راپور سالانة عفو بین الملل

900 پرونده تخطی از حقوق بشر

مسئولان حقوق بشر افغانستان در کابل گفته اند: 900 پرونده تخطی از حقوق بشر در افغانستان را ثبت و بررسی کرده اند.
کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز با برگزاری مراسمی به مناسبت تجليل از نخستين سال ايجاد اين کميسيون ، اين موضوع را مطرح کرد.

نادر نادری عضو کميسيون حقوق بشر افغانستان می گويد: تنها در شهر کابل 800 مورد و در ديگر مناطق افغانستان 100 مورد تخطی از حقوق بشر توسط دفتر کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است.
آقای نادری افزود: اين تخطی ها شامل قتل، غارت، تجاوز جنسی و زندانی کردن افراد بيگناه می شود.
اين در حاليست که تاکنون عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان تحت پيگرد قانونی قرار نگرفته اند.
آقای نادری در پاسخ به اين سوال که چرا عاملان تخطی از حقوق بشر در افغانستان محاکمه نمی شوند، می گويد: تا کنون شرايط امنيتی برای پيگرد و دستگيری عاملان تخطی از حقوق بشر در افغانستان آماده نشده و پليس افغانستان قادر نيست در اين مورد کاری انجام دهد.
مسئولان اين کميسيون همچنين اظهار اميد واری کرده اند که دولت افغانستان با آوردن اصلاحات بنيادی در سيستم قضايی و پليس کشور، قادر به بازرسی پرونده های حقوق بشر شود.
در همين حال کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و هيات نمايندگی سازمان ملل متحد "يوناما" امروز با صدور اعلاميه مشترکی از دولت انتفالی افغانستان خواسته اند، تا از مداخله غير قانونی در پروسه مشورت ها در مورد قانون اساسی جديد خود داری کرده و پليس بايد از تمامی کوشش های احتمالی که هدفش مختل ساختن مشورت های آزاد باشد جلوگيری نمايد.
دراين اعلاميه همچنين اظهار نگرانی شده است، که عده ای از افراد و گروههای نيرومند سياسی کسانی را که به ابراز نظر درمورد چگونگی قانون اساسی پرداخته اند، تهديد کرده و در موارد ديگر گروههای مسلح اقدام به بازداشت خود سرانه آنها کرده اند.


نقض حقوق بشر در افغانستان

لندن ، بی بی سی  : گزارش سالانه گروه عفو بين الملل درباره وضعيت حقوق بشر در سال 2002 توجه خاصی به افغانستان دارد.
اين گروه در گزارش خود می گويد توجه بين المللی از افغانستان به عراق معطوف شده است، با اين حال وضعيت حقوق بشر در آن کشور هنوز مايه نگرانی جدی است.

در واقع توجه جهان از ابتدای سال گذشته به تدريج از افغانستان منحرف می شد.
پس از حملات نظامی تحت رهبری آمريکا، معاهده بن به تشکيل يک دولت موقت در افغانستان برای پر کردن خلاء قدرت ناشی از سقوط طالبان و همچنين تشکيل لويه جرگه در ماه
جون منجر شد.
اما گزارش عفو بين الملل می گويد هرچند حقوق بشر در بسياری زمينه ها بهبود يافته است، نقض جدی آن، به ويژه عليه زنان، ادامه دارد.
اين گزارش استفاده از تجاوز و خشونت جنسی از سوی جناح های مسلح و آزار عمومی زنانی را که تلاش داشتند نقشی فعال در امور سياسی به عهده بگيرند را تشريح می کند.
بنابه اين گزارش، ضعف نهادهای سياسی، درگيری های جناحی و کمبود عمومی امنيت به بی ثبات شدن افغانستان دامن خواهد زد.
به علاوه ادامه بمباران نيروهای مظنون طالبان و القاعده توسط آمريکا بر شمار تلفات غيرنظاميان افزوده است.
در همين حال، سال گذشته بيش از يک ميليون و 700 هزار پناهنده افغان به کشورشان بازگشتند.
اين گزارش دولت ها را به فشار آوردن به پناهندگان برای بازگشت به کشورشان، علی رغم استمرار جو بی اعتمادی، مناقشه و کمبود فلج کننده منابع، متهم می کند.
عفو بين الملل چندين کشور اروپايی و استراليا را متهم می کند برای بازگرداندن شمار نسبتا کوچکی از پناهنجويان افغان به آنها فشار آورده اند.


بالا

بعدی * بازگشت * قبلی