سراج الدین اديب

 

آرشیف نمبر (۷۶)

برای یک زندگی موفق و بهتر

کـٌرهء پهنا ور، وجهان هستي که ما درموجودیتش زندگی داریم، و درآن دستاورد های عظیمی رادرمقاطع و فارماسیونهای تاریخ مشاهده میداریم یکی ازعوامل آنرا میتوان در ازدواجهای موفق دانست،چنانچه گفته انددرعقب هرمرد موفق زنی استاده است ازدواج والاترين هدف و کارکرد خانواده تکميل هويت و تأمين آرامش همسران است  و قانون حيات و بقا خوانده شده است، در ميان انسانها حساسترین انتخاب در طول زندگي، انتخاب همسر است که براساس آن نهاد خانواده شکل مي گيرد، در سايه آرامش، انسانها به رشد و بالندگي مناسب دست مي يابند و خلاقيت هاي خود را بروز مي دهند مهر و محبت، صميمت و وفاداري از مهم ترين عوامل پايندگي و تقويت نهاد خانواده است، همچنان که حفظ کانون خانواده يکي از اصيل ترين تکاليف هر يک از همسران محسوب مي شود، شايسته است همسران با شناخت کامل تفاوتهاي يکديگر و يادگيري روشهاي ابراز محبت و دستيابي به تفاهم، سعادت خود و خانواده را بيمه نمايند و از کوتاهترين لحظه هاي با هم بودن بيشترين بهره ها را ببرند، ومهارت های همسرداري را باید آموخت، سوال به میان می آید که مهارتهاي همسرداري کدام و چه هستند و ازآن چه درکی خواهیم داشت؟ .

   موجزاینکه: همسرداري مهارتي است که زن و شوهر (زوجين) با شناخت توانمنديها، تفاوتها و حساسيتهاي يکديگر بتوانند به نيازهاي جسمي، عاطفي ، رواني وجنسي طرف مقابل پاسخ دهند، به طوري که هر دو احساس رضايت خاطر نموده به آرامش  نسبي دست يابند، برای تفاوتهای رواني زنان و مردان و یک زندگی موفق و بهتر(زوجين)  درزندگي مشترک تا آنجا که بسیاری ازروانشناسان برآن تاٌکید نموده چنین خواهد بود:

1- ميزان اعتماد به نفس زنان با احساس اطمينان آنان از دوست داشته شدن رابطه مستقيمي دارد، در حاليکه مرداني زماني از اعتماد به نفس کافي برخوردارند که بتوانند درخواستهاي همسران خود را برآورده کنند.

2- زنان دوست دارند براي حل شدن يک موضوع درباره آن مسایل صحبت کنند(حتي اگر وقت زيادي صرف نمايند)، در حالي که بعضاً مردان اين عمل زنان را پرحرفي تلقي مي کنند.

3- زنان دوست دارند که شوهرانشان محبت خود را ابراز کنند و به آنان بگويند که چقدر دوستشان دارند، اما مردان فکر مي کنند که همسرانشان بايد بدانند که من فقط او را دوست دارم ، نيازي به گفتن نيست.

4- وقتي مردان از زنان خود حمايت مي کنند، آنان را در حل مشکلاتشان توانمندتر مي سازند، و به زندگي اميدوارتر و علاقه مندتر مي کنند.

5- زنان فرمان بردن را دوست دارند ولي معتقدند اين فرمان بردن بايد عاشقانه باشد، در اين صورت حاضر به هر گونه ايثار و فدارکاري خواهند بود.

6- هنگامي که مردان دير مي کنندویا به بیان دیگر دیرتر از وقت معمول بخانه بر میگردد، زنان با سؤالهاي چرا دير کردي؟ کجا بودي؟ و در حقيقت زمینهء دلواپسي و نگراني توأم با عشق و علاقه را به همسر خود ابراز مي کنند؛ اما شوهران فکر مي کنند که خانمشان مي خواهند آنها را زير سوال ببرند و افراد بي مسؤوليت و غير مطمئين جلوه دهند.

7 وقتي شوهران فکر مي کنند که براي زندگي و خانمشان مفيد هستند، احساس ارزشمندي و توانمندي مي نمايند ولي زنان زماني اين احساس را دارند که فکر کنند براي همسرانشان عزيز هستند.

8- مردان پس از گوش کردن به صحبت هاي همسر خود بلافاصله مي خواهند مشکل را حل کنند، بنابراين به راهنمايي آنان مي پردازند، در صورتي که شايد زنان فقط مي خواستند احساساتشان را بيان کنند.

9- زنان ميزان ارزشمندي و علاقه شوهرانشان را به خود با ميزان برآورده شدن خواسته هايشان محک مي زنند،لذا مردان يا بايد سعي کنند خواسته هاي منطقي آنان را برآورده کنند و يا آنان را با دلايل صحيح متقاعد سازند.

     ازآنجا که بعضاً مشکلاتی بین مرد و زن ( زوجین ) روی ارتباط میان خویشاوندان بمیان می آید، بناآ، کليدهاي ارتباط و برقراري صحيح با خويشان همسررا چنین بر می شماریم:

1 به خانواده همسرمان نيز به اندازه خانواده خود احترام بگذاريم، و نیز با خانواده همسر خود همانگونه رفتار کنيم که با خانواده خود رفتار مي نماييم.

2 به هيچ يک از خانواده ها اجازه دخالت در زندگي خود را ندهيم، در صورتي که خانواده ها قصد راهنمايي داشته باشند، فقط از تجريه هاي آنان استفاده کنيم و تصميم نهايي را با مشورت همسر خود اتخاذ نماييم.

3 در صورت بروز اختلاف، از در ميان گذاشتن موضوع با نزديکترين خويشاوندان نيز پرهيز کنيم، زيرااز یکطرف اينکار موجب گسترش دامنه اختلاف مي شود، واز جانب دیگر ممکن چنین پیش بیاید که از این اختلاف سوء اسفاده شود چنانچه مشهور است

( رازخود را با راز دارت مه گوی  ..  رازدارت رازداری دیگر دارد همی ).

4 در حضور خويشان به همسر خود بيشتر توجه کنيم و او را در گفتگوها شرکت دهيم.

5 در صورت بروز مشکل از سوي خانواده زن يا مرد، عضو همان خانواده بايد مشکل را حل کند، زيرا هر يک از همسران به خوبي خانواده خود را مي شناسند و بهتر مي توانند چاره جويي نمايند.

6 از رقابت ها ی بی مورد و هم چشمي و حسادت بپرهيزيم.

7 به آداب و رسوم خانواده همسرمان احترام بگذاريم، چنانچه برخي از آنها را صحيح نمي دانيم هرگز آنان را به خاطر پايبندي به آداب و رسوم خود استهزا نکنيم.

8 لازم است گاهي همسران به تنهايي به ديدار خانواده خود بروند (اينکار موجب ارضاي محبت مادر و فرزندي مي شود).
9 اين واقعيت را بپذيريم که علاوه بر همسر،{ پدر و مادر( زوجین ) } حق مسلمي بر گردن ما دارند، بنابراين در صورت ضرورت ، هر يک از همسران بايد بخوبي از خانواده خود حمايت کنند.

 

عملکرد های موثر بر رفتارهمسران :

الف : شاد زیستن : شاد بودن هميشه ارزشمند است، پس سعي کنيم خود را خوشحال و سرحال نشان دهيم تا خستگي را از تن شريک زندگي خود دور کنيم.

ب: صبور باشيم : اگر رفتار همسرمان را خوشايند نه دانيم بهتر است با حوصله و تأمل و در شرايط مناسب او را از چگونگي رفتارش آگاه کنيم.

پ: منطقي رفتار کنيم: مسايل را منطقي و درست بررسي کنيم و بجاي منافع شخصي، مصالح زندگي مشترک را در نظر بگيريم و بي طرفانه قضاوت کنيم.

ت: کم توقع باشيم : از همسرمان آن قدر انتظار داشته باشيم که بتواند به انتظارات مان پاسخ بدهد.

ث : مثبت نگر باشيم: با بياد آوردن لحظات شيرين زندگي بد بيني را از خود دور کنيم ، به رفتارهاي خوب همسرمان بيشتر بينديشيم و جنبه هاي خوب زندگي را فراموش نکنيم.

 ج : خوش بين باشيم: داشتن نگاه خوش بينانه به زندگي و اطرافيان باعث ايجاد آرامش و بذل محبت و عاطفه مي شود.
چ: يکدل باشيم : درک متقابل موجب ايجاد تفاهم مي شود و يکدلي به وجود مي آورد.

هـ : شنونده خوبي باشيم : هنگامي که همسرمان با ما صحبت مي کند حتي الامکان به چشمان او نگاه کنيم و يا با اشاره و سرتکان دادن نشان دهيم که به حرفهاي او توجه داريم.

خ :مشوق همسر خود باشيم : براي رفتارها و صحبت هاي همسرمان ارزش قائل شويم و با يادآوري موقعيت هاي موفق گذشته او را تشويق کنيم تا آينده بهتري داشته باشد.

د : به پيشرفت يکديگر اهميت دهيم: آنقدر صميمي باشيم که پيشرفت و ترقي همسرمان يکي از آرزوهاي ما باشد، در حقيقت اولين کسي که از اين پيشرفت سود مي برد ما هستيم.

ذ : خوش قول باشيم : براي حرفها و قول هاي خود ارزش قائل شويم و خود را در مقابل آنها مسؤول بدانيم خوش قولي نشانه احترام به خود و همسر است؛ به شخصيت همسرمان احترام بگذاريم و حرمت يکديگر را نزد خانواده و دوستان و حفظ کنيم.

ر: ارتباط کلامي وعاطفي خود را حفظ کنيم: سعي کنيم با همسر خود درباره مسايل مختلف گفتگو کنيم، صحبت کردن بهترين راه آگاهي از افکار و احساسات همسر مي باشد.

ز : با يکديگر مهربان باشيم: همسرمان را جزئي از وجود خود بدانيم ، خوبي هايش را بازگو کنيم، برايش خوبي خواهيم و در راه کمک به همسرمان تمام تلاش خود را بکار ببريم با مهرباني مي توانيم مالک قلبهاي يکديگر باشيم و رابطه گرم و صميمي برقرار  کنيم.

س : محبت پذير وقهر گريز باشيم : منش توأم با مهرباني و دوري از قهر و کينه صفت همسران فداکار است؛ تلاش کنيم که آيينه زندگيمان شفاف و بدون غبار کدورت باشد.

ش : راستگو باشيم : صداقت و راستي از بهترين سرمايه هاي زندگي مشترک است؛ هرگز نبايد به دروغ و نيرنگ متوسل

شويم حتي اگر حقيقت به نفع ما نباشد، فراموش نکنيم که دروغ پايه هاي زندگي را سست مي کند، به مصداق این شعر

راستي کن که راستان رستند       در جهان راستان قوي دستند

ص: محيط خانواده را با صفا کنيم: فضاي عاطفي خانواده بايد چنان مطلوب و دوست داشتني باشد که همسرمان در آن احساس رضايت خاطر کند و از امنيت رواني برخوردار باشد.

ض : به ارزشهاي، خانوادگي اخلاقي، فرهنگی ومذهبی پايبند باشيم : ارزشها از ارکان و ستونهاي اصلي خانواده محسوب مي شوند و مقيد بودن به ارزش ها موجب دوام و استحکام خانواده مي شود و اصالت آن را حفظ مي کند.

ط : به نيازهاي همسر توجه کنيم: رفتار دلنشين و توام با متانت موجب مي شود یکدیگرخواسته هاي خود را به راحتي بيان کند.

ظ : صحت رواني همسر را تأمين کنيم: در سايه سلامت جسمي و رواني مي توانيم به هدفهاي خود برسيم ، بنابراين بايد به رفتار او توجه نماييم و از افسردگي و خموديش جلوگيري کنيم.

ع : با يکديگر مشورت کنيم: هر يک از همسران بايد حق داشته باشند نظر و پيشنهاد خود را بيان کنند با مشورت کردن ، راه رسيدن به زندگي سالم کوتاهتر مي شود.

غ : قدرشناس باشيم : از همسرمان به خاطرانجام وظايف، مسؤوليت ها و همکاريهايش قدرداني کنيم براي ابراز سپاسگزاري و تشکر به کلمه هاي خاصي نيازمند نيستيم!

ف : احساس مسؤوليت داشته باشيم : هر يک از همسران بايد خود را در مقابل کاري که بر عهده گرفته اند متعهد بدانند و از انجام دادن آن شانه خالي نکنند.

ق: برنامه ريزي کنيم: در حقيقت برنامه ريزي به زندگي خانوادگي نظم و سامان مي بخشد.

ک:نمونهء خوبي باشيم : طوري رفتار کنيم که الگوي ونمونهء رفتاري مناسبي براي همسر و فرزندان خود باشيم.
گ : خود را به جاي همسرمان بگذاريم : دنيا را از دريچه نگاه او ببينيم و از خود بپرسيم اگر من جاي او بودم چه مي کردم ؟

ل : به خواسته ها و افکار يکديگر احترام بگذاريم: فراموش نکنيم که ازدواج پيمان همکاري و تشريک مساعي است.
م : ميانه رو متعادل باشيم : اگر در تمام امور زندگي ( خوردن ، خوابيدن، مسافرت و حتي محبت کردن و ) اعتدال را رعايت کنيم کمتردچار مشکل مي شويم.

ن:با جملات زيبا از همسر خود دلجويي کنيم: يک جمله شورانگيز مي تواند طوفاني از خشم و غضب و نفرت را خاموش کند و بناي زندگي را از خطرات گوناگون دور سازد.

و: روابط زناشويي را بسيار مهم بدانيم : عدم توجه به اين روابط موجب ايجاد مشکلات مختلف خانوادگي ، روحي و رواني براي هر يک از طرفين مي شود و زندگي را با خطرهاي جدي روبرو مي کند، به همسر خود بگوييم که من به خاطر عشق به تو همه سختيهاي زندگيمان را مي پذيرم چنين جملاتي باعث دلگرمي او مي شود.

هـ : همسر خود را راضي کنيم: بايد طوري رضايت همسرمان را جلب نماييم که مطمئن باشيم هيچوقت ما را ترک نمي کند و يا در هيچ مشکلي ما را تنها نمي گذارد، با متانت و صداقت قبول کنيم که در بعضي از کارها همسرمان شايسته تر است،
براي سخن و پيشنهاد همسرمان احترام قائل شويم و خود را عقل کل ندانيم ، سختي ها و مشکلات محيط کار را درحد ضرورت با همسرمان در ميان بگذاريم، زیرا همفکري بار مشکلات را سبک تر مي نمايد.

ل : فرمان ندهيم : نبايد خانه را به ادارهء نظامی تبديل کنيم، متوجه باشيم که خانه کانون عشق و محبت است ، تازي و خشونت، تعصبات غلط و افکار مزاحم را از خود دور کنيم، افکار مزاحم مانند خورده گیری ها، سلامت رواني انسان را از ميان مي برند، بهتر است به جاي اعمال تعصبات دست و پا گير انرژي خود را صرف توجه به همسر و خانواده نماييم.

ی : از ازدواج خود اظهار پشيماني نکنيم : زندگي و روابط خود را با ديگران مقايسه نکنيم و از ياد نبريم که زندگي هر کسي مطابق سليقه و عقل و درايت او اداره مي شود، روي نقاط ضعف همسر خود انگشت نگذاريم ، هر فردي ممکن است در موارد مختلف دچار ضعف باشد آشکار کردن و بزرگ جلوه دادن اين نقاط ضعف موجب ايجاد کدورت مي شود، هرگز و نبايد از نقطه ضعف ها به عنوان اسلحه اي براي سکوت يا شکست دادن همسر استفاده کنيم ، مقابله به مثل نکنيم یعنی از رفتارهاي تلافي جويانه بپرهيزيم و سعي کنيم به جاي مقابله به مثل ، رفتار مناسب را به او يادآوري نماييم. پایان

قلبتان شاد و دستـتان پر مهر باد

 

 


بالا
 
بازگشت