضور شما از اّنعده وزيرصاحب هاي كه اينجا نشسته اند تشكر مينمايم خصوصا" وزير صاحب صحت عامه محترم داكتر سهيلا كه سه هفته مسلسل را همراي زلزله زده گان ولسوالي نهرين سپري نمود اند همچنان وزير صاحب محترم مهاجرين كه زياد فعاليت نمودند وزير صاحب امور داخله و ديگر مامورين دولتي  نيز فعاليتهاي خستگي ناپزيري نمودند . كه من از همه شان ممنونم. وضعيت اقتصاد رو به بهبود است كسب كار دوام دارد در تمام كشور مردم خود مي اّيند و اعتماد دارند كه مي اّيند تا زندگي خويش را اّغاز و كشور خود را اّباد نمايند. پروگرامهاي  بازسازي كشور اّغاز شده و اّن پروژه هاي بزرگ كه ما  مي خواستيم اّغاز نمايم مانند پروژه هاي بزرگ سرك ، برق، بزرگ راه ها كه پلانهاي اينها از طرف وزارتخانه هاي ما ، موسسات بين المللي  و نهادهاي ديگر تحت مطالعه قرار دارد كه بعد از تكميل شدن نقشه تعين بودجه به كار اّنها اّغاز خواهد شد. در پرورگرام بازسازي كه به ميليارد ها دالر به كشور سرازير مي شود بايد به بسيار دقت  ، و ضاحت و احتياط  مصرف شود كه از اين يك پول هم بيجاه نه شود و اگر افغانستان اين چانس را هم از دست دادند باز طرف دنيا همراي شان كمك صورت نخواهد گرفت انيكه كشور خود را اّباد نمايم كه براي اينكار بنام انسجام يك كمسيون تعين كرديم كه در اّن وزارتخانه هاي مختلف و يكتعداد متخصيصين مجرب كشور جمع شده و هر پروژه را ارزيابي مي نمايند و بعد از اّن عمل مي كند. نقطه مهم اينست كه اّن كمكهاي كه به كشور ما مي اّيد بايد دقيق حساب شده و در اّنجاي كه ضرورت اّن باشد مصرف گردد و دزدي و چور نه شود به همين ترتيب در مورد تجارت عده زياد افغانها و خارجيان اّمدند كه در كشور سرمايه گزاري نمايند اما به لحاظ مشكلات قوانين سابقه و كاغذ پراني هاي زياد اين مردم از رفت اّمدهاي زياد خسته شدند و رفتند و بعضي ها هم در وزارتخانه ها به رشوت دادن روبرو شدند از سرمايه گزاري صرف نظر كردند براي سرمايه گزاري خصوصي قانون طرح كرديم كه در اّن تاجر و تجارت، رفت اّمد تجارت كردن اّوردن پول به كشور را در چوكات همين قانون پيشبيني نموده تا كسي نتواند اخذ رشوه و دزدي كند و تجار و اموال شان محفوظ با شد و اگر اين كارها را نه كنيم نه بازسازي كشور خواهد بود و نه رونق تجارت.

 

به اين همه من افتخار ميكنم و خوشحال هستم كه امروز افغانها بعد از تحمل رنج مصيبت بيست و پينج ساله در زير همين خيمه  نشسته و باز هم افغانستان خانه افغانها شد. شاه سابق افغانستان به كشور بازگشت ، مهاجرين به كشور در حالت عودت هستند كه بسيار جاي افتخار است. من يك پرورگرام داشتم كه به خاطر اّن افتخار ميكنم من تلاش نمودم تادر دولت و حكومت امانت داري را به وجود بياوريم و اّن انيكه فرق بين بيت المال و غير بيت المال  به ميان اّيد تمام تحايف معمولي طي يك قاب ساعت و يا چيزي بزرگ مانند اميل قيمت بها كه من اين تهداب را گذاشتم كه اينگونه تحايف مربوط بيت المال افغانستان بوده و به بانك تحويل داده شود تحايف كه بنام  افغانستان داده شده اّنرا به بيت المال سپرده ايم كسانيكه پول نقد براي ما داده و اّن در بكسها بوده كه ما از داخل اّن خبر نبوديم ولي هنگاميكه بكسها را باز نموديم و در اّن پول گذاشته شده بود اّنرا نيز به بانك تحويل داده ايم. اگر تحايف براي ما تفويض گرديده اّنرا نيز به بانك سپرده ايم اّرزوي من اينست كه تا در افغانستان اينكو نه محاسبه صورت گيرد. كسانيكه در دولت ايفاي وظيفه مي نمايند براي اّنها كسي تحفه مشخص نميدهد در گذشته كه من در كويته بودم چرا براي من كسي تحفه نمي اّورد لهذا اين تهداب را بايد گذاشت اّنانيكه در مقام دولتي چيزي دارند شخصي نبوده بلكه مربوط ملت مي باشد و بنام شخص داده نشده تا از ان استفاده نمايد ما الحمد الله يك كشور اسلامي داريم و در راه حفاظت از دين اسلام و هراست وطن قربانيهاي بسياري را داده ايم كه دين ما و عنعنه ما و نيز استقلال  ما به وسيله اين قربانيها حفاظت ميگردد در اين راه هيچ معامله صورت نگرفته و نخواهد گرفت انشا الله تعالي!

 

علما را بايد احترام نمود و يك حرف را بايد به وضاحت اظهار نمايم كه بسيار از مردم طالب طالب ميگويند من طالبان را مي شناسم در دوران جهاد با اّنها در ولايات كندهار ، هلمند و ارزگان با اّن يكجا بودم طالبان اّن وقت به بيراهه رفتند و با مردم افغانستان در تصادم قرار گرفتند كه تحت اسارت خارجيها قرار گرفتند و اجانب به حمايت اّنها دست درازنمودند . صرف اّنعده كساني از بين طالبان شهرت بددادند كه با مردم بدي نموده اند و در مقابل افغانستان و خاك وطن بي عزتي نموده اند اينها بد ميباشند.

 

خانه ها و باغهاي ملت را خراب و به عزت عفت مادران و خواهران وطن بي حرمتي نموده ما اّنها را هر كز نخواهيم گذاشت تاا ينكه خاك ما را فروخته در يكاولنگ قتل عام نموده شمالي را ويران نموده در كندهار خواهران مادران ما را بروي سرك ها لت كوب كردند اّنها هرگز قابل بخشيدن نيستند ولي هستند كسانيكه اّنها اتباع  افغانستان هستند با اّنها بايد چنان عمل صورت نگيرد كه با طالبان وطن فروش بايد صورت گيرد و بين اين ها و علما دين بايد فرق صورت گيرد . عالم  وطن رهبر ماست از مادر كه تولد شديم در گوش اّزان ميدهد و تا اّنجايكه به خاك به دعا سپرده ميشويم اين را بايد واضح كرد كه در افغانستان طالب كيست ، تروريست كيست در بين اينها بايد تفاوت صورت گيرد و بايد ايشان را احترام نمود. لهذا ما يك جامعه مسلمان مي باشيم كه قابل احترام است. به همين ترتيب ما مي خواهيم كه يك كشور مترقي با شيم ما اين را نيز  خواهانيم تا يك كشور قوي در جهان  باشيم و نيز خواهان اّنيم نا از فقر احتياج در امان باشيم اين  اهداف تا هنگامي جامه عمل نمي پوشد تا ما با لباس علم ملبس نه شويم اگر اين را نكرديم حتمي است كه به سوي بربادي و غلا مي  مي رويم.

 

غلامي چيست ؟ غلامي احتياج است انسان نادار انسان گرسنه و بي خانه احتياج مي باشد به هر كار مجبور ميگردد لهذا ما بايد تلاش نمايم تا اين ملت از احتياج نجات بدهيم اگر به اين معمول رسيديم از غلامي نيز نجات خواهيم يافت.

 

اين را برايتان گفتم تا به سخنان اول خود بر گردم اگر مسلمان و افغان هستيم و اگر مي خواهيم در عزت زندگي  نمايم در اين وطن به خيانت ،رشوت خاتمه داده شود هرگاه اين كار را نكنيم اميد ترقي بعيد است بايد مادران، خواهران ، اطفال و موسفيدان در امن زندگي نمايند اّنها بايد تحت سايه تفنگ زندگي نه نمايند به وسيله تفنگ بايد اّزار نبينند و من بار ديگر برايتان اين سخن را به وضاحت تذكر ميدهم تا مردم در بين مجاهد و جنگ سالار تفكيك نمايند اّنها را فرق نمايند مجاهد كسي است كه از دين و وطن دفاع نموده مجاهد به كساني كفته ميشود كه از وطن حفاظت نموده اند و طي بيست سال دفاغ مسلحانه نموده اند ولي جنگ سالار كساني كه وطن را بر باد نموده اند . خواهران و مادران وطن را اّزار داده اند بيوه زنان را مزاحمت كردند و خانه هاي ما را ويران كردند.

 

من بسيار متاسفم چند روز قبل اّمدم و ديدم كه رهبران جهادي ما در قطار دوم نشسته بودند اين   چه حادثه بود حضرت صاحب كه رئيس جمهور و رهبر مذهبي اين وطن بود من دوصد بار دستان ايشان را بوسيده ام ولي وي در عقب نشسته من در قطار پيش استاد رباني  كه رئيس  جمهور كشور بود و من كه در ارزگان بودم برايم تلفون كرد كه من برايت گذاشتم بيا پيروز باز هم به نفع من از كانديدي اش منصرف شد. هرگا استاد رباني خودرا كانديد ميكرد تعداد راي به استاد مي اّورد هرگاه برنده ميشد پنجصد يا هزار راي كسب  مي نمود باز يك هرج مرج به ميان مي اّمد به خاطر يكه در اين وطن امن وجود داشته باشد

 

از كانديد شان به رياست دولت منصرف گرديد پيرصاحب به همين ترتيب و نيز استاد سياف از هنگام يكه به كابل رسيد با چنان وضعيت نيك با من برخورد نموده و خواهان امن و عزت افغانستان گرديدند كه هرگز تصورش نه مي شد، محسني صاحب و اسماعيل و خليلي صاحب و همنيطور جنرال صاحب دوستم براي من گفتند كه براي من رتبه ملكي بدهيد من اين يونيفورم نظامي را بعد از اين نه مي پوشم. اين است كه از خورد تا بزرگ از زن تا مرد اين وطن صلح امنيت را مي خواهند. و همچنان گل اٌّغا والي كندهار ديروز در تلويزيون من ديدم و سخنان وي را شنيدم از همه روزها اين روز ها پنج شش سال گذشته روز راحت براي من بود كه هيچكس نبود همه اّرام نشسته بودم تلويزيون رانگاه ميكردم. سخنان ملي ايراد كرد هركس كه در اينجا اّمده و به تعصات دامن مي زند و مشكلات به ميان مي اّورد فرزند اين وطن نيست لهذا  ما بايد عزت و حرمت خواهران و مادران اين وطن را بنمايم به تعليم و تربيه  اّنها توجه نمايم در پرتو دين اسلام و عنعنات پسنديده به پيشرفتهاي ساير كشور  از جمله ايران بنكريم اين زمينه را بايد مهيا بسازيم تا به حوصله مندي هرچه تمام زمنيه تحصيل را براي اولاد وطن مساعد سازيم كه در پرتو اّن به فراگيري دانش به پردازند به همين ترتيب ما بايد احترام بزرگان را بجا  اّوريم ما يك جامعه عنعنوي مي باشسم و اين را نيز بايد فراموش نكرد و من افتخار مينمايم كه شما هروز هنگاميكه من براي اعليحضرت محمد ظاهر شاه  شاه اسبق افغانستان لقب باباي ملت را پيشنهاد نمودم شما باكف زدنها مداوم اّنرا تائيد نموديد خانه شما اّباد هرگاه با همه متحد شويم قوي خواهيم بود در غير اّن ور شكسته و پراگنده خواهيم بود. مي خواهم به طور مختصر سياست خارجي افغانستان را طي شش ماه گذشته به تحليل بگيريم كه چه كنيم در وطن خود چه داريم و در خارج از وطن چه داريم.

در داخل وطن سفرهاي داشتم سفر اول ما از هرات شروع شد سپس به ولايت ننگر هار رفتم بعداّ به مزار شريف بالاخره در تمام جاها به صورت خيلي واضح

 

 

كوش بكيريد برادران به بسيار وضاحت برتمام افغانستان وقتي كه سفر كردم من شوق علاقه ويك احساس بسيار نيك افغانيت و ترقي افغانستان ديدم در بين  جوان وبيران در سراسر كشور وقتيكه رفتم به باميان با بهترين صمميت از مردم باميان من استقبال شدم بيشرويم كاو حلال كردند به خاطر جه كرزي كيست كرزي يك أدم است به خاطر وحدت ملي نه به خاطر انيكه من يك ادم كلان بودم بلكه مي خواستند كه افغانستان راعزت بدهند وحدت ملي را در افغانستان نشان بدهند بكويند وطن مال همه است و همه با همه متفق هستيم.

در هر جا كه رفتم همه بيشروي من امد اند من از سن از انها خورد تر بودم ولي عزت كردند حرمت كردند به خاطر كه مي خواستند افغانستان جور شود خليلي صاحب امد. قران شريف هديه كرد به ملت افغانستان عكس هاي مزاري صاحب شهيد عبدالحق را شهيد احمد شاه مسعود را اويزان كرده بودند در جو شهدا همه كه نماينكر مظهر وحدت ملي و شهداهمه افغانستان باشد از ايشان تشكر ميكنم بس بايد دريافت انيكه يك ملت واحد منسجم و در فكر احيايي اقتصادو بازسازي افغانستان هستيم ما سفرهاي خارج خود را شروع كرديم در سفرهاي خارج موافقت هاي بسيار زياد داشتم به دليل انيكه انها هم شوق داشتند كه افغانستان بس صاحب عزت شود ولي جيزي كه ملت افغانستان از خود شان داد در مجادله عليه تروزم در مجادله عليه وحشت و با شوق با قرباني كه ملت ايستادشد و خود را نجات داد بادنيا كمك كرد با عث عزت دنيا شد من مي خواهم يك داستان را براي تان بكويم كه شايد او شخص دراين جلسه نباشد ولي كسانيكه از ارزكان و از كندهار و از هلمند به اين جا امدند اورا ميشناسد اسم اش عزيز اغا است ازارزكان است در بمباران هاي كه انجاشد عليه طالبها اتفاقا" يكي از خانه ها بم خورد و جايكه طالب مي خواست بت شود و در انجا هفت هشت نفر زخمي شدند و يكي دو طفل ما شهيد شدند بايتخت ارزكان ترنيكوت كه كرفته شد از طرف مردم من را كم كرده بودند سه روز  بعد من را يافتند در كوه هاي اطراف بودم من را بردن در انجا كه نشستم عزيز اغا كفتم  عزيز اغا فاتحه برايت مي كويم كفت نه در راه نجات افغانستان اكر باقي فاميل من شهيد شود من هيج ايى نمي زنم اين احساس از اين ملت است لهزا  اهميت ملت افغانستان عزت مردم ما و مجادله اينها براي استقلال براي تمايت ارضي و براي همه اينها بود كه باعث عزت دنيا به افغانستان شد و من از تمام نماينده هاي ملت ازين عزت كه به افغانستان بخشيده ايد تشكر ميكنم.

 

البته ما به حيث كمك كشور ضرورت اساسي به اين داريم كه در اينده باز افغانستان دجار كشمكش و بدبختي  و اختلافات خارجي نشود.

 

از استقلال خود و از تمايت ارضي خود به قيمت خون و جان خود باز هم دفاع ميكنيم و با حفظ استقلال و تمايت ارضي كشور و ابرو و عزت ملت و عنعنه با  تمام كشورهاي جهان راوبط حسنه و دوستانه مي خواهيم داشته باشيم و روابط تجارتي.روابط كلتوري روابط سياسي به نفع ما است همه اش باعث سيري مردم افغانستان ميشود هم اش باعث بولداري مردم افغانستان ميشود. به همين ترتيب برادران و خواهران عزيز ما مي خواهيم  كه با دول همسايه خود كه متاسفانه در سا لهاي كزشته از انها ازار هاي ديديم اعلان كنم كه افغانستان نيت عالي با همسايه كان خود دارد كه افغانستان مي خواهد روابط حسنه و برادرانه باهمسايه خود داشته باشد روابط تجارت و هيج كونه احساس خطر ممالك همسايه ما از مانكنند هرسوى تفاهم كه بوده بايد رفع شده باشد از افغانستان همسايه ها اطمنان كامل داشته باشد كه ملت افعانستان ملت غيور و دوست و برادرشان است ايا همين اطمنان را ميدهيد با همسايه ها با نمي دهيد به همه همسايه ها ما همجنين از برادر خود كشور باكستان  تشكر ميكنيم كه در سال هاي جهاد با همراي ما كمك كرده مهاجرين مارا به تعداد ميلون ها نكاه كرد  از ملت برادر خود ايران تشكر ميكنيم مهاجرين مارا نكاه كرد در سال هاي جهاد كمك كرد دوستي و برادري ولي حساب درمابين به اطمينان كامل به تمام همسايه رابطه نيك بخواهيم جند روز بيش در اسلام اباد قرار داد بابلين امضا شد بابلين كاز كه از تركمنستان مي ايد به افغانستان از قسمت شمال غرب افغانستان مي ايدهرات مي رود به باكستان و بالاخره به بحر هند كه اكر انشا اله عملي شود جانس بسيار زياد است سالانه به افغانستان به تخمين سه صد ميلون دالر مي ايد بس ما به دول همسايه خود بهترين رابطه را مي خواهيم, بهترين اطمينان باشد به دول همسايه بدهيم بهترين را با همراي شان داشته باشيم هيج نوع تشويش را از ما نداشته باشد هيج نوع خصومت به همراي شان نداريم انشا اله و تعالي وما مطمين هستيم كه برادر هاي همسايه ما به همين احساس هستند در جند روز كه درين جا بوديم هردو كشور همسايه كلان ما ايران وباكستان با رفتار بسيار نيك و حسنه با ما روش كردند سفر ما به ايران استقبال بسيار حكومت و مردم ايران از ما استقبال  كردند به شورا بردند به مردم بردند به حكومت بردند هم جنين در باكستان و در ديكر كشورهاي همسايه ازبكستان-تركمستان –تاجكستان و ديكران و در منطقه صلح ميخواهيم اميدوارهستيم كه معضله بين هندو باكستان از طريق صلح و امن حل شود ما براى هردو كشور  دوستي  سلامتي مي خواهيم و همجنين براي مردم فلسطين.

 

در رابطه  اكر برادران براي مي راي بدهد در رابطه به اينده مجادله  ما براي بهبود وضع امن افغانستان ادامه بيدا ميكند براي صلح و ثبات ادامه بيدا ميكند به شدت بسيار زياد اين دو ساله سه سال اين صلح ثبات وحدت ملي استقلال تماميت ارضي افغانستان كابل معامله نسبت با هيج كسي معامله نمي كنم با هيج كسي و در بهلوي ان تعليم مي خواهم ترقي مي خواهم سرك مي خواهم ابادي ميخواهم مي خواهم كه همه ملت ما سير و اباد باشد تمام مردم ماموتر داشته باشد بانهم مثل ديكر جهان در عزت و ابادي زندكي كنيم همين كب تمام مجموع بلان اقتصادي ماست كه تمام ما سير باشيم و به همين ترتيب من مي خواهم كه دربايان كه باز همين قسم موقع برايم ميسر نخواهد شود كه از كوشش هاي خستكي نابزير اقاي لحضر براهمي نمانيده خاص ملل متحد به صفت يك فرد افغان به صفت رييس  اداره موقت يا كانديد رياست انتقالي به صفت يك فرد افغان ما از اقاي لحصرابرهمي تشكر بسيار زياد ميكنيم و مثل يك بدر دلسوز مثل يك افغان به اين وطن كار كرد شب و روز من ديده ايم انرا هروز تلفون مي كرد  سه جهار مراتبه خداكند كه كجروي در جركه نشود من كفتم ابراهمي صاحب بي غم باش ملت افغانستان بسيار رسيده است دلسوزي داشت به همين ترتيب از نماينده حاص ريس جمهور امريكا كه افغان خود ماست بسيار به همت و بسيار به درايت و كفايت در مورد افغانستان كوشش كرده از اين ها تشكر بسيار زياد ميكنيم.

از كشور هاي كه دراين جا نشسته اند جابان- جرمني- انكلستان- جين نمي فهم نمايند شان هستند روسيه هند –باكستان –ايران و ديكر كشور ها به همراي ما كمك كرده اند قسميكه برادر مابيشتر كفت اين خميه از اينها است  ما نداشتيم ملت افغانستان يك ملت با سباس است ما كمك كسي را فراموش نمي كنيم.

 

لزا از همه ايشان تشكر ميكنم خدا همه افغانستان مردم اش را اباد و ارام داشته باشد.

ومن الله توفيق

 

*******************************************************************************************

بسم الله الرحمن الرحيم

 

خطوط اساسي برنامه كاري دوكتور مسعوده جلال

 

كانديد پست رياست جمهور افغانستان

هموطنان عزيز ، خواهران ، برادران افغان و مهمانان گرامي!

خداوند متعال را سپاس گزارم كه پس ام سپر ي شدن شبها ظلماني  تاريخ افغانستان  و برچيده شدن بساط  اختناق، اينك طليعه خورشيد پر درخشش اّزادي ، دموكراسي و حكومت قانوني ، در كشور باستاني و محبوب ما بار ديگر در حال  پرتو افگندن است.

 

اگر به تاريخ اين مرزو بوم نظري بيفگنيم و گذشته پرنشيب و فراز اّنرا كه بيانگر حوادث و رويداد هاي گوناگون بوده، در پيش ديدگان خويش مجسم سازيم ، درمي يابيم كه افغانستان  داراي گاهنامه  افتخار اّميز و اّگنده از شجاعت ، فداكاري ، مقاومت و اّزادي  خواهي ميباسد و به مثابه قلب پرتپش اّسيا  ، اميد نوين را در دلها مردم ما، مردمان منطقه  و جهان به شگوفاني  نشانده است.

اكنون به تاسي از مبارزه دلير مردان و زنان افغانستان ، به توجه جامعه جهاني  و سازمان ملل متحد ، ديگر زن جامعه  افغان  ، محكوم ، مظلوم و اسير به حساب نمي ايد و حد اقل  مجال اّنر يافته است تا از حقوق سياسي و مدني خويش  دفاع  كند ، و  براي حصول  نقش موثر و ثمر بخش  در حيات  سياسي كشور اعلام حضور نمايد و براي خدمت به وطن رنج كشيده اش بادلسوزي و پايداري تمام اظهار اّمادگي  كند و عملا" در اين راستا با عزم متين و صداقت خدشه تاپذير با همكاري خواهران و بردران  هم ميهنش گام بردارد.

 

هرچند به تناسب نفوس زنان كه بيش از نيمي از پيكره جامعه  افغانستان  را تشكيل ميدهند، نمايندگان شان در اين مجلس كبير ملي يا لويه جرگه، بسيار ناچيز ميباشد، با اّنهم حق اشتراك تعدادي محدود از زنان به حيث نماينده ، در خورستايش است.

خواهران و برادران!

 

در دونيم دهه اخير ، ماشاهد تجاوزات و مداخلات بر سرزمين  خويش بوده ايم و در نتيجه اّن جنايات نابخشيدني را به  شهروندان ما، اعم از مرد و زن  مرتكب شدند كه فراموش ناشدني است و پي اّمدهاي شوم اين جنايات در حافظه  تاريخ  جهان ثبت است.

 

افغانستان مهد قهرمانان و پرورشگاه فرهنگهاي شكوهمند و پر درخششي است كه برگ برگ تاريخ  خاور و باختر زمين  اّنرا جاويدانه در ذهن خويش هك كرده است.

4

افغانستان به حيث عضو سابقه  دار سازمان ملل متحد در حالت كنوني جايگاه خوبي را در نظم نوين بين المللي  و سيستم جهاني  در ميان  كشور هاي  مستقل  پيدا نموده است  و اين حالت  پيش امده ، فرصت  خوب و طلايي است  براي  مردم افغانستان  تا راه نجات  از مصائب  و اّلام  را باز جويد و بسوي  امن و رفاء  گام بردارد.

 

درواقع  بازسازي ، رشد و توسعه افغانستان به همت مردم اين كشور و توجه و مساعدت جامعه جهاني نيازمند است.

 

لهذا  بايد فرصت را غنيمت  شمرد و از موقف سالم و محوري سازمان ملل متحد و كشور هاي بزرگ  جهاني  در جهت  تحقق منافع مليو همسايه پشتيباني جدي نمود.

 

وقت اّن فرارسيده است تا با تكيه بر منافع حياتي كشور، به كشمكش هاي بيهوده پايان داد و در راه يكپارچكي و تامين  و تحكيم وحدت ملي تلاش سازنده نمود.

 

امروز مردم رنج كشيده افغانستان  بيش از هروقت ديگر به وحدت ملي ، روحيه تفاهم و همياري، تشريك صادقانه  مساعي  در حل  مشكلات عديده كشوري و پيدا كردن  راههاي بيرون رفت از موانعي  كه  سر راه ما براي پيشرفت بسوي  اّينده هاي درخشان شد ميگردد نياز دارند.  ما بايد براي تحقق اين اّرمان پاك ، دست به دست بدهيم ، بد بيني تفرقه و كينه توزي را كنار بگذاريم  و با اتكا به تعاليم دين مبين  اسلام  راه صلح و اخوت را در پيش گيريم .

 

باور كامل دارم هر خدمت گار راستين وطن و هر قبول كننده مسوليت و صلاحيت در اين سرزمين ، با يد به موضوعات و مسايلي توجه نمايند كه براي كشور ما ارزش حيا تي داشته و حايز اهميت چشمگير  باشد و در سر خط عمل كردهاي خود و جايب اسلامي ، مسووليت هاي ملي ، رعايت حقوق اساسي زنان   مردان را قرار دهد  در راه تامين عدالت اجتماعي  و زندگي  اّگنده از امنيت  و اّسايش  مردم كشور و بلند رفتن موقف  افغانستان  توجه  جدي  مبذول دارد و اساس سياست خارجي خود را بر منافع ملي طرح و تنظيم كند.

 

من نيز به حيث يك زن مسلمان و افغان  كه به هيچ يك از گروههاي سياسي پيوند ندارم و كاملا" مستقل هستم به صورت مختصر خط مش خود را به پيشگاه نمايندگان مردم افغانستان تقديم ميدارم و خواهان داوري واقع بنيانه در مورد اّن ميباشم.

 

1.                  درعرصه سياسي:

 

افغانستان در چند سال اخير در عرصه سياسي به تحولات گوناگون مواجه گرديد. چندين انقلاب را گذرانيد و نظام هاي گوناگون و مختلف الجهت حاكم بر سر نوشت مردم شدند. بعضي ساختار اداري وسياسي را توسعه دادند، عده ي ديگر به ادغام سازي و در نهايت به ويران كاري و بي سرنوشت ساختن صدها متخصص مبادرت ورزيدند.

 

طي سا لهاي كه افغانستان گرفتار تثنج و مشكلات داخلي و خارجي بود، سياستي كه بر اساس  منافع  ملي تنظيم شده باشد، وجود نداشت و گويا سياست  داخلي و سياست خارجي  افغانستان هميشه باين  بست و بحران همراه بود. به افكار عامه و تقاضاي جامعه  بين المللي  حد اقل توجه  صورت نمي گرفت. اعتبار و پرستيژ افغانستان در ميان كشور هاي  كه نظام  هاي اقتصادي و اجتماعي  مختلف داشت و محصول  روابط بين المللي معقول در امتداد زمان بود، جريحه دار گرديد.

 

غالبا" روشهاي سركوب گرانه  و اعمال قدرت بوسيله فشار و تحمل نكردن افكار مخالف محسوس بود. سياست تعبيضي و حكومت اداري يعني حكومتي كه بر اساس فرمان عمل  ميكرد، نافذ بود. سياست كادري معقول وجود نداشت و كار به اهل اّن سپرده نميشد تقرر كادرها بر اساس روابط شخص تسجيل ميگرديد.

 

متاسفانه اصل تفكيك قوي در عمل رعايت نگرديد، قواي سه گانه يعني اجرائيه، مقننه و قضائيه ، مدنهاي زياد در تعادل ، كنترول و همكاري با يكديگر  نبود، سا لهاقوه مقننه و نمايندگان (پارلمان) وجود نداشت و به  اداره مردم توجه صورت نميگرفت.

 

نظر به نواقص و كمبوديهاي مطروحه بود كه در موافقتنامه بن پيشبيني شد كه كمسيون هاي مختلف در بخش حقوق بشرو قضاء و قانون اساسي و بخش ملكي توسعه اداره موقت ايجاد شود.

 

در صورتيكه  من توسط نمايندگان مردم به حيث ريس جمهور دوره انتقالي  انتخاب شوم موارد اّتي به مثابه خط مش من در محراق  توجه قرار خواهد گرفت:

 

_ ايجاد نظام براي دولت داري در افغانستان و استحكام پايه هاي حاكميت دولتي .

_حاكميت قانون و تفكيك قواي ثلاثه.

_ انفاذ قانون تشكيل احزاب سياسي.

_در پيش گرفتن سياست كادري معقول مبني بر ضرورت انكشاف ساختار اداري كشور.

تشكيل و تقويه اردوي مستقل ملي و توجه جدي به معاش افسران و سربازان و اجراي ترفيعات نوبتي افسران به اساس  قانون و اصل شايستگي و استحقاق و بلند بردن سويه تحصيلي و قابليت مسلكي اّنها.

_ مبارزه عليه فساد اداري ، رشوه خوري، واسطه بازي و امتياز طلبي بيجا   و بي مورد.

_ به اساس موافقتنامه بن در پايان دوره انتقالي هجده ماهه فراهم ساختن زمينه انتخابات اّزاد، مستقيم و سري در سراسر كشور براي مردان و زنان كه داراي اهليت  و شخصيت حقوقي ميباشد.

_ بارعايت اصل تفكيك قوي، استدلال قوه قضائيه و تحقيق اعتبار و صلاحيت قوه مقننه، حمايت از تشكيل كمسيون قضاي به منظور اقوام و تقويه قوه قضايي و امور خارنوالي وعدلي.

_ ايجاد كمسيون اداري و ملكي  براي پيگيري سياست كادري سالم.

_ مبارزه عليه هر گونه تبعيض جنسي، نژادي، قومي، مذهبي  و زباني  در تقرر كادر هاي اداري و دولتي.

_در نظر داشتن اصل لياقت ، شايستگي و تقوي در گزنيش و تقرر كادرها و رعايت اصل تخصص به اّن منظور.

_ مساعد نمودن زمينه هاي كاري كميسون مستقل ،ملي حقوق بشر.

_ در نظر گرفتن اصول منشور ملل متحد، معاهدات و كنوانسيونهاي بين المللي.

_ در مدت هجده ماه ايجاد و تعديل قوانين كشور و تلاش در جهت تدوير قانون اساسي.

_ رعايت و تحكيم  حقوق شهروندان،  اّزاديهاي سياسي و حقوق مدني.

_ اتخاز و تدبير مقعول در جهت ريشه كن كردن ، زرع ، توليد و ترافيك مواد مخدره در افغانستان.

_ اتجاز تدابير جدي در مورد مصونيت جان، مال و داراي ديپلوماتها و كارمندان موسسات خارجي.

 

 

2.                  در عرصه اجتماعي:

 

 بهترين روش در عرصه احتماعي پشيباني و مواظبت از شهروندان كشور و رعايت اصل حقوق بشر ميباشد. بنابران عليه هرگونه تبعيض مبارزه خواهم نمود و از اشتراك فعال زنان و دختران دوشادوش مردان در تمام بخش هاي زندگي دفاع خواهم كرد.

 

_ احياء و بازسازي افغانستان نه تنها نياز به همكاري دوستانه بين المللي ما دارد ، بلكه اشتراك فعال كليه اتباع كشور در اين راستا يك ضرورت مبرم است و من جهت تحقق اين كار تلاش خستگي ناپذير مي نمايم.

 

_ تساوي حقوق و اّزادي  همه اقوام و مليت ها به منظور تحيكم و حدت ملي و توجه خاص به حقوق اقليت ها مانند اهل هنود و پيروان ساير اديان و مشاركت دادن عادلانه اّنها در ستون زندگي احتماعي قابل توجه ميباشد . اّزادي نهضت هاي احتماعي مدافع ملي و بازسازي افغانستا نيز در محراق توجه قرار خواهد گرفت.

 

_  حمايت از معلولين ، معيوبين و بازماندگان شهدا و قربانيان  جنگ، گسترش مراكز صحي  و حمايه  طفل و مادر، فراهم ساختن شرايط بهتر مواظبت و پرورش اطفال يتيم و نيز همه نوجوانان و جوانان كشور، تشويق و حمايه رسمي از سرمايه گذاران خصوصي در عرصه ايجاد شفاخانه ها ، كلنيك ها ، مكاتب و تعليمات عمومي و حرفوي، كودكستان ها و تاسسيات اّموزش و فرهنگي چون تلويزيون، تياتر ووسايل مخابروي در كشور.

 

_ توجه به حفظ محيط زيست و مبارزه با اّلودگي و كثافت در شهرها و محلات، ايجاد پاركهاي بازي اطفال ، پاركهاي تفريحي براي عامه شهروندان، مبارزه عليه تمام مفاسد اخلاقي جلب توجه مردم براي اجراي كارهاي  اجتماعي  و عامه المنفعه، جلوگيري از اّزاد و اذيت مردم و ريسدگي به شكايات اّنها از طريق فعال ساختن مراجع مربوطه، رسيدگي به تجهيز ، تعمير و ترميم مساجد، تكاياو خانقاه ها و توجه به كليه عرصه هاي اجتماعي مردم از اهداف كاري به حساب ميروند.

 

3.                  درعرصه اقتصادي:

 

براثر تداوم و حشتناك 23 سال جنگ به سرزمين ما وبه مردم صدمات گراني وارد شد و اقتصاد كشور ، باز تواني و نابساماني را بردوش كشيد، لهذا براي رشد اين اقتصاد ناتوان، بايد توجه و كوشش زياد معطوف داشت و راههاي رشد اّنرا تشخيص داد و عملا" براّن گام نهاد.

 

به نظر من يكي از طرق انكشاف  اقتصادي كشور توجه به مساله زراعت و فراهم اّوردن همه زمينه هاي مربوط به اّن ميباشد و در پهلوي اّن رشد صنايع  در شهرها  و دهات را نيز ناديده نميتوان گرفت ، همچنان فراهم اّوري شرايط تقنيني كه در واقع به تامين امنيت كامل  و ثبات و استقرار ازضاع مساعد نياز دارد  و زمينه سرمايه گزاري در كشور را مكان پذير مي سازد، ارجهيت هاي ويژه زمان ماست.

 

با توجه بعقب ماندگي اقتصادي كشور و تخريبات نهادهاي اقتصادي در چند سال اخير بايد به پروگرامهاي توليد، توزيع و مصرف توجه حدي مبذول داشت و عليه بيكاري مبارزه نمود. براي بهبود عرصه اقتصادي كشور من توجه  به موارد اّتي را از ضرورتهاي مبرم ميدانم و براّن خواهم شد تا در راستاي تحقق اّنها مساعي به خرج داده شود:

 

-         احياء ، رشد ، توسعه و تقويه سكتور خصوصي.

-         حمايت از تجارت و سيستم  بانكي  با معيار هاي بين المللي.

-         پيدا كردن كار براي بيكاران .

-         توجه به معاش استادان ، معلمين ، مامورين ، كارمندان عرصه طب ، مستخدمين و اجيران و اجراي مواد مناسب كوپوني براي اّنها.

-         اجراي به موقع معاش متقاعدين.

-         توجه به حصول زمينه هاي معيشتي معلولين ، معيوبين ، نابينايان و اّنانيكه توان كار كردن را ندارند.

-         جلوگيري از افلاسيون و بلند بردن ارزش  پول افغاني.

-         تشويق نمودن تجار ملي.

-         حمايه جدي براي سرمايه گذاري سرمايه داران خارجي  و ايجاد فضاي سالم در جهت سرازير شدن سرمايه هاي خارجي.

-         كوشش براي احياء زراعت و مالداري و كمك به دهاقين و مالداران.

-         توجه به امر جنگلات و علفچر ها.

-         تا حد امكان تلاش  براي ميكانيزه كردن سيستم زراعتي و اّبياري.

-          بازار يابي براي امتعه صادراتي كشور.

-         توجه به سروي و استخراج ذخاير زيرزميني كشور ، مانند گاز و نفت.

-         ايجاد زونهاي  اّزاد تجارتي در چند نقطه  حساس كشور.

-         ايجاد پروژه هاي مفيد و ثمر بخش جهت مصروفيت هاي كاري و توليدي براي اّنعده از هموطناني كه سا لها مصروف مبارزه و مقاومت بودند تا در شرايط اتمام جنگ با توسل به اّن زندگي صلح اّميز را در پيش بگيرند.

-         اجراي سياست هاي حمايتي به خاطر رشد توليدات ملي و تقويت صنايع  داخلي و در عين حال  پذيرش و جذب هر نوع  تخنيك معاصر و مدرن بخاطر ارتقاي كيفيت و كميت توليد.

-         تقويت سيستم  انرژي و سيستم وسيع مواصلات به شمول راه اّهن و مخابرات و صنايع كيمياوي و صنايع  استخراج معادن و پروسس مواد معدني.

-          دفاع و رايج ساختن انواع مالكيت در كشور و رشد  اّزاد اّنها بر مبناي ميكانيزم بازار اّزاد و بعضا" پلانگذاري ضروري حمايت قاطع از تقويت سكتور خصوصي اقتصادي اعم از زراعت ، صنعت ، ترانسپورت، بانكداري ،خدمات  اجتماعي  و تامين صمانت هاي  عملي و قانوني به منظور تشويق سرمايه گذاري هاي خصوصي در كشور.

-         تنظيم و حمايه انجيو (NGO) ها در چهار چوب وزارتخانه ها.

-         توجه به امورات به نحويكه منافع ملي متضرر نگردد.

 

4.                   در عرصه فرهنگي:

 

متكي به تعاليم والاي اسلامي و ارزشهاي ملي و مطابق به موازين بين المللي در عرصه فرهنگي برنامه ريزي صورت خواهد گرفت و فعاليت هاي ثمر بخش فرهنگي سازماندهي خواهد شد و از اّنچه كه در اين زمينه با اصول اسلامي و عنعنه پسنديده مردم ما مخالفت نداشته باشد، پشتيباني و حمايه به عمل خواهد اّمد.

 

با درنظر داشت شرايط و وضع  كشور، برنصاب تعليمي غور مجدد صورت گرفته برنامه هاي اّموزشي طرح و مورد تطبيق قرار داده خواهد شد. بلند بردن سطح فعاليت هاي حرفوي شاگردان، توجه به بهتر شدن نظم و دسپلين درس ، فراهم اّوردن زمينه هاي سالم ورزشي در مكاتب ،تجهيز مكاتب  با چوكي  و وسايل سمعي و بصري تا حد امكان ، هم اّهنگ ساختن نظم تعليمي در مكاتب ، تقويه روحيه همكاري با همي معلمين، چاپ و پخش كتب درسي مطابق به نيازمندي ، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

كوشش بنيادي براي تقويه نظام تحصيلي پوهنتونها، بررسي جدي  براي رفع در سطح پوهنتونها، ايجاد تواميت بين  پوهنتونهاي كشور هاي اسلامي  و پوهنتونهاي كشورهاي غربي و شرقي  به منظور فراهم اّوردن زمينه هاي تحصيلي و تبادله تجارت علمي و پژوهشي ، تلاش در جهت احياي مجدد لابراتوارها در موسسات تحصيلات عالي  ، اقدام به ايجاد سيستم كمپيوتري جهت نظم بخشيدن به تحقيقات علمي ، تجهيز موسسات تحصيلي  با كتب رشته هاي  مختلف مطابق به نيازمنديهاي  معاصر، حمايت جدي از نهادهاي  تحقيقي و پژوهشي و نظاير اّن و تجهيز اّنها  باوسايل مدرن  مورد ضرورت تا حد امكان، تقويت كتابخانه هاي عامه، مبارزه جدي  عليه بيسوادي  و بسيج همگاني براي سواد اّموزي، تقويت هرچه بيشتر شفاخانه ها ، كلنيك ها و مراكز طبي باوسا يل  و سامان اّلات عصري مورد ضرورت نا حد امكان  و جلب توجه مجامع بين ا لمللي  و كشورهاي جهان در زمينه مساعدت به اين امر بشري ، توسعه و سايل اطلاعاتي جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، جرايد ­،جملات و روز نامه ها، حمايت از مطبوعات اّزاد طبق  قانون مطبوعات، توجه به رشد  فعاليتهاي هنري رشد صنعت فلم سازي، حراست از موارث فرهنگي، ترميم ونگهداري اّبادات تاريخي ، كوشش براي احياي مجدد موزيم ملي و استر داد اّثار تاريخي  به غارت برده شده اّن  تا حد يكه مقدود باشد.

 

5.                   در عرصه سياست بين المللي:

 

چون سياست خارجي چيزي نيست جز ادامه سياست داخلي و بايد بروي منافع ملي استوار باشد بناء با در نظر داشت از استقلال و تمايت ارضي و مصالح و منافع علياي ملي از خطوط ذيل در عرصه سياست خارجي  پيروي خواهم كرد:

 

-         دفاع از تدابير اتخاذ شده توسط شوراي امنيت ملل متحد، در رابطه به استقرار صلح و ثبات در افغانستان.

-         مبارزه دوامدار عليه ترويزم و فعاليت ضد منافع ملي.

-         پيروي از سياست عدم انسلاك و بيطرفي فعال با قضاوت اّزاد.

-         رعايت منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير موازين شناخته  شده بين المللي.

-         تامين و گسترش مناسبات حسنه با تمام كشورهاي جهان ، از جمله با همسايه گان به اساس اصول احترام به استقلال ، اّزادي و عدم مداخله در امور يك ديگر.

-         سهم گيري در مساعي جمعي جهاني بخاطر رفع تشنجات بين المللي و منطقوي.

-         مبارزه عليه مسابقات تسلهاتي و بخصوص سلاحهاي دزوي و ساير انواع سلاحهاي كشتار جمعي و قبل از همه سلاح هستوي و راكت هاي قاره پيما.

-         حمايت از مبارزات ملل جهان كه عليه ترويزم وزورگوي قرار دارند.

از اولويت هاي سياست خارجي  خود ميدانم.

به اّرزوي عمران مجدد افغانستان نوين و تامين صلح و اّسايش ، اّزادي ، برابري و عدالت اجتماعي در اين كشور رنج كشيده.

 

ششمين روز اجلاس لويه جركه

 

ششمين روز اجلاس نمايندكان منتخب مردم افغانستان در لويه جركه اضطراري  صبح امروز باقراعت ايات جند  از كلام الله مجيد توسط محترم استاد قاري بركت سليم اغاز يافت.

 

بكزارش  خبر نكار ازانس اطلاعاتي باختر از مركز مطبوعاتي لويه جركه اضطراي نمايند كان منتخب مردم افغانستان به حيث بيرامون طرزالعمل اتخاب شوراي ملي از ميان نمايندكان منتخت مردم برداختند.

 

مطابق طرز العمل  قرار بود از ميان 1575  تن نمايند كان منتخب مردم يكصد و يازده تن ان به شوراي ملي معرفي كردند به ترتيب كه از هر ولايت افغانستان دو نفر  بانزده تن نمايندكان زنان بيست و هفت تن متخصصين و بنج تن از جامعه  مدني  به شوراي ملي راه بافتند.

 

سميا ثمر معاون ريس  جلسه  لويه جركه بلند كرديد از ضمن ان كه عدم موافقت خود را ىر مورد ميكانيزم معرفي نمايندكان منتخب مردم به شوراي ملي ابراز داشت بيشنهاد نمود تا بر مبناي نفوس هر ولايت نمايندكان منتخب مردم به شوراي ملي راه يابند.

 

بعدا محمد عظم داد فر معاون ريس اجلاس لويه جركه بيرامون موضوع صحبت نمود مباحثات با ناراحتي هاي محسوس ميان نمايندكان اغاز يافت . سر انجام از سوي ريس جلسه بيشنهاد كرديد تا بنج تن از هواداران ميكانيزم ارايه شده و بنج تن از مخاليفن اين طرح به ستيز بيايند كره از مشكل بكشايند.

 

كفته ميشود نمايندكان منتخب  يك تعداد ولايت موافق به طرز العمل ارايه شده بودند اما نمايند ساير ولايات كشور تعين نمايندكان منتخب مردم را به اساس تفوس بيشنهاد مي نمودند.

نمانيدمنتخب مردم در لويه حركه  استدلال مي نمودند كه از كابل حدود بيش از دوميليون تفر در ان زندكي مي نمايد دونفر به شوراي ملي معرفي كردد و همجنان از ولايت ديكر كه نفوس ان با كابل اصل" قابل مقايسه نمي باشد نيز دو نفر معرفي كردند به اين دليل انها  طرزالعمل اراهه شده را رد مي نمودند.

 

اجلاس صبح امروز نمايندكان افغانستان بدون دستيابي به راه حل حوالي ظهر امروز بايان يافت.


  بالا

بعدی * بازگشت * قبلی