سراج الدین اديب

 

آرشیف نمبر (۴۱)

سراج الدین ادیب ( اول جنوری 2005)

 

مرور کوتاه بر سالی که گذشت در پنج بخش

 در ابتدا لازم دانستم عناوین مطلب را بنویسم و در ادامه این  مبحث روی هر یکی از عناوین زیر بحث مفصل   صورت میگیرد لطفآ با حوصله مندی بخوانید :

در بخش اول میخوانید :     ۱ ـ مقدمه       ۲ ـ جشن کرسمس چگونه تدویر می یابد 

در بخش دوم میخوانید :    ۱ ـ فلسطین وپیشنه تاریخی فلسطین      ۲ ـ امریکا  شمارش آرا در امریکا نگاه مختصر بر پیشینه تاریخ امریکا

در بخش سوممیخوانید  ۱  ـ معضل اسرائيل و فلسطين     ۲ ـ تغيير و تحول در سال 2004 درامريکا    ۳ ـ در امارات متحده عربی     ۴ ـ در ليبيا و سودان     ۵ ـ ازسرگيری مذاکرات هند و پاکستان  ( انتخابات درهــــــند )       ۶ ـ افغانستان    ۷ ـ انتخابات در عراق ( تمدن عراق  ـ  نگاه مختصر به جغرافياي سياسي عراق )

در بخش چهارم میخوانید ۱ ـ در روســيه ( جدول جمهوريهاي فدراسيون روسيه )  ۲ ـ جمهوريهاي مسلمان نشين      ۳ـ انــد و نزيــــا

در بخش پنجم میخوانید :  ۱ ـ ديگر نقاط جهان

 

مرور کوتاه بر سالی که گذشت

بخش اول

مقدمه :

   درسال 2004 ميلادی همه شاهد بسياری از مسايلی خوش آيند ونا خوش آيندی بوديم که اين مسأله از خصوصيات زمان سر بر آورده  به طوری که در جهان پهناور، مليت ها و اقوام مختلفی با فرهنگ ها ، زبانها، مذاهب و باورهای گوناگون در کنار هم زندگی می کنند، نمی توان انتظار داشت که همه يک گونه انديشه و يا مشابه هم زندگی کنند، همين اختلافات سليقه و نظر ها سبب  بروز اختلافات قومی، مذهبی و سياسی می شود که به جنگ داخلی و يا نسل کشی منجر می گردد که چند سال قبل در روندا در افريقا و يو گوسلاويا سابق شاهد بوديم، اگر چه با پيشرفت تخنيک و تکنولوژی و بهبود اوضاع سياسی واقتصادی کشور ها از دامنه تنش ها و درگيری ها کاسته می شود، اما شواهد امر نشان از اين واقعيت دارد که جهان از دستيابی به صلح و آشتی فراگير دور است و نتوانسته با تمام تلاشهايی که در عرصه دستيابی تکنولوژی و تخنيک صورت گرفته آنرا در خدمت واقعی، دموکراسی و صلح برای تمام ملتها به  کار ببرد، دليل اصلی آن نيز وجود همين اختلاف سليقه ها بين ملت های گونا گون  و در يک کلام ( زر، زور و قدرت ) است که دستيابی به يک فرمول و چارچوب را غير ممکن ساخته است ، هر چند پس از جنگ دوم جهانی با ايجاد سازمان ملل سعی شد صلح را نهادينه کرده و مانع از سر گيری جنگ ها و در گيری ها شوند، اما نگاهی با تحولات جهان در نيمه دوم قرن بيستم و چند سالی که از قرن بيست ويکم می گذرد، اين واقعيت را آشکار می سازد که در سايه سازمان ملل متحد جنگ های بسياری روی داده که تعداد آنها به مراتب بيشتر از جنگ های دوران ماقبل از تشکل گيری اين سازمان و منشور ملل متحد بوده است .

    اينک جهان در شرايطی گام به سال جديد مسيحی 2005 می گذارد که هنوز آشوب ، درگيری و اختلافات بيشماری سر روی مردمان جهان ادامه دارد، به طوری که هنوز با گذشت چندين سال از ماجرای 11 سپتمبر 2001 ميلادی، سران آشوبگرکه جهان را به آشوب کشيدند دستگير نشده و در خفا به برنامه ريزی خود در مناطق مختلف دست زدند که نشان از احيا و باز سازی آنها داشت، چنانچه حوادثی که در يک مکتب در روسيه روی داد و به مرگ تعداد بيشماری بی گناهان و اطفال مظلوم آنجا منتج گرديد که قلب هرقصی القلبی از ديدن آن به تقلا می افتاد، ويا انفجارها واقدامات تروريستی که در ديگر نقاط جهان از جمله عراق، افغانستان و عربستان شاهد بوديم که از اثر آن دها انسان بی گناه جانهای  شرين خود را از دست می دهند جملگی بيانگر اين واقعيت است که هنوز جهانيان آنطوری که ادعا ميکردند نتوانسته اند  اين گروها را مهار کرده و يا ضربهء اساسی وارد سازند به همين دليل هرلحظه بايد در انتظار اقدامهای تروريستی و آشوبها باشيم چه از طرف گروه ها و يا سران دولتها که ممکن است در هر يک از کشور های جهان روی دهد، که در اين زمينه قابل ذکر است که نيرو های مردمی که بخاطر دفاع از وطن شان می رزمند تا گروپ های  تروريست و آشوبگر را از هم تفکيک بايد کرد .

   در کنار اقدامات تروريستی که چند سال است افکار عمومی جهانيان را به خود مشغول کرده  بايد به برگزاری انتخابات در برخی از کشور های جهان از جمله امريکا، روسيه، هند، الجزاير، اندونزی و وطن عزيز مان افغانستان اشاره کرد، برخی از اين انتخابات از اهميت بسزايی بر خوردار بودند که از جمله آنها بايد به انتخابات امريکا، ووطن خود مان افغانستان  اشاره کرد و اما پيش از آن نخست اشارهء مختصری خواهيم داشت روی تدويرجش  کرسمس و بعدآ روی مسايل ديگر دنيا در سال گذشته ( 2004 ) مرور کوتاهی خواهيم داشت :

جشن کرسمس چگونه تدویر می یابد:

در بسياری از کشورها آغاز سال ميلادی جشن گرفته ميشود؛ سال مسيحی  يا ميلادی که مبداء آن تاريخ تــولد حضـــرت مسيــح اسـت وولادت مسيح که در سه شنبه 25 کانون اول برابر با سال 311 تاريخ اسکندری واقع شده است، گرچه اين تقويم ظاهرأ برمبنای زاد  روز حضرت عيسی( ع *) پيامبرمسيحيان تعيين گرفته شده، ولی در بسياری از کشور های غير مسيحی و از جمله شمار زيادی از کشور های عرب و مسلمان تقويم ميلادی را بکار می برند و گذشت زمان را از روی آن می شمارند، آغاز سال نو فرصتی است که نگاهی به گذشته نزديک بيندازيم و به ارزيابی روزهای سياسی، اقتصادی ، نظامی و جريانات فرهنگی و اجتماعی و معنوی دنيا بپردازيم، که آيا جهان سال خوب و پر باری را پشت سر گذاشته و يا دوران بدی را سپری کرده است و اگر چنين بوده در سال نو، چه انتظارات را می توان داشت ؟ در مجموع ميتوان گفت که سال سپری شده با يک سلسله بحران های سياسی و اجتماعی در بسياری کشور های جهان روبرو بود، که مهمترين آنرا تا حدود امکان  به گزارش خواهم گرفت تا اگرخوانندهء عزيزم را بکار آيد و ثواب آن تقسيم گردد ، اما پيش از آن  با استفاده از فرصت ورود سال نو 2005 ميلادی را به همه عزيزانی که اين سطر را به خوانش می گيرند از صميم قلب تبريک و تهنيت گفته آرزوی بهروزی و صلح سراسری را در همه  نقاط جهان و بخصوص وطن عزيزم افغانستان باستانی از خداوند( ج) مطالبه ميدارم اينک چند سطری در مورد خود سال نو عيسوی :

   سال نو مسيحي بار ديگر ترنم سرود صلح درانجيل يوحنا، باب چهارم داستاني است به نام زن سامري، عيسي(ع) با اين زن سامري در بالاي چاه آب صحبت مي كند، گفتگو به پرستش و عبادت مي رسد زن به مسيح(ع) مي گويد: پدران ما در روي اين كوه عبادت مي كردند اما شما يهوديان مي گوئيد بايد خدا را در اورشليم عبادت كرد، عيسي(ع) گفت: اي زن، باور كن زماني خواهد آمد كه خداوند را نه بر روي اين كوه پرستش خواهيد كرد و نه در اورشليم، پرستنده گان حقيقي، خداوند را با روح و راستي عبادت خواهند كرد، زيرا او طالب اين گونه پرستنده گان مي باشد و آنگاه دعا كرد:

اي خداوند كه در آسماني نام تو مقدس باد.

ملكوت تو بيايد،اراده تو چنانكه در آسمان است برزمين نيز كرده شود.

نان كفاف ما را امروز به ما بده و قرضهاي ما را ببخش، چنانكه ما نيز قرضداران (مقصرين) خود را مي بخشيم، ما را در آزمايش مياور، بلكه از شرير ما را رهايي ده، زيرا ملكوت و قوت و جلال، تا ابد از آن توست. (متي6:9ـ13) .

   زمستان كه از راه مي رسد، گويي آرامشي جاودانه را با خود به همراه مي آورد، مسيحيان تمام نقاط جهان در آغاز اين ماه (جنوری) شب عيد ميلاد مسيح  را جشن مي گيرند، در كليساها جمع مي شوند و با اجراي مراسم مذهبي و روحاني كه شامل دعاها و سرودهاي مناجات است و معمولاً خانم سحرآميز وبا موسيقي مذهبي همراه است خداوند را ستايش و شكرگزاري كرده و از او يعني حقيقت مطلق درخواست بركت و بهروزي مي كنند، پس از اجراي اين مراسم اسقفان و كشيشان، بخشهايي از انجيل را موعظه مي كنند و ضمن دعوت حاضران به صلح و زندگي محبت آميز با يكديگر آنها را با دعاهاي خود بركت مي دهند شب تولد عيسي مسيح(ع) را شب كريسمس هم مي گويند، در زبان انگليسي Christ  يعني مسيح و Mas  يعني جشن مذهبي.

   جشن ميلاد مسيح تنها يك جشن نيست، اگر اينچنين مي بود بسيار پيش دستخوش حوادث روزگار شده و كم رنگ مي شد و تنها نامي از آن باقي مي ماند، حقيقت اين است كه در ژرفاي جان هر يك از مراسم مذهبي در شب ميلاد (مسيح)، رمز و رازي نهفته است كه از ديدگاه رمزشناسي قابل بررسي است، آمانور، عيد ميلاد مسيح نخستين روز سال نو،آمانور خوانده مي شود، آمانور معادل ارمني ناواسارد مي باشد كه يك اصطلاح زندي است، ناو معني نو را مي دهد و ساردوا همان سال ما است كه بجاي سال نو بكار برده مي شود، در اعصار كهن، ارمنيان مراسم ناواسارد، را با شكوه هر چه تمامتر برگزار مي كردند،اين عيد يا ظهور الهي بزرگترين و عمومي ترين جشن مسيحيان است، در كليساي ارمني عيد ميلاد مسيح را با غسل تعميد حضرت مسيح بطور يكجا و همزمان جشن مي گيرند و برخي ديگر مراسم عيد ميلاد را شب تولد آن حضرت برگزار مي كنند، يعني بعضي 25 دسمبر، روز تولد آن حضرت و بعضي ديگر ششم جنوری تاريخ تعميد آن حضرت توسط يحيي پيامبر را ملاك مي دانند، اما آنچه مسلم است و در قانون هفتم از قوانين سي و چهارگانه كليساي ارمني نيز آمده اين است:

    مراسم جشن ميلاد حضرت مسيح، بايد در ششم جنوری و به همراه تشريفات ويژه و سرودن آوازهاي خاص مذهبي در تمام كليساهاي ارمني برگزار شود، آداب و رسوم سال نو، در قديم يك روزقبل از سال نو كيك بزرگي را به همراه هفت ظرف پر از ميوه تهيه مي كردند و نان ويژه اي هم كه روي آن نارنج گذاشته و با شاخه هاي زيتون تزئين كرده بودند بر سر سفره عيد مي گذاردند و بزرگ خانواده بعد از تقسيم سهم همه، به هر كدام از اعضاي خانواده يك سيب نيز مي داد كه البته يكي از سيب ها را از قبل سوراخ كرده و سكه اي در آن قرار مي داد تا هر كدام كه صاحب آن سكه شد آن را به عنوان يك يادگار گرانبها و سعادت آور در تمام سال پيش خود نگهدارد، رسم ديگري نيز كه بيشتر به دختران ارمني مربوط مي شد عبارت بود از فال تخم مرغ ؛ كه دختران ارمني شب تحويل سال نو تخم مرغ را پاک مي شستند و در ظرفي كه پر از زغال و خينه بود جاي مي دادند و صبح وقت اگر تخم مرغ سياه شده بود نشان سياهي بخت آنان و اگر سرخ گشته بود علامت نيك بختي و سعادت آنان محسوب مي شد، و از ديگر رسوم نيز آويختن جراب وخريطه بر پشت بام منازل بود، به اين اميد كه جراب وخريطه ها از(هداياـ تحفه) پر شود و بخت دم بختان گشوده گردد، متأسفانه اكنون از آن همه آداب و رسوم گذشتگان چيزي جز تزيين درخت كاج( صبر ) باقي نمانده است، درخت كاج( درخت حيات و دانش) که ارمنيان در شب جنوری ازقبل تهيه كرده اند تزئين مي كنند و از آنجايي كه تقديس درخت جزئي از علاقه به طبيعت است درخت برايشان مظهر زندگي و جنبش شناخته مي شود و در كتاب مقدس نيز از درخت حيات ، درخت دانش و غيره بارها ياد شده است، اما اينكه درخت كاج بصورت فعلي از چه تاريخي رواج يافته اقوال فراوان است،  به روايتي درخت كاج را نخستين بار به سال 1605 ميلادي در آلمان به صورت امروزي تزيين مي كردند و گفته مي شود( مارتين لوتر) پدر پروتستانيسم عادت داشت كه در شب تولد حضرت مسيح شاخه هاي درختان كاج را به خانه مي برد و براي شادماني كودكان آن را تزئين مي كرد و همين عادت بعدها به يك رسم و آيين عمومي تبديل يافت و در 1840 ميلادي مراسم آرايش درخت كاج به انگلستان و آمريكا راه يافت، پاپانوئل، همان حاجي فيروز است از رسوم ديگر سال نومسيحي بابا گاقاند ، بابا زمستان ، سانتاكلوز يا همان بابانوئل معروف است، در پيدايش بابانوئل نيز آرائي قاطع وجود ندارد و هر كدام از محققين نظريه خاصي درباره آن اظهار مي دارند اما از همه معروف تر داستان سانتاكلوز است كه شهرت فراوان دارد.

   سانتاكلوز جواني بوده كه در قرن چهارم ميلادي مي زيسته است، در آن روزگاران دوشيزگان تنگدست به سبب نداشتن جهيزيه، از رفتن به خانه بخت محروم مي ماندند، شبي از شبها سانتاكلوزخريطه هايي از زر( پول) پر كرده پنهاني از سوراخ بخاري به خانه دختركان دم بخت مي ريزد و آنان هم با استفاده از آن طلاهاي بادآورده جهيزيه تهيه كرده به خانه شوهر مي روند، از اينجاست كه سانتاكلوز يا بابانوئل (پدر يا مرد نيكوكار) مظهر هدايايي مي شود كه به طور پنهان و ناگهان آماده مي شود، هنوز هم در ميان مسيحيان جهان ونيز ارمنيان ايران اين رسم وجود دارد و مردان خيري هستند كه به طور ناشناس به در خانه هاي مردم تهيدست مي روند تا شاديشان را با آنها تقسيم كنند و اضافه مي كند، سانتاكلوز قديم و بابا نوئل جديد همان حاجي فيروز ايرانيان است كه تشابه فراواني با يكديگر دارند، البته اختلافاتي هم ميان آنان هست كه زائيده شرايط زماني و مكاني عصرهاي متفاوت مي باشد، زنگها  به صدا درمي آيند سال نو مسيحي با به صدا درآمدن ناقوس ( زنگ ها)  آغاز مي شود.

    در ساعت 12 شب ناقوس ها آغاز سال نومسيحي را در سراسر جهان اعلام مي كنند، يعني اينكه يك سال ديگرگذشت و سال جديد آغاز مي شود، سال2005 ميلاديصورت اجراي مراسم مذهبي در شب ميلاد مسيح و جشن هاي آييني در شب سال نو در اقليت هاي مذهبي با اندكي تفاوت به يكديگر نزديك است، وقتي هوا آرام آرام تاريك مي شود و غروب از راه مي رسد همه در كليسا جمع مي شوند، در آنجا با يكديگر گفت وگو مي كنند و شيريني و شام مي خورند، در ساعت 12 شب چراغ هاي كليسا خاموش مي شود و ناقوس ها به صدا درمي آيد و پس از آنكه زنگ ساعت 12 بار به گوش رسيد، چراغ ها روشن مي شود و اين آغاز سال نو مسيحي است ومعتقدين مسيحی در اين شب دعا ميدارند تا آسمان كاملاً سفيدپوش شود چون براي مسيحيان برف نشانه پاكي و عدالت است هرچند كه عيسي(ع)  در ناصره و در منطقه اي گرمسير بدنيا آمد، يكي از ارامنه مي گويد: گرچه تحويل سال نو در شب اول جنوری است اما، ما ارامنه علاوه بر آن صبح روز ششم جنوری را  نيز در كليسا جمع مي شويم و به عبادت مي پردازيم، اول به محض ورود به كليسا بر صورت خويش علامت صليب مي كشيم و سپس نماز و دعاي صبح برگزار مي شود و در اواخر مراسم عشاي رباني مراسم توبه بجا آورده مي شود و بعد از آن كشيش كبوتر روغن ريز را كه روغن مقدس را در خود جاي داده از بالاي محراب برمي دارد و از سمت چپ به سوي سمت راست محراب درحاليكه محراب را طواف مي كند قدم برمي دارد و آنگاه از صحن كليسا پايين مي آيد و وارد جايگاه مقدس مي شود و به ميراث خانه مي رود و پس از پشت سر گذاشتن طول صحن كليسا دوباره از طرف چپ به بالاي صحن مي رود و كبوتر روغن ريز را به اسقف اعظم تقديم مي كند.

   مراسم تبرك آب و نان مقدس در مراسم ديگري، ظرف بزرگي به روي صحن كليسا گذاشته مي شود كه حاوي آب است و كودكي كه لباس مخصوص بر تن دارد و نمادي از يحيي است كنار ظرف مي ايستد و آنگاه آب را با صليب و كتاب مقدس تبرك مي دهند و آياتي از انجيل خوانده مي شود كه مربوط به غسل تعميد مسيح است بعد از آن صليب را در آب مي اندازند و با سرود كبوتر مرسل (يعني سرود روح القدس) روغن مقدس سه بار در آب چكانده مي شود كه باز نماد غسل تعميد مسيح و نزول حضرت روح القدس است، همچنين سرودهاي خاصي در آن هنگام خوانده مي شود كه مربوط به آن روز و برگرفته از انجيل مسيح است ، نان مقدس نيز ناني است بدون خميرمايه و فقط از آرد و آب تشكيل شده است، نداشتن خمير مايه به اين معنا است كه مسيح از پدري جسماني متولد نشده و تبرك نان كه در آن روز توسط كشيش تكه تكه در دهان مسيحيان گذاشته مي شود نماد مسيح را در خود گرفتن و با جان و دل پذيرفتن است، چرا كه خود آن حضرت فرمود: من نان حيات هستم،  كسي كه نزد من مي آيد هرگز گرسنه نشود و هر كس كه به من ايمان آورد هرگز تشنه نگردد.(يوحنا6::135).  مراسم شمع فروزان قبل از آنكه از نظر تاريخي ميلاد مسيح را جشن بگيرند، شمع فروزان در ميان مسيحيان نشانه اي از عيسي مسيح بود، آنان معتقد اند که در عالم معنويت و روحانيت جهت ديدن نور الهي نياز به چراغ هدايت داريم و انجيل مي فرمايد عيسي مسيح آن نور بود، پس از پايان مراسم اسقف اعظم ضمن تبريك سال نو مسيحي و با اشاره به مصلوب شدن حضرت عيسي(ع) تكه هاي بريده شده نان را در ميان آنان تقسيم مي كند، خود عيسي مسيح نيز بارها به موضوع مصلوب شدن خود اشاره فرمود و آنرا پيشگويي كرد، عيسي(ع) گفت: پسر انسان به دست مردم تسليم كرده خواهد شد و او را خواهند كشت و در روز سوم خواهد برخاست(متي 7: 22). علاوه گردد که در ساير کشور ها چندين روز پيش از 25 دسمبر تحفه ها خريداری ميگردد و بداخل کاغذ تحفه بدون اينکه گيرنده از داخل آن ورد يابد توسط شخص تحفه دهنده بسته بندی شده و در اطراف درخت ( صبر ـ کاج ) تا فرا رسيدن شب موعود می گزارند، وقتی شب از ساعت 12 گذشت تحفه ها بازميشود، گيرنده از تحفه دهنده تشکری و شکران بعمل می آورد و تبريکی ها و آغوش کشيدنها آغاز ميگردد و مخصوصأ اطفال از اينکه تحفه دريافت کرده نسبت به همه خوشحال و راضی به نظر می آيد که جشن کرسمس با شادی قلب ها آغاز ميگرد./ ادامه دارد

  پيوند های  بخش  اول (  الف ) :

ـ  *  ظهو ر مسيحيت : عيسي مسيحي ، در 30 سالگي رسالت خود را آغاز كرد و نخست قوم بني اسرائيل را به دين توحيد دعوت نمود و به آنان گفت من براي تان حكمت آوردم، آمدم تا اختلافات ميان شما را ازبين ببرم من فرستادهء خدا بسوي شمايم . تورات را تصديق نموده وبه رسولي كه بعد از من ميايد ونامش ( احمد ) است بشارت ميدهم، عيسي مسيحي براي اثبات سخنان خود  معجزاتي از جانب خداوند ( ج ) صورت داد ، لاكن اكثريت قوم سخن او را نپذيرفتند، تكبر ورزيدند علماي آنان ،عيسي ( ع ) را از ايمان آوردن اين قوم مايوس ساخت و آنگاه حواريون را بر گزيد تا در راه خدا و دعوتي به دين يار او باشند صدای مسيح توده هاي محروم و زجر كشيده را از هر سو فرا ميخواند، وچون زنجيرآنان را بهم مي پيوست تا نطفهء انقلاب بي نظيري را به آرامي در جهان آنروز تكميل دهد، اما توطئه هاو دسايس دشمنان حضرت مسيح مجال آنرا  نداد كه عيسي ( ع ) انقلاب عظيم خود را تكامل و تداوم بخشد و نخستين بار اين خيانت ازجانب همان قومي آغاز شد كه از پذيرش عيسي مسيح به پيغامبري خداوند سربازميزدند، ويهودا، يكي از حواريون عيسي مسيح در ميان آنان بود، او بود كه بانفاق ودو روئي دين او را پذيرفت و در خفا با سركردگان روم حكم قتل عيسي مسيح و به صليب كشيدن او را صادر كرد، تاريخ در اينجا نتوانسته است به درستي قضاوت كند كه آياعيسي مسيح بر صليب كشيده شد يا نه ؟ آنچه روميان ديدند اين بود كه شخصي صليب بر دوش تپه را مي پيمايد تا تاوان جهالت قومي را بدهد اما آنچه به صراعت از روايات اسلامي بر ميايد اينست كه عيسي ( ع) قبل از آنكه بر صليب روميان كشيده شود به سوي خداوند ( ج) فرا خوانده شد.

   مسيحيان از آن پس براي تبليغ دين عيسي بيش از هر چيز بر چهار انجيل  متي، مرقس، لوقا، و يو حنا  تكيه نمودند كه خود بر اساس نامه هاي پولس وپطروس، يعقوب يوحنا و يهودا تأليف گشته بود .

الف/ انجيل متي     :  قديمي ترين انجيلي است كه انتشار يافته وتاريخ آن به سال 38 ميلادي ذكر شده است .

ب /  انجيل مرقس : كه از شاگردان پطروس حواري بود درسال61 ميلادي تاليف شد اما علماي مسيحي چندان توجهء به آن نشان نه دادند زيرا كه مرقس عقيده به خدايی مسيح نداشت و او را به عنوان پيغمبري كه رساننده شرح الهي بودمعرفي نمود.

ج  / انجيل لوقا     :  توسط فردي نوشته شد كه نه حواری بود  ونه مسيح را ديده  و مي شناخت، او عقايد مسيحيت خود را ازپولس گرفت، پولس يكي از يهوديان متعصب بود و در ابتدا پيروان عيسي مسيح را سخت مورد آزار قرار ميداد ولي فرديست كه اركان مسيحيت كنوني را محكم كرد و بسياري از عقايد خود را كه يا در بت پرستي ريشه داشت يا در يهوديت به دين مسيح وارد نمود ولوقا نيز انجيل خود را بر اساس سخنان او تاليف كرد .

د / انجيل يو حنا : در مورد انجيل يوحنا نيز عقايد بسياري وجود دارد گفته اند كه روحانيون و استقف هاي آسياه نزد، يوحنا كه فرزند يكي از حواريون مسيحي بود رفته واز او درخواست كردند كه انجيل جديدی بنويسد، ودرآن لاحوت مسيحي يعني(مخلوق نبودن حضرت مسيح) را شرح دهد دليل اين امر وجود عقايد مخالفی بود كه حضرت مسيح را تنها مخلوق خدا و پيامبر، او مي دانست علي الرغم اين روايات مختلف و برخي انحرافات كه از نخستين قدم در دين مسيح رسوخ نمود، مسيحيت آن قدرت و صداقت را داشت كه بتواند مرجعي براي بي پنايان و درماندگان باشد از اينروست كه تا قرن سوم ميلادي يك سوم خاك اروپا دين مسيح را پذيرفتند و آنرا در اقسا،  نقاط امپراتوري گسترش دادند .

   امپراتوري روم در اين زمان دچار استبداد و اختشاشات نظامي بود و قواي نظامي آن  بيشتر از افراد غير رومي و سكنه اي ، مستعمرات تامين ميشد .بدين ترتيب از قرن سوم ميلادي در حقيقت ديگر امپراتوري روم وجود نداشت و كشورهاي مشترك المنافع سواحل مديترانه جايگزين آن شده بودند، جنگهاي داخلي به وخامت اوضاع امپراتوري افزوده بود، در همين حال جرمن ها ازشمال و ايراني ها از شرق قلمرو، روم را مورد حمله قرار داده بودندوبه دنبال آن صدمات اخلاقي و انفلابات مذهبي خسارات مادي را بطور روز افزوني افزايش ميداد، در اين حال امپراتور دسيوس (دقيانوس روم ) تصميم گرفت كه مذهب مسيح را نابود كرده و عيسويان را وادار نمايد كه در هرشهري براي خدايان مشركين قرباني كنند، با اين حال مسيحيت بيش از پيش روبه گسترش بود چنانچه در اوايل قرن چهارم ميلادي در مناطقي چون آسياي صغير اكثريت جمعيت را عيسويان تشكيل ميدادند، در مصر و افريقا و جنوب ايتاليا وحتي در يونان و جنوب هسپانيا و فرانسه، عدهء بسياري از مسيحيان زندگي ميكردند قلمرو امپراتوري روم در شروف اضمحلال بود، و امپراتورها نيز قادر به نجات آن نبودند در اين هنگام به سال 306 ميلادي كنستانتين يا( قسطنطنيه‌) امپراتوري روم را بر عهده گرفت ،  قنسطنطين كه ياراي مقاومت در برابر مسيحيان را نداشت و مملكت امپراتوري را در خطرعظيمي ميديد براي جلو گيري از پراگندگي آن تدبيري انديشيد وآن تدبير اين بود كه تحت لواي مسيحيت قلمرو امپراتوري را وحدت بخشد و قدرت از دست رفته را بازيابد، از اينروبود كه درسال 313 فرمان ميلان را صادركرد و به حكم آن مسيحيان و اقوام ساير ملل را در انجام مراسم مذهبي شان آزاد گزارد ، وي پس ازآنكه بر روم استيلا تام يافت دين مسيح را پذيرفت وآنرا مذهب رسمي كشور اعلام نمود امپراتوري روم كه تا آن زمان مقام پيشوايي و رياست روحاني مذاهب قديم را در دست داشت و با كمال قدرت مجري صحيحي امورمحسوب ميشد، حال موقعيت تازهَ يافته بود ، كانستانتين (قنسطنطين ) اظهار ميداشت كه قصد ندارد مقام روحاني پيشين خود را حفظ كند . به روحانيون مسيح ميگفت كه شما اسقف هاي داخلي جامعه هستيد و من از طرف خداوند بعنوان اسقف خارجي معين شده ام. اما وي عملاً نمي توانست به مرتبه اسقف خارجي قناعت كند و مداخلات خود را در امورداخلي ازياد ببرد. اتحادي كه بدين شكل در دوران كانستانتين بين كليسا و قلمرو امپراتوري بر قرارگشت در دوران جانشينان وي صدمات بيشتري بر پيكر مسيحيت وارد ‌آورد، به تدريج تصميم گرفته شد كه مسيحيت با فلسفه روزگار سازگار شود و به زبان روز بيان گردد فلسفه رايج آنروز كه هر روشنفكر تحصيل كرده اي به آن اشتغال داشت فلسفه اي نو افلاطوني بود كه موسس آن پلوتينوس نام داشت ، وي اراي  ارسطو و افلاطون را گرد اورده و باافزودن جنبه هاي ازعرفان هندو و ايراني فلسفه اي براساس تثليث بنيان گـزارد  ، هنگامي كه مسيحيت رسمي گرديد با اين فلسفه التقاط يافت و بصورت تثليث مسيحي ( پدر ـ پسر و روح القدوس  ) عرضه شد. بدين ترتيب گر چه مسيحيان بصورت ظاهر تكيه بر قدرت زده  و پيروز شده بودند ولي در مقابل صدمات بزرگي بر مسيحيت وارد كرده ودريچه بت پرستي را به روي آن كشودند. لذا مسيحيان كنوني ديكر براين باور افتادند كه نه خود انساني بلكه تنها روح الهي است كه ميتواند چراغ روح بشر باشد . تورتوريان ، خيلي واضع ميگفت : ( به دستورعيسي مسيح پس از نزول كتاب آسماني انجيل ديگر وظيفه ما نيست كه فضول باشيم و اضافه برآنچه  در كتاب است بي آموزيم.) پایان بخش اول

پیوند های  بخش اول ( ب )  :

ـ  مجسمه حضرت مسيح روی کوه :  اين مجسمه در نزديکی ويودوژانير، پايتخت آرژانتين قرار دارد بالای تپه ای بنام ( کورا کوادو ) ارتفاع اين مجسمه عظيم از سطح دريا 699 مترو طول آن 33 متر است .

موخذ :

1 ـ  صفحات 5 تا 8 ، کتاب : ( طعم نا خوشآيند استعمار ) تأليف : سراج الدين اديب

2 ـ صفحه 206 ، کتاب:( اطلاعات عمومی پيام ) گرد آورنده : دکتر سيد محمد اختريان}

3 ـ کتاب مقدس ، ترجمعه تفسيری ( شامل عهد عتيق و عهد جديد )

  4 ـ  نوشته :  محسن احمدي  سايت: اطلاعات

87.gif

مرورکوتاه برسالی که گذشت

بخش ( دوم )

آنطوريکه در بخش نخست گفته شد سال سپری شده بايک سلسله بحرانهای سياسی و اجتماعی در بسياری از کشور های جهان روبرو بود، در خاور ميانه روند صلح کند شد و عليرغم همه تلاشهای بعمل آمده، اعراب و اسرائيل نتوانستند مذاکرات آشتی را چنانکه بايد و شايد پيش ببرند، و همچنان در بسا از ماه های سال 2004 با بروز بحران اقتصادی در چند کشور خاور ميانه از کوريای جنوبی گرفته تا ماليزيا روبرو بود که بر اقتصاد ديگر کشور ها نيز روند نا مطلوبی گذاشت و همچنان ميزان جنگ ها تحت نام تروريزم روی بهای نفت که معمولأ با افزايش مصرف وبالا رفتن نرخ ها همراه ميشود نگرانی فزاينده کشور ها را بر انگيخت که بيشترين منبع در آمد آنان  فروش نفت است، ولی قبل از آنکه به جزئيات بپردازيم با خرسندی ميتوان گفت که دريکسال گذشته در بعضی از کشور ها انتخابات براه افتاد که دست کودتاها و انقلابات را کوتاه نمود و همچنان بعضی از کشور ها حقوق بشر را نقض کردند ودر برخی از کشور ها پيشرفت داشته است و از آنجائيکه مطلوب ما را در اين بررسی بيشتر انتخابات تشکيل ميدهد اينک کشور ها را بر شمرده و به گزارش می گيريم :

 1ـ  فلسطين :

   برعلاوه حادثات  بوقوع پيوسته، حادثه مرگ مشکوک زنده نام ياسر عرفات ( ابو عمار ) رهبر فلسطينی ها در سال  2004 ميلادی توجه  و افکار عمومی جهانيان را در خاور ميانه به خود بيشتر جلب کرد،  ياسرعرفات ( ابو عمار ) از سالهای قبل برای ايجاد سر زمين مستقل در فلسطين تلاش می کرد و در اين راه با مشکلات بسياری دست و پنجه نرم کرده بود، ياسرعرفات از زمانی که به همراه دوستان و يارانش الفتح را پايه ريزی کرد و تا روزی که در يک شفاخانه نظامی در شهر پاريس از اين دنيا رفت، لحظه ای رفاه و آسايش ملت فلسطين را ناديده نگرفته و دست از فعاليت بر نداشت، او حتی برای آشتی با اسرائيل دست دوستی به سوی آنها دراز کرده و دست از بسياری از خواسته های خود بر داشت ، توافق سال 1993 ميلادی در اسلو که ميان او و اسحق رابين نخست وزير پيشين اسرائيل صورت گرفت و اصلاح اساسنامه سازمان آزاديبخش فلسطين حکايت از اعزام او برای زندگی در صلح داشت، ولی متأسفانه اسرائيلی های افراطی که مايل به تخليه اراضی اشغالی و زندگی در کنار فلسطينی ها نيستند نه تنها دست از مخالفت بر نداشتند بلکه با ترور رابين نشان دادند که گروه تأثير گذار در تحولات اسرائيل هستند، در کنار آنها بايد به افراطيون فلسطينی اشاره کرد که با اقدامات انتحاری خود عرفات و دولت فلسطين را تحت فشار قرار داده و شرايط به گونه ای رقم زدند که صلح و آشتی از بين رفته و شارون نخست وزير راستگرای اسرائيل مذاکرات را به طور کامل به حالت تعليق در آورد، فشار های افراطيون اسرائيلی و فلسطينی بر شارون و عرفات با احداث ديوار امنيتی از سوی دولت اسرائيل بود، اگر چه اين اقدام اسرائيل با مخالفت سازمان ملل و دادگاه بين المللی لاهه مواجه شده اما شارون آنرا متوقف نکرد، بلکه در عوض ضمن صدور فرمان ترور سران حماس بر عقب نشينی از غزه تأکيد کرد که اين مسأله با مخالفت هايی در دولت ائتلافی اسرائيل مواجه شد، به همين دليل شارون در صدد است دست به ائتلاف با حزب کارگر بزند.

   عرفات در سالهای گذشته از سوی شارون و بوش رئيس جمهور امريکا متهم به حمايت از گروهای تندرو فلسطينی شده بود، به همين دليل آنها خواستار برگزاری انتخابات رياست جمهوری و تشکيل دولت در فلسطين شده بودند، هر چند با مرگ عرفات راه برای بر گزاری انتخابات هموار شد ، اما روی کار آمدن دو  دولت که در رأ س آنها محمود عباس ابو مازن و احمد قريع قرار داشتند با موفقيت همراه نبود، به اين دليل که عرفات مايل نبود کنترول سازمانهای امنيتی را به دست دولت ها بدهد، همين مسئله اعتراضاتی را در پی داشت که همين اعتراضات سبب کناره گيری ابو مازن از نخست وزيری شد، مرگ عرفات می تواند سبب بروز تحولاتی در فلسطين شود، اگر جناح محافظه کار که ابوما زن  در رأس آن قرار دارد به قدرت برسد، راه برای صلح و آشتی هموار خواهد شد،  که در اين صورت شاهد در گيری ميان فلسطينی ها خواهيم بود، اما در صورتی که جناح تند رو،  روی کار آيد جنگ و در گيری ميان فلسطينی و اسرائيلی ادامه خواهد يافت، اما شواهد امر حکايت از اين واقعيت دارد که راه برای رهبری آقای ابو مازن هموار شده و او را بايد جانشين عرفات به حساب آورد، علاوه ميگردد که برای درک بهتر و ورود و اطلاع بهتر بر بحران بعمل آمده در فلسطين و اسرائيل لازم ميدانم تا نگاه کوتاه بر تاريخ گذشته فلسطين را آنچه که امکان است به گزارش گيرم :

   پيشينه تاريخ فلسطين :

    كشور فلسطين، سرزمين كم وسعتى است كه در ناحيه خاور ميانه و در شرق مديترانه قرار دارد، اين سرزمين همچون پلى سه قاره آسيا، افريقا و اروپا را به هم متصل مى‏كند و قلب جهان عرب و حلقه اتصال شرق و غرب مى‏باشد و الهام بخش سه دين بزرگ دنيا است، چنين موقعيت مهم و خصوصيات ويژه، اين كشور را به صورت يكى از مناطق استراتژيك جهان درآورده است اما اشغال آن توسط صهيونيست‏ها و با حمايت ابرقدرتها و نيز آواره شدن چندين ميليون فلسطينى موجب آن گشته تا قلب‏هاى مسلمين جهان محزون و متاثر گردد، 3500 سال قبل از ميلاد(ق. م) اقوام سامى از قلب عربستان به سوى مصر، عراق، سوريه، لبنان، و فلسطين كوچ نمودند كه 25 قرن ق.م، يكى از اين اقوام كه به كنعانيان معروف بودند فلسطين را به عنوان محل سكونت‏خود برگزيدند، 20 قرن ق.م، اولين دولت تحت عنوان كنعانيه در كشور مزبور تاسيس شد، در سال 1225 ق م، قوم بنى اسرائيل به رهبرى حضرت موسى(ع) در فلسطين سکونت ‏يافتند، حدود هزار سال ق.م، اقوامى بنام فلسطين‏ كه از جزاير درياى اژه آمده بودند به اين ناحيه راه يافته و جاى كنعانيان را گرفتند بنى اسرائيل به سركردگى داوود نبى و بعد از او به رهبرى سليمان پيامبر در حدود  ده،  قرن ق. م، دولت عبرانى را در اين كشور بوجود آورده كه رقيب دولت اقوام فلسطين بود، فلسطين در سال 772ق .م، به تصرف آشور و به سال 539 ق. م، توسط كوروش اشغال شد، در اواسط نيمه دوم قرن چهارم ق.م، اسكندر آن را تصاحب نمود، در سال 395 ميلادى فلسطين به عنوان مستعمره روم غربى اداره مى‏شد و از اواسط قرن هفتم تا شانزدهم فرمانروايان عرب بر آن استيلا داشتند، در سال 1517م جزئى از خاك امپراطورى عثمانى بود كه به مدت 4 قرن آن را در اختيار خود داشتند و تا سال 1917م بر آن حكومت مى‏كردند. (1)

    در سال 1897ميلادی( م) اولين كنگره صهيونيزم در شهر بال سويس به سرپرستى هرتزل برگزار شد و هدف خود از اين گونه مشخص نمود: هدف صهيونيسم عبارت است از ايجاد يك وطن قومى براى ملت ‏يهود در سرزمين فلسطين‏. در نوامبر 1917م، بريتانيا اعلاميه مشهور بالفور را مبنى بر تاسيس وطن قومى براى  ملت ‏يهود در فلسطين صادر كرد، جنگ جهانى اول پايان نيافته بود كه يهوديان وعده تشكيل كشور يهود را از بريتانيا دريافت نمودند و انگليس با مشاركت (‏شريف حسين) حكمران وقت ‏حجاز، دولت عثمانى را از فلسطين بيرون راند و مهاجرت يهوديان به اين سرزمين آغاز شد و دولت انگلستان به قيموميت‏خود در اين كشور پايان داد. (2)

   اعراب در خلال قيامها و انقلابهائى، مخالفت‏خود را با وعده بالفور اعلام نمودندكه اين حركات زمينه ساز انقلاب بزرگ سال 1936م ، و 1939م، بود كه برجسته ‏ترين رهبرش شيخ( عزالدين قسام) است و بالاخره سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 181 را مبنى بر تقسيم فلسطين به دو كشور يهودى و عربى در تاريخ نوامبر 1947م، صادر نمود و در سال 1948م، سازمان جهانى صهيونيزم برپائى اسرائيل را اعلام داشت، در سال 1948م، سكنه يهودى فلسطين اشغالى به 33% كل جمعيت فلسطين رسيد كه 67/5% اراضى فلسطين را اشغال نموده بودند، گرچه قوای نظامی دول عربى وارد جنگ با اسرائيليان شد ولى پس از رسوائى‏ها به آتش بس‏ها و موافقت‏هايى تن داده و عقب نشينى نمود و رژيم اسرائيل به سال 1956م، به كانال سوئز حمله كرد، در 28 می 1964ميلادی كنگره عمومى فلسطين در شهر قدس با اعلام تاسيس: سازمان آزادى بخش فلسطين (ساف) پيمان ملى فلسطين را تصويب كرد و سپتامبر همين سال قوای نظامی  آزادى بخش فلسطين براى مبارزه  بوجود آمد، در جون 1967م، اسرائيل به سه كشور مصر، سوريه و اردن حمله نمود و كرانه غربى رود اردن، نوار غزه، صحراى سينا و بلندى‏هاى جولان را متصرف شد، اين حركت موجب آواره شدن تعداد زيادى از مردمان فلسطين به سه كشورهاى عربى و خاورميانه گرديد، و بدين گونه اسرائيل بعد از سال 1948م 78% سرزمين مزبور را تصرف كرده بودند با ضميمه كردن نواحى متصرف شده، علاوه بر سرزمين فلسطين به نقاط حساس دول مجاور هم دست ‏يافتند. (3)

    يكى از اسف ‏بارترين آثار شوم غصب فلسطين، حادثه ناگوار اوراگى بيش از سه ميليون نفر است كه هستى خود را از دست داده و در نواحى مختلف خاورميانه و حتى سراسر جهان پراگنده‏اند، پناهنده گانى كه در سوريه، مصر، اردن و لبنان سكونت دارند در شرايط دشوارى زندگى مى ‏كنند و نيز به عنوان مثال در جريان يورش اسرائيل به اردوگاههاى صبرا و شتيلا گفته شده که 4000 نفر كه اغلب زن و كودك بودند به شهادت رسيدند . (4) آن دو ميليون نفرى هم كه در سرزمين‏هاى اشغال شده به سر مى ‏برند كه ( بگين ) آنان را سرخ پوستان ما ناميده بود وضع رقت بارى داشته و از هيچ گونه حقوق اجتماعى و سياسى برخوردار نيستند و هر لحظه مورد تهاجم، شكنجه و ايذا قرار مى ‏گيرند، خانه و اراضى ايشان نيز مصادره و گاهى محصولاتشان را با مواد شيميائى نابود مى ‏كنند، فاجعه كشتار خونين دير ياسين در آوريل 1948م، كه بگين جزئيات آن را در كتاب خود توضيح داده و بدان اعتراف نموده، از جمله حوادث ناگوارى است كه براى ملت محروم فلسطين رخداده است. (5) فلسطين به لحاظ جغرافيائى در حال حاضر شامل دو منطقه است: منطقه شمالى كه بخش بالاى آن را ادامه تپه‏هاى جنوب لبنان مى ‏پوشاند كه زمينهاى بلندى بنام جليلى‏ (6) را بوجود مى‏آورد، قسمت جنوبى كه شامل جلگه مرتفع بيابانى است و به بيابان نقب (7) موسوم است كه نيمى از سرزمين فلسطين را دربر مى ‏گيرد.

    آب و هواى فلسطين در تابستانها گرم و در زمستانها معتدل و بارانى است به غير از چند رود كوچكى كه به درياى مديترانه مى ‏ريزد رود مهمى در اين سرزمين جريان ندارد، اكثريت جمعيت 5/6 ميليونى فلسطينى را مسلمانان تشكيل مى‏دهند كه اغلب از نژاد سامى بوده و به عربى صحبت مى‏كنند، مركز فلسطين، بيت المقدس است كه از نظر اسلام، مسيحيت و يهود مكانى مقدس مى ‏باشد اين شهر كه به قدس و اورشليم هم مشهور است در 55 كيلومترى غرب رود اردن و 80 كيلومترى شرق مديترانه بر روى ارتفاعات متوسط قرار گرفته از قديمى ‏ترين شهرهاى مذهبى جهان به شمار مى ‏رود، بيت المقدس شامل دو بخش قديم و جديد مى ‏باشد، قسمت قديمى تماما داخل قلعه و حصار محكمى است كه آخرين بار در زمان عثمانيان بازسازى شد، در جنوب شرقى بخش قديم محوطه مستطيلى است كه مسجد اقصى، مسجد صخره قبة الصخره در آن قرار گرفته و مجموعا حرم شريف نام دارد و مساحت آن به 15% مساحت بيت المقدس قديم بالغ مى‏گردد، دروازه شرقى اين حرم كه دروازه طلايى نام دارد (در ديوار شرقى قرار گرفته) حرم را با كوه زيتون يا كوه  طور، ربط مى ‏دهد، دروازه جنوبى رو به شهرهاى بيت اللحم و الخليل است، مسجد الاقصى چون در دامنه كوه ساخته شده شامل دو طبقه‏اى است كه شيب آن در طبقه اول تمام شده و طبقه دوم صاف است، سقف طبقه زيرين بر روى 88 ستون مربعى سنگى در 15 رديف قرار دارد، طول مسجد 18/5 متر و عرض آن 5/54 متر است. (8) پيامبر اسلام ( ص ) پس از آنكه به قدرت خداوند از مسجد الحرام به مسجد الاقصى سير داده شدند از اين مسجد سفر آسمانى (معراج) خود را آغاز نمودند، در بخش غربى حرم ديوار( ند به) واقع شده كه مكان مقدس يهوديان است و در پاى آن زانو زده و به تفكر فرو مى ‏روند. (9) سطح سر ستونها و حاشيه محراب آياتى از قرآن كريم با بهترين خط نسخ عربى و كوفى كه گاهى از طلاى ناب و برجسته هستند ديده مى‏شود، (10) از وضع اقتصادى مردم فلسطين كه حدود 60% آنان در خارج از وطن خود زندگى مى‏كنند به دليل پراكندگى در ساير كشورها، آمارهاى دقيقى در دست نمى‏باشد با اين حال بر خلاف مصائب زياد و آواردگى و بى خانمانى بين كودكان و نوجوانان فلسطينى عشق وافرى به فراگيرى دانش‏هاى مورد نياز جامعه وجود دارد به لحاظ فرهنگى در سايه تلاش و كوشش خود در زمينه‏هاى كوناگون علمى، تخصص‏هاى عالى داشته و به مدارج عالى علمى و شغلى دست‏يافته.

 2 ـ   در امريکا :

    آقای جورج دبليو بوش بر خلاف پدرش که فقط يک دوره توانست مقام رياست جمهوری امريکا را حفظ کند برای دومين بار  نيز به اين مقام بر گزيده شده و با پيروزی چشمگير در انتخابات رياست جمهوری برای چهار سال ديگر در کاخ سفيد باقی ماند ، رقابت تنگاتنگ بين بوش از حزب جمهوريخواه با جان کری از حزب دموکرات پيش بينی پيروزی يکی از آنها را غير ممکن کرده بود  زيرا اين رقابت مردم امريکا را نيز بر سر  دو راهی قرار داده بود،  يکی از مسايلی که در اين ميان بر روی مبارزات انتخاباتی امريکا سايه افگنده بود ، اوضاع خاور ميانه و بخصوص افغانستان ، ايران و عراق بود که هر يک از کانديد ها سعی داشت رقيب را در اين موارد تحت فشار قرار داده، ولی در آخرين روز ها بيانيه و اطلاعيه اسامه محمد بن لادن رهبر فراری القاعده که امريکا را تهديد به اقدامات تروريستی کرده بود، به دادآقای بوش رسيد و سبب استمرار سياستهای امريکا در چهار سال آينده شود، ولی اين پيروزی با تغييراتی در کابينه آقای بوش همراه بود که شاخص ترين تغييرات، روی کار آمدن خانم ( کانوليزا رايس ) به عنوان وزير امور خارجه به جای آقای کلين پاول بود، کارشناسان مسائل امريکا معتقدند که سپردن وزارت امور خارجه به خانم رايس در حقيقت به منزله تقويت جناح جنگ طلب و تند رو است، لذا از اين پس سياست خارجی امريکا تهاجمی تر خواهد بود.

     كاندوليزا رايس،  وزير خارجه آمريكا از بيستم جنوری سال 2005 _ در صورت تاييد دوسوم اعضاى سنا كه تقريباً قطعى است رايس به عنوان شصت وششمين وزير خارجه به لحاظ شرايط اجتماعى دوران كودكى و جوانى از يكسو و درك تئوريك، محدوديت ها و بسترسازى هاى قدرت را وقوف كرانمند دارد، آلمان ها يكجانبه گرايى آمريكا در خصوص تهاجم نظامى به عراق را به  جدال گرفتند چرا كه حضور گسترده تر آمريكا در منطقه به مفهوم وابستگى وسيع تر استراتژيك آلمان به هژمون آن سوى آتلانتيك خواهد شد، آلمان به طور يك جانبه در اوايل دهه 1990م، برخلاف نظر سازمان ملل، فرانسه، آمريكا و روسيه به شناسايى يك جانبه بوسنى و هرز گوين پرداخت،. فرانسه با منطق زور در بركنارى صدام به مخالفت پرداخت چرا كه اين آگاهى در بين نخبگان فرانسوى وجود دارد كه حضور آمريكا در عراق به مفهوم دستيابى انگلستان به آرزوى كهن نقش داشتن در سياست عراق و به تبع آن تحكيم سلطه فرهنگى و سياسى رقيب تاريخى در خاورميانه خواهد بود، اين يعنى تضعيف شديدتر موقعيت فرانسه در شكل دادن به سياست هاى اتحاديه اروپا به لحاظ تقويت موقعيت انگلستان همراه با افزايش نفوذ كشورهاى اروپاى شرقى طرفدار آمريكا است، فرانسه به دليل مرگ 9 سرباز اين كشور در كشور ساحل عاج از طريق حمله نظامى تمامى نيروى هوايى اين كشور را نابود كرد و بعد به سازمان ملل مراجعه كرد و خواهان تحريم نظامى اين كشور شد، روس ها به لحاظ مداخلات داخلى اين ضرورت را احساس كردند كه عملكرد آمريكا در عراق را بايد غيرموجه تصوير كنند هر چند كه به نظريه تاريخى الكس دوتوكويل وقوف دارند كه تنيدگى منافع و نظرات بين دو كشور وجود دارد ولاديمير پوتين تنها رهبر اروپايى بود كه به طور واضح و آشكار از انتخاب مجدد جورج دبليو بوش حمايت كرد، خانم( رايس ) با به زير سوال بردن عملكرد فرانسه و آلمان و اغماض در خصوص روسيه نشان داده است واقع گرايى است كه به شدت از عمل گرايى نيز بهره مى برد، خانم( رايس ) برخلاف بسيارى از سياهان موسيقى كلاسيك مطالعه كرد، اسكى روى يخ كاركرد، تحصيل اروپا و مخصوصاً شوروى شناسى را پيشه كرد و به چهار زبان معتبر جهانى تكلم كردن را نيز فرا گرفت، در پنجاه سالگى اولين زنسياهپوستى است كه به نافذ ترين مقام در كابينه مى رسد، براى شكل دادن حيات به شكلى كه مطلوب تصوير مى شود، داشتن اعتبار براى اعمال نظرات و خواست ها الزامى است، از بيرمينگهام آلاباما به واشينگتن دى سى رسيدن در پرتو كسب ابزار قدرت ممكن گشت. زندگى شخصى در نتيجه او را از لحاظ ذهنى آماده ساخته است كه به تعريفى واقع گرا از منافع آمريكا و چگونگى دستيابى به آن مستعد باشد، به همين روى است كه نزديكترين مشاور رئيس جمهور در سياست خارجى را نبايدآقای كاولين پاول دانست بلكه مشاور امنيت ملى خانم رايس در طول چهار سال گذشته بود، نقشى كه او در طول مبارزات انتخاباتى در سال 2000 هم بازى كرد، در كنار درك شخصى از سياست، مطالعات آكادميك در حوزه شوروى شناسى او را به اين مسئله آگاه كرد كه قدرت تنها در صورتى اشاعه مى يابد و ماهيت ايدئولوژيك- بى نيازى از انطباق _ را به خود نمى گيرد كه پويايى داشته باشد، به همين جهت آمريكا در مسئله هائيتى، سوريه، ساحل عاج و جانشينى زنده نام عرفات از تمامى مواضع فرانسه دفاع كرد و در جهت تحقق آنها كوشش نمود، وزير خارجه آمريكا در صورتى موفق خواهد بود كه جهان را به گونه اى كه الزامات قدرت و خواست نخبگان اين كشور است به ترسيم بكشد به ترتيبى كه در عين آمادگى براى متوسل شدن به حربه تنبيه، فرصت فراوانى هم براى ترغيب و تشويق ايجاد كند، ، انتخاب( رايس) بيش از هر چيز بيانگر اين واقعيت است كه آمريكا به نومحافظه كارى را با استدلال تئوريك عميق ترى دنبال خواهد كرد، اين بدان معنا است كه حضور وسيع تر و بنيادى تر در خاورميانه دنبال خواهد شد و توجه گسترده ترى به آسياى مركزى و قفقاز خواهد شد، رايس   بر اين اعتقاد است كه در استراتژى آمريكا مى بايستى حساب ويژه اى براى روسيه باز كرد چرا كه نزديكى با روسيه مى بايست ماهيت استراتژيك پيدا كند و از اين كشور به صورت اهرمى استفاده شود تا از شكل گرفتن ائتلاف فرهنگى _ اقتصادى كارآمد و تعيين كننده فرانسه و آلمان در اروپا جلوگيرى شود، اين نياز به ترغيب و تشويق روسيه براى همكارى با آمريكا دارد كه الزاماً حضور در مرزهاى جنوبى اين كشور را ضرورى مى سازد، رايس  به لحاظ درك آكادميك آگاه است كه رقابت جهانى چين در آينده نزديك اجتناب ناپذير است، با توجه به اينكه اين كشور در بلندمدت نزديك به پنجاه درصد نيازهاى انرژى خود را از خاورميانه تامين خواهد كرد پس كنترل منابع انرژى براى تعديل سياست هاى چين ضرورى است، در جهت مهار رقابت قاره اى اتحاديه اروپا نيز اتحاد استراتژيك با روسيه الزامى است كه اين نيز نيازمند ترغيب اين كشور است، سياست خارجى آمريكا در دوران رايس وضوح بيشتر و انسجام وسيع ترى خواهد داشت، حال سوال اين است كه اين به معناى موفقيت خواهد بود يا شكست را رقم خواهد زد.

 شمارش آرا در امريکا :

   تا روز 13 عقرب 1383خورشيدی و 3 نومبر 2004 ميلادی  جورج بوش از کل 538 راي کالج الکترال  286 راي الکترال را به خود اختصاص داده و در 30 ايالت از رقيب خود کري پيش افتاده است و کري نيز با اختصاص 252 راي در 20 ايالت به دنبال بوش بود، کالج الکترال که سرنوشت انتخابات را مشخص مي‌كند، بدين شکل عمل مي‌کند که هريک ازايالات آمريکا داراي تعداد مشخصي راي کالج الکترال هستند و اين شيوه در قانون اساسي آمريکا براي جلوگيري از قدرت ايالات پرجمعيت نسبت به ايالت کم‌جمعيت وضع شده است ، براين اساس ايالتي مانند نيويورک با جمعيت 12 ميليون نفري داراي 31 راي الکترال مي‌باشد و در مقابل ايالت داکوتاي شمالي با جمعيت 450 هزار نفر داراي 3 راي الکترال است و هر راي ايالت داکوتا معادل راي سه نفر در نيويورک است، اين قانون سالهاست که دربحث قرار گرفته است به عنوان مثال اگر در ايالت نيويورک شخصي داراي 16 راي شود کليه 31 راي الكترال آن ايالت به نام او نوشته خواهد شد و مي‌تواند کل آرا را کسب كند.

برنده     آراء کری(%)    آراء بوش(%)    آراء الکترال          آراء ايالت
بوش       37                63                      9                   آلباما
بوش        35               62                     3                    آلاسکا
بوش       44                55                     10                  آريزونا
بوش       45                54                      6                   آرکانزاس
کری        55               44                    55                  کلفورنيا
بوش        46               53                     9                    کلرادو
کری        54               44                    7                    کانکتيکات
کری        53               46                    3                     دنور
بوش        47                52                  27                    فلوريدا
بوش        41                59                  15                   جورجيا
کری        54               45                   4                    هاوايي
بوش        30               68                   4                     آيداهو
کری        55               44                  21                     الينويس
بوش        39               60                  11                    اينديانا
49                50                                          آيوا
بوش       36                62                   6                     کانزاس

بوش       40                60                   8                    کنتاکی
بوش       42                57                   9                    لوييزيانا
کری        53               45                   4                     هاين
کری        56               43                 10                     مريلند
کری        62               37                 12                    ماساچوست
کری       51                48                 17                    ميشيگان
کری       51                 48                10                     مينو سوتا
بوش       40                59                 6                     می سی سی پی
بوش       46                53                11                    ميسوری
بوش       39                59                 3                     مونتانا
بوش       48                51                 5                     نوادا
کری       50                49                4                     نيوهمشار
کری       53                46               15                    نيوجرسی
49         50                                                           نيومکزيکو
کری        58               40               31                    نيويارک
بوش       43                56               15                    کارولينای شمالی
بوش       36                63                3                     داکوتای شمالی
49        51                                                             اوهايو
بوش       34                66                 7                     اوکلاهاما
کری       52               47                7                      اورگان
کری       51               49               21                     پنسيلوانيا
کری       60               39                4                      رود آيلند
بوش      41                58                8                      کارولينای جنوبی
بوش      38               60                 3                      داکوتای جنوبی
بوش      43               57                11                      تنسی
بوش      43               61                34                      تگزاس
بوش      38               71                6                        اوتا
کری      27               39                3                        ورمونت
بوش      46               54                13                       ويرجنينيا
کری      52               46               11                        واشنگتن
کری      90               9                 3                         واشنگتن
DC
بوش     56                56                 5                         ويرجينيای غربی
کری      49               49               10                         ويسکانسن
بوش      69               69                 3                         وايومينگ
بوش      32               67                5                          نبراسکا

 به مظور، ورود و اطلاع بهتر لازم ديده شد تا به گذشته امريکا بر گرديم تا باشد اهل رشته را بکار آيد:

 نگاه مختصر بر پيشينه تاريخ امريکا :

   هاواردزين ميگويد : در گذشتهء آمريكا سال‌هاي رنج‌آور و متأثر کنندهء زياد است، ولي روزهاي جادويي انگشت‌شماري هم وجود داشته است . (11) قاره‌اي كه در پايان سده پانزدهم ميلادي هند غربي (West Indies) نام گرفت و در سال  1507 ميلادی به نام كاشف ايتاليايي آمه ‌ريگو وس ‌پوچي  (Amerigo Vespucei)، آمه ‌‌ريكا (American) خوانده شد، با آنكه نزد اروپائيان  (قاره جديد) به شمار رفته است، از لحاظ زمين ‌شناسي كهن ‌سال ‌تر از قاره اروپاست. (12) با اين حال حكايت اكتشفاف اين قاره به تحولات بعد از قرون وسطي باز مي‌گردد، برخورد و تجارت اروپائيان با مسلمانان، آنان را شيفته توسعه نمود، از اين رو به اقتباس و ترجمه علوم پرداختند و پس از قرن يازدهم از طريق مطالعه ستارگان، موفق به استفاده از قطب ‌نما گرديدند، با اين وجود جرأت سفر دريايي نداشتند و به اقيانوس اطلس لقب دنياي ظلمت داده بودند و آن را داراي موجودات عجيب‌الخلقه‌اي چون مردان و زنان دريايي مي ‌دانسته‌اند، يا كوهي چون آهن ‌ربا مي ‌پنداشتند كه آنها را به كام مرگ مي‌افكند، معتقد بودند، زمين به شكل بشقابي گرد است كه اگر از سواحل آن زياد دور شوند، از لبه زمين به اعماق فضا فرو مي‌افتند!(13) مسافرت ، ماركوپولو (Marco Polo)  در دربار چين (بين سال‌هاي 1271 تا  1291ميلادی ) سرآغاز نگاه حريصانه به سرزمين كالاهاي ناياب يعني آسيا بود كه عمدتاً‌ در هند جلوه ‌گر مي ‌شد، با تصرف قسطنطنيه از سوي عثماني‌ها در سال 1453 م، راه باستاني اروپا و آسيا مسدود گرديد، اما با انتشار خاطرات ماركوپولو و توسعه دريانوردي از طريق قبول نظريه كرويت زمين و اقتباس استفاده از باروت و اسطرلاب و قطب‌ نما از چيني‌ها و مسلمانان و همچنين انگيزه‌هاي تجاري و گسترش آيين مسيحيت، سبب مسافرت‌هاي طولاني در آبها گرديد و موجب شد تا اروپائيان فكر دور زدن قاره آفريقا را به منظور رسيدن به آسيا در سر بپرورانند، هر چند در سال 1402م، پرتگالی ها به اين موفقيت دست يافتند، ولي كمتر از يك قرن بعد كريستف كلمب (Christophe Colomb)، دريانورد ايتاليايي، در صدد برآمد تكيه‌گاهي بر سر راه باختري براي دست ‌يافتن به آسيا بيايد و تصور اين بود كه با توجه به كروي بودن زمين راه مستقيمي از باختر به سوي آسيا وجود دارد، او در صبح جمعه 12 اكتبر 1492م، به خشكي رسيد، انسان‌هايي عريان را ديد كه از كلبه‌هاي خود  شتابان بيرون مي‌آمدند و از پس درختان، شگفت ‌زده كشتي‌ها را مي ‌نگريستند، كلمب و اطرافيان آنها را هندي مي‌خواندند و او تصور مي‌كرد كه به هند رسيده است، در حالي كه در سرزمين سرخپوستان باهاما (Bahama)  فرود آمده بود، هجوم مهاجران به سرزمين جديد (14) با اعلام اين اخبار، دولت‌هاي بزرگ براي تصاحب سرزمين‌هاي جديد هجوم آوردند، در ابتدا تنها گروه‌هاي دولتي اجازه سفر به سرزمين جديد را داشتند، اما پس از مدتي دولت‌ها براي حفظ امنيت و بهره ‌برداري بيشتر از طبيعت و به جهت كاستن از تراكم جمعيت در اروپا، شروع به تشويق مهاجرت نمودند، بنابراين اولين بارهسپانيايي‌ها به سرزمين اصلي آمريكا رسيدند، آنها در سال 1513 م. به فلوريدا و در سال 1540م، به نيومكزيكوي امروزي وارد شدند، پس از آنها انگليسي‌ها در سال 1607م، شهر جيمزتاون  را به عنوان اولين اقامتگاه دائمي در آمريكاي شمالي در ويرجينيا تأسيس كردند و توانستند سلطه انگلستان را بر سرزميني كه بعدها زيربناي كشور ايالات متحده آمريكا شد، تثبيت كنند، فرانسوي‌ها در سال 1673م، وارده دره   مي ‌سي ‌سي ‌پي شدند، و روس‌ها نيز در سال 1741م. يعني، ديرتر از همه به آلاسكا وارد شدند، اين روند مهاجرت همچنان ادامه يافت و به زودي از تمام مليت‌هاي اروپايي افراد زيادي در آمريكا سكونت گزيدند، و تعداد زيادي از سياهپوستان آفريقايي نيز به صورت برده به آنجا منتقل شدند. پایان قسمت دوم

 پی نوشت های بخش دوم  اول جنوری سال 2005

1- گيتا شناسى كشورها ص 223.
2- مسئله فلسطين راشد الغنوشى ترجمه سيد هادى خسروشاهى تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامى 1370.
3- اسرائيل و فلسطين، على اكبر هاشمى رفسنجانى و نيز مسئله فلسطين تاليف حسين الهى.
4- آسمان گريست تونى كليفتون ترجمه كاظم چايچيان تهران امير كبير 1364 ص 60 و 61.
5- اقليت‏هاى مسلمان در جهان (مجموعه مقالات) ترجمه ايرج كرمانى ص 250.
6 ـ
Galilee
7 ـ
Negeb
8- تاريخ آلبر ماله.
9- اورشليم پايتخت ‏سه مذهب، مقالات لوموند ترجمه سيد خليل خليليان ص 65 تا 67.

10- بيت المقدس ترجمه و تاليف مرتضى اسعدى.

11ـ  هاري واسرمن، تاريخ مردمي آمريكا (مقدمه)، محمدقاضي و ملك‌ناصر نوبان، نشر آفرين، تهران، 1373، ص 14.

12 ـ  ه. ا. گربر، حماسه يك انقلاب، م. ا. سپهري، نشر آبي، تهران، 1353، ص 17.

13ـ  همان، ص 28 27.

14ـ  ايالات متحده آمريكا (كتاب سبز)، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1370، ص 10.

برگی ازدرخت سايت های ذيل :

ـ اطلاعات ـ  اخبار ايران   ـ  روزنـامـه شـرق ـ  بازتاب

 برای معلومات بيشتر ‌مراجعه شود به:

ـ کتاب : ( طعم نا خوشآيند استعمار ) تأليف : سراج الدين اديب

ـ ( دائره‌المعارف فارسي) ، بخش دوم، ج 2،ص 2229.

ـ  حماسه يك انقلاب ، ص 42.

شيباني، مجير؛ ( تاريخ ايالات متحده آمريكا) ،‌ انتشارات دانشگاه تهران، 1357، ص 38.

فرانك ال. شوئل، ( آمريكا چگونه آمريكا شد) ، ابراهيم صدقياني، انتشارات امير كبير، تهران، 58، ص15.

87.gif

مرورکوتاه برسالی که گذشت

بخش ( 3 )

معضل اسرائيل و فلسطين:

   درسوم  حمل1383 خورشيدی  (22 مارچ  2004 ميلادی) خبرتروررهبرمعنوی جنبش حماس و جمعی از همراهانش مقامات بسياری از کشورهای اسلامی را به واکنش واداشت، هليکوپترهای اسرائيلی، شيخ ‌احمد ياسين رهبر معنوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطين حماس را به هنگام خروج از مسجد مورد هدف قرار دادند که به کشته شدن وی و 9 نفرازهمراهانش ازجمله فرزند وی انجاميد،  دربيست ونهم  حمل  (17  اپريل 2004ميلادی )عبدالعزيزالرنتيسی، رهبرجنبش مقاومت اسلامی فلسطين (حماس) درنوار غزه درحمله موشکی هليکوپترهای رژيم صهيونيستی به شهادت رسيد، يکی ديگراز مهمترين مساله فلسطين بحث احداث ديوار، حائل است که رژيم صهيونيستی درحال ساخت آن درکرانه باختری رود اردن است، که کشورهای عربی تصميم گرفتند مسايل ديوار حائل را به شورای امنيت سازمان ملل ببرند تا از آنجا به دادگاه لاهه سپرده شود تا درمورد مشروعيت اين ديوار رای صادر شود، سرانجام پس ازشش ماه کشمکش  14 قاضی دادگاه بين المللی لاهه 9 جولای (19سرطان) به عدم مشروعيت احداث ديوارحائل درسرزمين های اشغالی فلسطين رای دادند واز رژيم صهيونيستی خواستند با توقف ساخت اين ديوار به خسارت ديدگان فلسطينی غرامت پرداخت کند.

 تغيير و تحول در سال 2004 درامريکا :

   علاوه آنچه در بخش دوم اين مقاله تذکر رفت رويداد های ديگری نيزدرامريکا اتفاق افتاد مثلأ  در12  عقرب  (مصادف با دوم نومبر 2004) حدود 156ميليون امريکايی برای انتخاب چهل وچهارمين رئيس جمهور کشورشان به پای صندوق رای رفتند، انتخاباتی که رقابت شديد ميان نامزدها درآن پيش بينی می شد ونمونه آن کمتردرتاريخ اين کشوربه ثبت رسيده است،ازطيف جمهوری خواهان آقای جرج بوش 58 ساله و ازجناح دمکراتها آقای جان کری 60 ساله تا آخرين لحظه به رقابت های فشرده انتخاباتی خود ادامه دادند، بوش  پانزدهمين رئيس جمهوری است که برای بار دوم به عنوان رئيس جمهوری امريکا انتخاب می شود.

ـ  جورج تنت رئيس سازمان جاسوسی امريکا (سيا) پس ازهفت سال فعاليت درسازمان سيا ازسمت خود به عنوان رئيس اين  سازمان استعفا کرد سازمان جاسوسی امريکا دردوره رئيس جمهوری جرج بوش به خاطر ناتوانی درخنثی کردن حادثه 11 سپتامبر 2001 ونيز گزارشهای اشتباه خود درمورد وجود سلاحهای کشتار جمعی درعراق با موجی از انتقادات شديد مردم امريکا مواجه شد.

ـ  رونالد ريگان چهلمين رئيس جمهور امريکا و پيرترين ساکن کاخ سفيد درسن 93 سال درگذشت، ريگان رئيس جمهور سابق امريکا و بزرگترين حامی صدام در زمان حمله اين کشور به ايران به شدت بيمار شد و اومدتها پيش از بيماری آلزايمر رنج می برد، وی که ستاره سينما و رئيس جمهور سابق امريکا بود در ماه نومبر سال 1994ميلادی اعلام کرد که بيماری آلزايمر دارد و اين بيماری در مراحل اوليه قرار دارد، ريگان 93 ساله از سال 1981 تا سال 1989ميلادی  به مدت دو دوره درکاخ سفيد به عنوان رئيس جمهور امريکا خدمت کرد.

ـ  در گزارشی محرمانه ای که يک روزنامه انگليسی فاش ساخت نشانه های جديدی از شکنجه و رفتار نادرست سربازان
امريکايی با زندانيان عراقی منتشر شد که  قوماندانان بلند رتبه قوای نظامی امريکا را متهم به ضعف و شکست می کرد، روزنامه انگليسی گاردين نوشت: طبق يک بررسی نظامی که نشان می داد تصاوير منتشر شده از اين موضوع فقط بخش کوچکی از رفتارهای تاسف بار امريکاييان با زندانيان عراق است، آزارهای اين گروه نوعی رفتار ساديسميک(ديگر آزارانه) و جنايتکارانه بوده است.

 ـ   توقف درگفتگوهای هسته ای شش جانبه کره شمالی، اختلاف امريکا واروپابرسرمسئله رفع تحريم تسليحاتی چين وکشمکش واشنگتن و( تل آويو) در خصوص فروش سلاحهای پيشرفته به( پيکن)
وبرخی پرابلم داخلی همانند مسائل امنيتی واقتصادی از آن جمله اند، ازديگر تغيرات درآرايش جديد نيروهای سياسی در کاخ سفيد می توان به گزينش( استفان هادلی) 57 ساله معاون و همکار نزديک ( رايس) در جای وی به عنوان مشاور امنيت ملی اشاره کرد، وی که در دولت ريگان و پدربوش فعاليت داشته است، اعلام کرد که قبول دارد اطلاعات غلطی به اشغال عراق انجاميده است، همچنان از ديگر احتمالات موجود می توان به طرحهای بوش برای اعمال برخی تغيرات وتعديل در حوزه اقتصاد وتجارت اشاره کرد که در مقابل بوش مسايل سنگينی قرار دارد از جمله مسايل تروريسم در جهان .

   با توجه به اوضاع کنونى، بايد گفت که معضل عراق به احتمال قوى بزرگترين مشکل پرزيدنت بوش در طى چهار سال آينده خواهد بود، عليرغم عمليات گسترده قوای نظامی امريکا در ماه هاى قبل به منظور از بين بردن شورشگران در شهرهايى چون فلوجه و رمادى، ادامه ناآرامي ها و عدم امنيت درعراق بزرگترين خطرى است که برگزارى انتخابات را تهديد ميکنند و بيم آن می رود که ميزان شرکت مردم در اين رويداد مهم آنطور که بايد و شايد نباشد، درکنارمعضل عراق، اختلافات اسرائيل و فلسطين، يکى ديگر از مسايلى است که سرنوشت پروژه بوش براى دمکراتيزه کردن منطقه به آن بستگى دارد، موصوف پس ازفوت ياسرعرفات رهبر فقيد تشکيلات خودگردان فلسطين به احياى فرايند صلح خاورميانه اميد بسته است، محمود عباس يکى از نامزدهاى انتخابات فلسطين براى تعيين رهبر تشکيلات خودگردان، چهره اى است که مورد پشتيبانى وى قرار دارد، البته پيشرفت فرايند صلح خاورميانه به تلاشهاى خود بوش وابسته است و او است که بايد (آريل شارون ) صدراعظم اسرائيل را تحت فشار قرار داده و براى يافتن سازش و راه حل او را سر ميز مذاکره بازگرداند، که در اين زمينه در مبحث بعدی به تفصيل خواهيم پرداخت .

   ايران و کره شمالى نيز از ديگر موضوعاتى است که در دستور کار دوره دوم رياست جمهورى جرج دبليو بوش جاى دارد، البته بعيد به نظر ميرسد که موصوف بار ديگر دست به عمليات نظامى بزند، وى در مورد مسئله برنامه اتمى کره شمالى ميکوشد که از طريق مذاکره و با همکاری کشورهاى همسايه کره شمالى و همچنين روسيه، اختلافات را رفع کند، از سوى ديگر به نظر ميرسد که بوش در مورد برنامه اتمى جمهورى اسلامى، از صبر و تحمل کمترى برخوردار است و ممکن است در صورت بالا گرفتن دوباره مشاجرات اتمى و بحث غنى سازى اورانيوم، امريکا بار ديگر بر فشارهاى خود بيافزايد و قضيه را به شوراى امنيت سازمان ملل بکشاند

   ازتحولات ديگری خاورميانه در سال 2004 ميلادی تحريم اقتصادی سوريه، طرح  امريکا و فرانسه برای خارج کردن نيروهای سوريه از لبنان بود که در شورای امنيت سازمان ملل متحد خواستار خروج نيروهای خارجی از لبنان و انحلال تمامی گروه های شبه نظامی لبنانی و غير لبنانی در خاک اين کشور شده است در قطعنامه که دردوم سپتمبر به تصويب رسيد ازمنشی عمومی ساز مان ملل خواسته شده است که ظرف سی روز گزارش خود را در مورد اينکه آيا دو طرف مربوطه که در اينجا بيشتر سوريه مدنظر است درخواستهای قطعنامه 1559 را اجراء کرده اند، يا نه  ارائه دهد، کنگره امريکا درراستای طرح اعمال فشار برسوريه طرحی را تصويب کرد که براساس آن جرج بوش رئيس جمهوری امريکا ميتواند  تا زمانی که دمشق به خواسته های اين کشور عمل نکرده آن را تحريم اقتصادی کند.

 در امارات متحده عربی:

    يکی ازرويداد ديگر2004 در امارات متحده عربی مرگ، شيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولت امارات متحده عربی بود موصوف در سال 1918 ميلادی در امارات متحده متولد شد و در تاريخ  2 نومبر (12 عقرب ) در سن 86 سالگی و پس از 32 سال حکومت درگذشت،  شيخ خليفه بن زايد آل نهيان پسر رئيس  دولت امارات هفت اميرنشين امارات جايگزين پدرش شد، شيخ زايد پس ازاستقلال اين امارت در سال 1972 باعنوان رئيس امارات متحده عربی که در برگيرنده هفت امارت عربی درحوزه خليج فارس است، برگزيده شد او از سال 1972ميلادی  تلاش کرد تا اختلافات گذشته برخی امرای مختلف خليج فارس را از طريق ايجاد يک مجموعه همدست و همگون برطرف سازد، شيخ زايد بااينکه تحصيلات آکادمی نداشت اما ازمشاوران توانايی برای اداره امورامارات متحده عربی برخوردار بود.

 در ليبيا و سودان :

      از رويداد مهم ديگر در جهان قطع فعاليتهای هسته ای ليبيا بود که ليبی در دسمبر2004ميلادی پس از9 ماه مذاکره مخفيانه با امريکا وانگليس تصميم گرفت تمام فعاليتهای هسته ای خود را در زمينه توليد سلاحهای کشتارجمعی فاش کند.

    طرابلس همچنين دراگست سال 2003 پس قبول مسئوليت انفجارطيارات لاکربی موافقت کرد: مبلغی به ارزش 2/7 ميليارد دالربه عنوان غرامت خون 270 قربانی طياره ء سرنگون شده به خانوادههای قربانی پرداخت کند تا درمقابل امريکا، تحريم های اقتصادی را از اين کشور لغو کند.

   در سودان : روسای جمهور سودان و آفريقای جنوبی در کنيا سرانجام پيمان دائمی صلح سودان به امضاء رسيد، پيمان صلح سودان چند ساعت پيش از آغاز سال نوی ميلادی با حضور مقامات دولت سودان و شورشيان جنوب اين کشور امضا شد.

 ازسرگيری مذاکرات هند و پاکستان :

   مقامات بلند رتبه وزارت خارجه هند و پاکستان دومين دور مذاکرات خود برای حل اختلافات دو کشور بر سر کشمير و هفت مسئله باقی مانده ديگر را آغاز کردند، شيام ساران و همتای پاکستانيش فياض خوخار دو تن از مقامات برجسته وزارت امورخارجه هند و پاکستان به همراه هيات نمايندگی رسمی خود برای برگزاری اين مذاکرات دو روزه در اسلام آباد با هم ديدار و گفتگو کردند ، طبق ساختار گفتگوهای مرکب ، اين دو مقام برجسته هند و پاکستان قرار است در باره مسئله کشمير، صلح ، امنيت و اقدامات اعتماد سازی بحث و گفتگو کنند.

 انتخابات درهــــــند :

   هند را بايد با بيش از يک مليارد جمعيت بزرگترين کشور صاحب دموکراسی جهان به حساب آورد اين کشور اگر چه بر سر منطقه کشمير با پاکستان دارای اختلاف است، ولی مسائل و مشکلات مرزی با همسايگان نتوانسته بر تحولات داخلی آن تأثير منفی بگذارد، به همين دليل نظام فدرالی با قدرت عمل می کند و احزاب ديگر با ديدگاههای مختلف به فعاليت خود ادامه می دهند.

  در سال 2004 در انتخابات سراسری اين کشور حزب کنگره  توانست بر حزب ( بی. جی. پی ) غلبه کرده و قدرت را در هند به دست بگيرد، روی کار آمدن حزب کنگره که در سالهای پس از پيروزی انقلاب هند، همواره قدرت را در اين کشور در دست داشته به نخست وزير ( مونموهن سينگ ) انجاميد در حاليکه اين توقع وجود داشت خانم ( سونيا گاندی ) بيوه ايتاليايی الاصل راجيو گاندی صدراعظم هند به اين مقام بر گزيده شود ولی او  ترجيح داد، در مقام رهبری حزب کنگره باقی بماند، ولی مونموهان سينگ که در زمان صدراعظمی شوهرش نقش به سزايی در شکوفايی اقتصادی هند داشت به اين سمت بر گزيده شود.

   روی کار آمدن صدراعظمان مختلف در هند معمولأ تغيير چندانی در سياست خارجی اين کشور به وجود نمی آورد، زيرا هند دارای سياست خارجی متعادلی است که با روی کار آمدن احزاب گوناگون تغييری در آن حاصل نمی شود، ولی در ارتباط با مسايل داخلی ممکن است شرايط تا حدودی تغيير يابد، هرچند در دوران صدراعظم ( واجپايی ) نيز اوضاع داخلی هند آرام بوده و اين کشور گامهای اساسی برای نزديکی به پاکستان بر داشت که به نظر می رسد در زمان اقتدار حزب کنگره اين سياست ادامه يابد.

   (حزب کنگره هند * )  که درزمان استعمار انگليس پايه گذاری شد، همواره تحت تأثير نام ( نهرو** )  و خانواده نهرو قرار داشته است، به طوری که پس از استقلال هند، سه نفر از اعضای اين خانواده قدرت را در دست داشته اند، در آن سالها( جواهر لعل نهرو، اينديرا گاندی و راجيو گاندی صدراعظمان هند بودند، به همين دليل  انتظار می رفت در دوره جديد نيز ( سونيا   گاندی ) بيوه راجيو گاندی مسووليت صدراعظم را بپذيرد که او با وجود تمام مخالفت ها اعتراضات به نفع (مونموهان سينگ) کنار رفت.

 افغانستان :

    اوضاع دروطن عزيزم افغانستان قبل از 11 سپتمبر 2001 که با حمله امريکا و سقوط طالبان انجاميد همواره متلاطم بوده وحلقه های مجاهدين نتوانسته بود مشروعيت قانونی خود را به دست بياورد ولی در سال 2004 قانون اساسی توسط لويه جرگه 22 قوس تا 14 جدی سال 1382 خورشيدی ( هجری شمسی ) منعقده شهر کابل در 12 فصل و 162 ماده به اتفاق آرا تصويب و ذريعه فرمان شماره 103مورخ 7 دلو 1382خورشيدی  آقای کرزی رئيس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشيح و تصويب گرديد و پس ازآن  در نهم اکتوبر سال 2004 با تمام فرازها و نشيبهايش انتخابات رياست جمهوری (  اولين انتخابات بود که از طرف مردم رئيس جمهور تعيين ميگرديد) اگرچه گروه های وابسته به اسامه اخطار در اخلال آن نموده بود ، اما انتخابات به پيش تازيد وسرانجام با کسب 4/55 درصد کل  (4/460/000) آراء حامد کرزی با پشتيبانی  قوای ائتلاف عنوان رئيس جمهور افغانستان انتخاب شد و اگر چند بسياری از افغانان خارج از کشور ظالمانه از اين حق محروم شناخته شدند ولی علاوه گردد که با وصف کم مهری و کم زنی اقتدار گرايان کابل اگر برخی مخالفت های جدی  صورت می گرفت می توانست بر روند تصميم گيری مردم تأثير بگذارد که بسياری اين گونه نخواستند، زيرا کارشناسان از ابتدا می دانستند که حامد کرزی رئيس دولت انتقالی به پيروزی ميرسد که در اينجا از تيز هوشی آقايان انورالحق احدی و گيلانی وغيره افرادی که به نفع آقای  کرزی گذشتند و کمپاين کردند نام برد، اگر از مسائل تخنيکی و ضعف های مشهود، در کار پيشبرد انتخابات که تحليلگران و کارشناسان عرصه معلومات وقتأ فوقتأ آنرا در موقع آن گزارش کردند بگذريم ،  با وجود اعتراضات و مخالفت های کانديداها، آقای کرزی اکثريت آرای مردم را به دست آورد، توانست رسمأ به عنوان نخستين رئيس جمهورمنتخب اين کشور رای آزمايی کند و به قدرت برسد، چنانچه مردم خسته از جنگ توانستند به آقای کرزی بی بديل  به عنوان نخستين منتخب شان رأی بدهند، که آقای کرزی  با تدويرو بر گزاری  مراسم تعليف کابينه خويشرا معرفی داشت و خود رسمأ رياست جمهوری را که مردم انتظارات واقعی از ايشان دارند در دست گرفت، علاوه ميگردد که يکی از اساسی ترين و مشکل بر انگيز در افغانستان فعلی جنگ سالاران و قاچاقچيان مواد مخدرهستند که آقای کرزی و کابينه انتخابی شان مواجه با آن است تا از يکطرف امنيت استقرار يابد و از جانب ديکر بيلانس اقتصادی موازنه اصلی خود را دريک مرکزيت بيابد و اين دو مسأله ( امنيت ـ اقتصاد ) برای کشور و مردم عزيز مان  از اهميت خاصی بر خوردار بوده و است که بايد دولت با آن غلبه کند .

 از آنجای که در اين مورد کارشناسان و تحليل گران بسيار قلم زده اند در همين چند نکته فوق بسنده شده  بر رويداد ديگر جهان می پردازيم

 انتخابات در عراق :

   اين تصور به وجود آمده بود که پس از باز گشت صدام و انتقال قدرت به عراقی ها اوضاع در اين کشور بهبود يافته و مخالفت ها از بين خواهد رفت، ولی بر خلاف انتظار ها هر چه به 30 جنوری 2005 نزديک می شويم، در گيريها و اقدامات تروريستی و آشوب در اين کشورافزايش يافته و اوضاع آشفته تر می شود، پس از ماجرای ( مقتدا صدر) در نجف، نيرو های امريکايی و عراقی متوجه شهر فلوجه شدند که گفته شده پايگاه و مقر اصلی ( زرقاوی ) عامل القاعده در عراق است، حمله به فلوجه و اشغال اين شهر هر چند موجب ازبين رفتن يکی از کانونهای اصلی مقاومت گرديد، اما نوانست به اقدامات مقاومت در آن شهرتقريبأ خاتمه دهد، به همين دليل بمب گذاريها و ترورها ادامه يافته و آرامش را از اين کشور برده است.

   عراقی ها به همراه جامعه جهانی در صدد هستند روز 30 جنوری 2005 ميلادی اولين انتخابات آزاد و سراسری را در اين کشور بر گزار کنند، هدف از بر گزاری اين انتخابات روی کار آمدن يک دولت عراقی و تشکيل پارلمان و کابينه ای است که مردم نقش اصلی را در انتخابات آن بر عهده دارند،  درعراق طبق توافق هايی که قبل از سقوط صدام حسين صورت گرفته و پس از آن نيز بارها مورد تأکيد بود، قرار است يک رژيم دموکراتيک  فدرال روی کار آيد که در آن اکثريت شيعه به همراه کردها و اهل سنت بدون تبعيض و نا برابری ايفای نقش کنند، اگر چه برخی از کشور های همسايه عراق از نظام فدرالی در عراق و قدرت گرفتن شيعيان يا کرد ها نگران هستند ولی جهانيان خصوصأ کشور های همسايه بايد به خواسته مردم اين کشور تن داده و دست از دخالت در امور داخلی عراق بر دارند، زيرا  بر قراری نظم و آرامش در عراق به نفع همسايه های عراق و منطقه بوده و ميتواند يک کانون نا آرام را از بين ببرد، در کنار تلاش برای ازبين بردن کانونهای تروريستی در عراق بايد همأهنگی جامعه جهانی برای بازسازی اين کشور اشاره کرد، ولی از هم اکنون مخالفت هايی با بر گزاری انتخابات در موعد مقرر آغاز شده و تا اين انتخابات به تعويق بيفتند ، تشکيل يک عراق دموکراتيک با سيستم فدرالی می تواند بر ديگر کشور های منطقه از جمله کشور های عرب تأثير مثبت بر جای بگذارد. هنوز انتخابات نشده به قول راديو فردا که:( سه گروه شبه نظامی  در بيانيه ای مشترک مردم عراق را به تحريم انتخابات فراخواندند، راديو فرداعلاوه ميکند که : دراين بيانيه که بر روی يک سايت اينترنتی چاپ شده ازعراقي ها خواسته شده است که در- به نوشته اين سايت کمدي دموکراسي و انتخابات شرکت نکنند، اين بيانيه با امضای گروه ارتش انصار السنه ارتش اسلامی و ارتش مجاهدين منتشر شده است روز گذشته انصار السنه اعلام کرد تمام کسانی که در انتخابات شرکت ميکنند هدف حملات آن سازمان خواهند بود.) ازآنجای که بسياری می پندارند عراق چرا نزد قدرتهای بزرگ آنقدر از اهميت فراوان برخورداراست ؟ که برای درک بهتردر اين زمينه لازم دانستم تامعلومات اضافی آنچه که ذيلأ بدست آمده خدمت خوانندگان عزيزتقديم نمايم:

تمدن عراق :

     آنچه كه مسلم است اين است كه نخستين تمدن ها در قاره آسيا بوجودآمدند و قديمي ترين آنها درناحيه بين النهرين(بين رود  دجله و فرات ) شكل گرفته است، مانند بابلي ها، اشوري ها، فنيقي ها، سومري ها، كلداني ها، ايلامي (عيلامي) ها، و همزمان با آنها نيز تمدن مصر بوجود آمده است، در مرحله اول انسان ساختن ابزار سنگي را آموخت و با آن به صيد و شكار پرداخت، در مرحله دوم انسان به زراعت پرداخت و غذاي خود را تهيه كرد، در مرحله سوم كه درحقيقت تكوين تمدن و فرهنگ است انسان به ساختن مسكن و ايجاد اجتماعات و گسترش روابط و ارتباطات پرداخت، در بين النهرين و سوريه امروزي از 3000 سال ق، م ساختن خشت معمول گرديد، سومري ها و آشوريها موفق به ساختن داشهاي خشت پذي براي ايجاد مسكن گرديدند، بابليها باغهاي مغلق را ساختند و مصريها موميلائي را اختراع كردند، در 1400 ق. م، كوره آهنگري ساخته شد و فلزات ذوب شده و شكل داده شدند، در 2500 ق،م سومريها چرخ را اختراع كرده و ارابه و( كالسكه *** ) ساختند، در 300 ق.م ، قايق ها( كشتي هاي بادي )  بوسيله مصريها در  رودنيل به حركت در آمدند، فصول سال محاسبه گرديد( از روي طغيانهاي رود  نيل) . فنيقي ها به رصد ستاره ها پرداختند، در شمال افريقا تمدن كارتاژ ( تونس فعلي ) بوسيله رومي ها بوجود آمد كه احداث شهر معروف اوتيكا از آن جمله است، در مكزيك تمدن، ماپاها شكل گرفت كه پس از آن امپراتوري آزتكAztek بوجود آمد، و بلاخره تمدن اينكاها در غرب امريكاي جنوبي در نواحي كوهستاني  آند شكل گرفت.

نگاه مختصر به جغرافياي سياسي عراق :

   مساحت عراق  437072 كيلو مترمربع ( مساحت آبي 4910 كيلو متر مربع ) ،ـ 58 كيلو متربا درياخليج فارس طول سواحلي دارد، بخش اعظم خاك عراق را صحرا يا دشتهاي بي حاصل تشكيل ميدهند، تنها 11/89 در صد از خاك آن قابل كشت و زرع ميباشد، با اين همه دو رود خانه بزرگ دجله و فرات درمركز عراق از شمال به جنوب كشيده شده اند كه نوار پر آب و حاصلخيز را پديد آورده كه گهواره تمدن مسوپو تا ميا ( بين النهرين ) پنج هزار سال قبل بوده است، مناطق شمالي عراق را كوهستانها تشكيل مي دهد كه در حال حاضر عمدتاً تحت كنترول پيشمرگ هاي كـّرد ميباشد.

آب و هواي عراق : عراق با زمستانهاي ملايم و خنك و تابستانهاي داغ وبي ابر،  بوده كه منطقه هاي كوهستاني شمال عراق داراي زمستان سرد توأم با برف سنگين كه گاه سبب جاري شدن سيلاب درمناطق مركزي و جنوبي ان ميشود ، دماي هوا در نواحي گرم تر جنوبي در ماه جولاي (سرطان ـ اسد ) به طور متوسط 43 درجه بالاي صفر است كه گاه تا 51 درجه نيز افزايش مي يابد ، طوفان ريگ و خاك پديده اي كاملاً رايج هستند .جمعيت عراق، حدود 24 ميليون نفر است كه 41 در صد آن پائين تر از 14 سال ، 55/9 در صد بين 15 تا 64 سال و سه در صد بالاتر از 65 سال سن دارند .

 زبان هاي رايج در عراق : عبارت اند ازعربي ، كردي، ارمني(و تركمني ) چنانچه اعراب 75 تا 80 در صد جمعيت را تشكيل ميدهند، كردها 15 تا20 در صد و تركمن ها، آسوريها سايرين  5 در صد را تشكيل ميدهند .

پيروان مذاهب عراق:  كه32 تا 37 در صد سني مذهب، 60 تا 65 در صد شيعه مذهب و سه درصد مسيحي و ميباشد.

طول عمر:  5/68 سال براي زنان و 31/66 سال براي مردان ميباشد و به قول بعضي ها طول عمر حدود 60 سال براي هردو جنس ميباشد. سواددر عراق حدود 75 در صد مردان بالاي 15 سال قادر  به خواندن و نوشتن هستند، و در زنان 45 در صد، اقتصاد در عراق ، با 112 ميليارد بشكه نفت خام، عراق تقريباً ده در صد ذخاير شناخته شده جهان را به تنهايي در اختيار دارد، يعني بعد از عربستان سعودي دارنده دومين ذخاير نفت خام دنياميباشد، با اين همه اقتصاد عراق بخاطر جنگ با ايران كه سبب به بار آوردن 50 ميليارد دالر قرض شد، و جنگ خليج فارس كه سبب اعمال تحريم هاي سازمان ملل و محدود شدن صادرات عراق گشت، توليد ناخالص ملي سرانه ( براي هر نفر ) 2500 دالر است، ميزان سالانه نرخ تورم درعراق 60 در صد است، نرخ مبادله اسعار كه بطور رسمي توسط دولت در سال 1982 تعيين گشته ، يك دينار عراقي را برابر با سه دالرامريكا ارزيابي ميكند، ولي در بازار سياه يك دالر امريكاي معادل 2220 دينار معامله مي شود، حدود12500، انتر نيت وجود دارد، حدود 60 ايستگاه راديويي از طريق 4/85 ميليون گيرنده راديو درعراق قابل شنيدن هستند و قريب 1/75 ميليون دستگاه تلويزيون در عراق وجود دارد كه از برنامه هاي 13 ايستگاه تلويزيوني استفاده مي نمايند، پايتخت عراق ، بغداد با حدود پنج ميليون نفر جمعيت كه در دو طرف رود خانه دجله در مركز عراق واقع شده است و يكي از باستاني ترين شهرهاي جهان است كه در سال 762 قبل از ميلاد تأ سيس شد كه در آن زمان مدينه السلام يا( شهر صلح) خوانده مي شد، سيستم حقوقي آن بر بنياد اسلامي

بنا شده كه هم دادگاه مذهبي و هم دادگاه هاي مدني عمل ميكنند، عراق دولت جمهوري است كه قبل از جنگ صدام حسين از سال 1979ميلادی مشغول حكمراني بر عراق بود و در سال 2003 توسط نظاميان جنگي ائتلافيون ( امريكاـ انگلستان ) از صحنه قدرت كنار زده شد.

آثار باستاني عراق: عراق داراي صد ها اثر وبناي باستاني از ميان هزاران آثار تاريخي كه در جهان به جاي مانده ميباشد عـر محلي كه در سه هزار سال پيش به وجود آمده به نوشته انجيل ، محل تولد (ابراهيم ـ ع ـ) است، قلعه امپراتوري بابل كه در آنجا  هبرونها  يا ( يهوديان ) از بردگي نجات داده شدند و يا اثار به جاي مانده از شهرتاريخي نينوا به عنوان پايتخت شاهان آشوري از ديگر جاذبه هاي باستاني اين سر زمين كهنسال ميباشد، بغداد داراي بزرگترين موزه باستان شناسي است كه آثار كشف شده از تمدن سامري ها، بابلي هاو آشوريها را در خود گرد آورده است  شهر سامره نيز به لحاظ آثار بجا مانه از دوره پيدايش اسلام داراي اهميت ميباشد و نيز شهر هاي  كربلا و نجف از لحاظ شيعه يان قابل توجه ميباشد.

درامواج ناشی از زمين لرزه های شديد در اقيانوس آرام :   

باتأسف در آخرين روز های سال 2004 ( 26 دسمبر ) شمار کشته های زلزله اخير در جنوب شرقی آسيا از مرز يکصدهزار نفر گذشت و دهها هزار نفردر 8 کشور جنوب و جنوب شرق آسيا ناپديد شدند، در اندونزی، درشمال جزيره سوماترای اندونزی دستکم 50 هزارنفرکشته شدند و تعدادی از روستاهای ساحلی به طور کامل درآب غرق شدند، همچنين يک مسئول سازمان ملل متحد خبر داد شمارکشته های ممکن است افزايش يابد و از مرز 50 تا 80 هزارنفر در اندونزی بگذرد، درسريلانکا دستکم 22 هزار و 800 هزار نفر کشته شدند وبيش از 20 هزار نفر ديگرنيزمجروح شدند و نيم ميليون نفر آواره شده و بيش از 4 هزارنفر مفقود شدند در هند دستکم 10 هزار و 850 هزار نفرکشته شدند که ازاين تعداد حدود 6 هزار و73 نفرساکن ايالت تاميل نادو درجنوب شرق هند هستند، حسب اعلام وزارت داخله تايلند نيز، دراين کشوردستکم يکهزارو 975 نفر کشته شدند که ازاين تعداد 345 نفر جهانگرد خارجی هستند و تاکنون 5 هزار و 793 نفر درامواج سهمگين دريا که بخشهايی از جنوب تايلند را درنورديد، مفقود شدند، برحسب گزارش سازمانهای بشر دوستانه دررانگون در مورمار (ميانمار) دستکم 90 تن کشته شدند و اين آخرين آمار دريافتی است که اعلام شده و 17 روستا به طورکامل نابود شدند.

   درمالديوطبق اعلام مقامات مسئول اين کشوردستکم 90 تن کشته و75 نفر ديگرنيزمفقود شدند وامواج دريا شش جزيره را به طورکامل در اين کشور نابوده کرده است و منجر به آواره شدن حدود 12 هزار نفر شده است .طبق گزارشهای پليس مالزی، دراين کشورهم دستکم 66 تن کشته و 183 نفرنيزمجروح شدند و شماری از شهروندان در جزيره جهانگردی بيانگ ناپديد شدند . در بنگلادش يک پدر به همراه دخترش در يک کشتی جهانگردی غرق شدند، ازآفريقا هم خبرمی رسد امواج دريا به سواحل شرقی اين قاره رسيده است ، طبق گزارش سازمان ملل در نايروبی، در سومالی دستکم 132 نفر کشته شدند وبيش از صدها کشتی ماهيگيری ناپديد گشتند و شماری هم مفقود شدند که هنوز خبری از آنها نيست.

   كوفي عنان منشی عمومی سازمان ملل در اجلاس جاكارتا با اشاره به زلزله 26 دسمبر2004  سوماترا گفت : آنچه كه در 26 دسامبر رخ داد يك فاجعه جهاني بي سابقه بود كه به واكنش بي سابقه جهاني نياز دارد، به گزارش رويترز عنان با اشاره به اين كه فاجعه جنوب آسيا بزرگترين فاجعه طبيعي است كه تاكنون جامعه جهاني با آن مواجه شده خواستار اختصاص فوري 979 ميليون دالر براي تامين نيازهاي اوليه انساني حدود 5 ميليون نفر در طول 6 ماه آينده شد، دولت هاي جهان تاكنون 7/3 ميليارد دالر و گروههاي خصوصي و افراد نيز 630 ميليون دالر وعده كمك داده اند، امدادگران هنوز به قسمت هاي زيادي ازولايات آچه در اندونزي نرسيده اند زيرا امواج آب تمام راه ها پلها و بنادر آن را ويران كرده است، اين ولايت با بيش از 4 ميليون نفر جمعيت در شمالي ترين نقطه جزيره سوماترا واقع شده است، به اين دليل احتمال افزايش تلفات بسيار زياد است، رهبران جهان در جاكارتا گرد آمده اند تا برنامه هايي براي كمك به قربانيان طرح ريزي كنند،بعضي از مقامات سازمان ملل در چند روز گذشته اعلام كرده اند كه كشورهاي ثروتمند معمولا به وعده هاي كمك خود عمل نمي كنند. /  پايان قسمت سوم

پيوند های بخش (  3 ) :

* گاندی ـ موهندوس کرم چند (مها تما ) ـ ( 1869 ـ 1948 ميلادی ) :

     در شهر پور بلدر در غرب هندوستان متولد شد و برای کسب دانش عازم انگلستان گرديد و پس از اتمام تحصيلات به وطن باز گشت ، نخست در بمبئی و بعد در افريقای جنوبی به کار سياست وارد شد، در اثر مبارزه او برای دفاع از هنديان مقيم آنجا در سال 1921 ميلادی هيئت انگليسی به آنجا رفت و قسمتی از مقررات ظالمانه را لغو نمود، وی پس از اين پيروزی به هندوستان برگشت و مبارزات سخت تری را آغاز نمود روز بروز به پيروان او افزوده می شد، قدرت و نفوذ او چنان شد که در سال 1921 ميلادی کنگره ملی همه اختياراتش را بوی  واگذار کرد او با شيوه خاصی که در مبارزه داشت ( مقاومت منفی ) کشمکش هائی بوجود آورد و در سال 1922 زندانی شد ولی مدت زندانی بودن او دو سال بيشتر دوام نداشت و پس از آزادی به

رياست کنگره ملی هندوستان بر گزيده شد و با عزمی راسختر به مبارزه خود  ادامه داد، دو مرتبه انگليسی ها او را روانه زندان نمودند، ليکن هر دفعه به علت محبوبيت جهانی و استفاده از اعتصاب غذا از زندان رهائی يافت تا اينکه در سال 1946 ميلادی انگلستان طرحی را برای استقلال و آزادی هند پيشنهاد کرد و در نتيجه در سال 1947 ميلادی آزادی هند، اعلام گرديد ولی در سال 1948 ميلادی تروريستی بنام ( رامينات ) با گلوله به زندگی او خاتمه داد و نگذاشت نتيجه مبارزات طولانی خود را به چشم بيند. (صفحات 299 و 300، کتاب:( اطلاعات عمومی پيام ) گرد آورنده : دکتر سيد محمد اختريان )

 **  نهروـ جواهر لعل ( 1889 ـ 1964 ميلادی ) :

    نهر در هندوستان متولد شد و تحصيلات خود را در کمبريج انگلستان به پا يان رسانيد، در 1922 ميلادی به و کالت رسيد، در 1918 ميلادی به عضويت اعضأ پارلمان هند در آمد در 1919 ميلادی به دبير کل پارلمان نائل آمد در مقاومت های مردم هندوستان بر عليه استعمار انگليس دوش به دوش گاندی به مبارزه پرداخت مدت ها به جرم فعاليت های سياسی دستگير و زندانی شد از سال 1936  تا 1954 ميلادی مشاغل سياسی مهمی از جمله وزير دفاع هند را دارا بود، از سال 1956 تا 1964 ميلادی نيز در پست های وزارت ماليه ـ انرژی اتمی ـ امورخارجه فعاليت داشته است .( صفحه ،304 کتاب: ( اطلاعات عمومی پيام ) گرد آورنده : دکتر سيد محمد اختريان)

*** كالسكه:  مأخوذ از روسي   يكي از وسائل نقليه روپوشيده كه داراي چهار چرخ است و بوسيلهء دو اسب يا بيشتر حركت ميكند، را گويند

87.gif

مرورکوتاه برسالی که گذشت

بخش چهارم

در روســيه :

   انتخابات: پوتين رئيس جمهور روسيه که در چند سال گذشته پله های قدرت را يکی  پس از ديگری پيموده وبه قدرت بلا منازع در اين کشور تبديل شده، درانتخابات رياست جمهوری به پيروزی رسيد وتوانست موقعيت خود را مستحکم سازد، ولاديمير پوتين که آخرين صدراعظم (نخست وزير) دوران يلتسين است و پس از کناره گيری او به رياست جمهوری روسيه رسيد، در سالهای گذشته با مشکلات بسياری دست و پنجه نرم کرده است که از جمله اين مسائل ميتوان به ادامه اقدامات شورش چچين ها درروسيه و نفوذ امريکا و ناتو بر جمهوريهای سابق شوروی و سقوط حکومتهای جمهوريهای شوروی پيشين همراه با انقلابها و اعتراضات مردمی اشاره کرد .

   مخالفان چچنی که يک روز پس از پيروزی پوتين درانتخابات رياست جمهوری با انفجار بمبی در استديوم شهر گروزنی مرکز اين جمهوری موفق به ترور ( احمد قادر اوف) رئيس جمهور چچن شدند، نشان دادند که دست از فعاليت بر نداشته و حاضر به سازش با مسکو نيستند وهمچنان با گروگانگيری متعلمان و دانش آموزان دريک مکتب به شهر بسلان اوستای شمالی در روسيه که باعث تلفاف صد ها نفر، بی گناه شد، چچنی ها سعی کردند تا ضعف نيرو های امنيتی روسيه را آشکار سازند، پوتين از روزی که به قدرت رسيده همواره در مقابل شورشيان با قاطعيت برخورد کرده است، زمانی که پوتين در حال مبارزه با شورشيان در روسيه بود، اوضاع در جمهوريهای شوروی سابق نيز رو به وخامت رفته و مردم عليه حکومت های اين جمهوريها که به متحدان ما فيای قدرت تبديل شده اند سر به طغيان بر داشته هر چند در جمهوری های ارمنستان و اذربايجان حکومت ها توانستند با سر کوب ، قيام آنها را مهار کنند ولی گر جستان و اوکراين شرايط متفاوت دارند، در گرجستان مردم به تقلب در انتخابات اعتراض کرده و با انقلابی که به انقلاب مخملين مشهور شد، توانستند ( ادوارد شوارد نازه ) رئيس جمهور را بر کنار کرده و ( ساکاشويلی ) توانست با حمايت افکار عمومی عليه جدايی طلبان وارد عمل شده و با آنها به مقابله برخيزد، ولی از آنجا که ( اوستيای جنوبی ) روسيه که يکی از مناطق جدايی طلب است از حمايت روسيه بر خوردار بوده و ساکنان آن را روسها تشکيل می دهند، اقداماتش با مخالفت مسکو مواجه شد، آنچه در اوستای جنوبی گذشت اين واقعيت را آشکار ساخت که روسيه از طريق اقليت های روس در صدد تأثير گذاری بر جمهوری های شوروی پيشين است و هرگاه مايل باشد با تحريک آنها سعی می کند اوضاع را در اين جمهوريها آشفته سازد.

   آنچه در گرجستان روی داده و سبب بر کناری شوارد نازه  شد در اوکراين نيز در حال تحق بود، در اين جمهوری رقابت بين دو کانديدا به مرحله دوم کشيده شد که دريک از سوی صدراعظم (نخست وزير ) که از حمايت کوچما رئيس جمهوری  ومقامات روسيه  قرار داشت و در سوی ديگر يوشچنکو کانديدای مخالفان بود که حمايت مردم و غرب را در پشت سر خود داشت، از همان ابتدا مشخص بود که دولتی ها مايل به پيروزی کانديدای مخالفان نيستند، ولی مردم که به اين توطئه پی برده بودند، پس از اعلام نتايج به  سرکها و بازار ها در صدد احقاق حق بر آمدند، طغيان مردم که انقلاب مخملين گرجستان را در ذهنها تداعی می کرد با، رد  نتايج انتخابات توسط پارلمان و تأکيد بر، برگزاری مجدد انتخابات توسط سازمانهای ذيصلاح نتيجه داد و قرار شد دو کانديدا  بار ديگر به رقابت بر خيزند، در اين ميان غرب بار ها به مقا مات اوکراين به تقلب در انتخابات و ناديده گرفته خواسته های مردم هشدار داده بود، اما از آنجا که از افزايش حضور امريکا و غربيها در اين منطقه نگران هستند، در صدد اعمال نفوذ در انتخابات بر آمدند.

   اوکراين قصد دارد همينکه ويکتور يوشنکو، به سمت رياست جمهوری اوکراين رسيد، مسئله همکاری با روسيه در چهارچوب فضای اقتصادی واحد را مورد بازبينی قرار دهد، الکساندر زينچنکو، سخنگوی پارلمان اوکراين و رئيس  مرکزانتخاباتی يوشنکو دريک کنفرانس مطبوعاتی با اعلام اين خبر متذکر گرديد که ما حاضريم تا طرحهای جديدی در اين رابطه پيشنهاد نماييم، چرا که طرحهای قبلی را کامل نمی دانيم وی تاکيد نمود که اوکراين قصد ندارد از مباحثات مربوط به ايجاد فضای اقتصادی واحد با کشورهای روسيه، بلاروس و قزاقستان خارج شود، زينچنکو افزود که پيمان دوستی و همکاری ميان دو کشور هم تکميل خواهد شد، پيش از اين اعلام شده بود که تيم ويکتور يوشنکو از هم اکنون گروه کاری برای ارائه طرحهايی به منظور شکل گيری يک دولت ائتلافی تشکيل داده است به گفته خود يوشنکو، در ترکيب دولت جديد اوکراين، احزاب ائتلافی حامی وی در زمان انتخابات و نيز اعضای فراکسيونهای اکثريت در پارلمان حضور خواهند داشت، برای معلومات بيشتر در اين زمينه پيشنهاد ميگردد تا به مقاله جناب محترم دکتور عبدالخالق، استاد دانشگاه کيف ، تحت عنوانی انتخابات اکراين که در سايت وزين آريايی در 4 بخش جلوه افزايی دارد مراجعه نمايند.

افراد برتر روسيه: براساس نتيجه نظرسنجي انجام شده از 1555 نفرازشهروندان روسي در بيش از 39  منطقه مختلف فدراسيون روسيه، ولاديمير پوتين در راس افراد معروف  روسيه در سال 2004 قرار گرفت،در حاليکه رئيس جمهور روسيه توانست همچنان موقعيت و محبوبيت سال گذشته خويش را حفظ کند، سرگئي شايگو، وزير حوادث غيرمترقبه روسيه که در سال 2003 مقام هفتم را در ليست افراد برتر روسيه به خود اختصاص داده بود، به رده دوم و پس از رئيس جمهور ارتقاء پيدا نمود، افرادي مثل يوري لوژکوف و يوسف کوبزون نيز که سال گذشته در رده اي بالا قرار نداشتند، جزو ده نفر اول زبدگان روسيه مطرح شده اند، سياستمداراني که فعالانه در انتخابات پارلماني سال 2003 شرکت کرده بودند، ولي از رقابت رياست جمهوري در سال 2004 خودداري کردند، به صورت قابل ملاحظه اي محبوبيت شان را از دست دادند، براي مثال ولاديمير ژيرينوفسکي، رهبر حزب کمونيست روسيه از مقام سوم به ششم تنزل پيدا نموده و گنادي زوگانف از رده چهارم به بيست و دوم سقوط کرد.

پيام تبريکيه : ولاديمير پوتين، رئيس جمهور فدراسيون روسيه، در پيام تبريکي که در آستانه سال نو براي جورج بوش رئيس جمهور ايالات متحده فرستاد، اظهار داشت که در سال آينده روسيه و آمريکا بايد منتظر کار گسترده اي به منظور تعميق همکاريهاي دو جانبه در جهت تامين بيشتر امنيت و ثبات بين المللي ، مبارزه با تهديدات جهاني و توسعه مناسبات و قراردادهاي اقتصادي ـ تجارتی بين دو کشور باشند، به گزارش دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري روسيه، پوتين همچنين متذکر گرديد که در سال گذشته بارديگر لزوم تقويت و گسترش روابط مشارکتي روسيه و ايالات متحده به اثبات رسيد، رئيس جمهور روسيه در پيام تبريکي به گرهارد شرودر، صدر اعظم ( نخست وزير ) آلمان فدرال هم با رضايت اظهار داشت که درسال قبل تلاشهاي مشترک باعث افزايش همکاريهاي روسيه و آلمان در مسائل دوجانبه و در عرصه جهاني شد، پوتين ابراز اميدواري نمود که سال آينده نيز براي دو کشور سازنده و پر ثمر باشد، ولاديمير پوتين با ارسال پيامي به توني بلر نخست وزير انگلستان نيز ابراز اطمينان نمود که در سال 2005 هم دو کشور روابط متنوع و چندين جانبه خويش را افزايش دهند، رئيس جمهور روسيه در پيامهاي مشابهي به رؤساي کشورها و دولتهاي ايتاليا، فرانسه، چين، هند، کانادا، جاپان و بسياري کشورهاي ديگر، با تبريک فرارسيدن سال نو ميلادي، ابراز اميدواري نمود که روابط روسيه با اين کشورها همچون گذشته بر پايه احترام، دوستي و اعتماد متقابل ، هر چه بيشتر گسترش پيدا نمايد، برای معلومات بيشتر لازم ديده شد تابه ريشه های تاريخی روسيه بر گرديم البته تا آنجا که مقدور است .

   در روز 30 دسمبر سال 1922 يا 1924 ميلادي حاكمان بلشويك روسيه به رهبري ولاديمر ايليج لنين نام روسيه را به اتحاد جماهير شوروي تغيير داد و يك فدراسيون از سراسر خاك روسيه ، اوكراين و ماوراء قفقاز تشكيل داد، در پي سال ها تركستان روسيه در آسياي ميانه به چند جمهوري تبديل شد و شوروي در جنگ جهاني دوم كشورهاي بالتيك ، استوني ، ليتواني و استوني را به خاك خود منضم كرد و اتحاد جماهير شوروي داراي 15 جمهوري با خود مختاري ظاهري گرديد،اتحاد شوروي پس از جنگ جهاني دوم كشورهاي اروپاي شرقي را تصرف كرد و با استقرار حكومت هاي كمونيستي در اين كشورها آنها را به اقمار خود تبديل كرد،اتحاد جماهير شوروي در 69 سالگي اش از هم فروپاشيد و به تاريخ پيوست.

   وسعت روســـيه : روسيه با 17075400 كيلومتر مربع وسعت به تنهايي بيش از 76 درصد خاك اتحاد شوروي سابق را تشكيل ميدهد، و در حال حاضر هم با اشغال حدود 5/11 درصد خشكيهاي كره زمين بزرگترين كشور جهان محسوب ميشود، اگرچه 65 درصد خاك اين كشور در بخش آسيايي قرار دارد، تنها بيست و هشت درصد مردم روسيه دراين نواحي زندگي ميكنند، اين سرزمين بيش از 160 درجه طول جغرافياي و 10 منطقه زماني را در برگرفته و اختلاف ساعت در منطقه مسكو با شرقيترين نقطه روسيه در شبهجزيره چوكچي و شبهجزيره ساخالين 9 ساعت است، سرزمين پهناور روسيه را درياهاي متعددي در برگرفته كه عمده ترين آنها عبارتند از: درياي بالتيك و خليج فنلاند درغرب، درياي سفيد، خليج پچورا، درياي كارا، درياي بارنتس، درياي لاپتف، درياي سيبري شرقي، درياي چوكچي و اقيانوس منجمد شمالي در شمال، درياي برينگ، دريي اخُتسك، درياي ژاپن و اقيانوس آرام در شرق، درياي سياه و درياي خزر در جنوب، با وجود آنكه طول سواحل اين كشور به 653،37 كيلومتر مي رسد، اما به لحاظ اينكه بيشتر سواحل آن در منطقه منجمد شمالي واقع است و يا درياهاي مرتبط با آن از طريق تنگههاي تحت كنترل كشوري ديگر به آبراههاي مهم متصل است، روسيه از وضعيت مطلوبي در برقراري ارتباط دريايي آزادانه با ساير كشورهاي جهان برخوردار نيست، مرزهاي اين كشور بالغ بر 139،20 كيلومتر است، بخش اروپايي روسيه عمدتاً جلگهاي و هموار است، بلندترين نقطه روسيه، قله البروس با 642،5 متر ارتفاع در شمال قفقاز در جمهوري آسياي شمالي و نزديك مرز، گرجستان است كه در عين حال بلند ترين نقطه اروپا نيز محسوب ميشود، كوههاي اورال كه در امتداد شمالي جنوبي قطع شده است حد ميان اروپا و آسيا را تعيين ميكند و بلندترين نقطه آن قله نارودا تنها 885،1 متر ارتفاع دارد تمامي قسمت آسيايي روسيه را سرزمين پهناور سيبري در برگرفته است، شبكه گستردهاي از رودهاي پر آب در روسيه وجود دارد كه علاوه بر تأمين آب آشاميدني سده برق آبي فراواني بر روي آنها احداث شده است، رودهاي عمده بخش اروپايي روسيه عبارتند از: ولگا، با 690،3 كيلومتر طويل ترين رود اروپا كه به درياي خزر مي ريزد، دون كه با نام قزاقهاي دون جاودان شده است، دنيپر، نمان، نوا، لينا، پچورا، بلندترين رود روسيه نيز در بخش آسيايي اين كشور جريان دارد، درياي خزر كه بزرگترين درياچه جهان محسوب ميشود در مرزهاي جنوبي اين كشور قرار دارد، درياچه بايكال با 140،34 كيلومتر مربع وسعت بزرگترين درياچه روسيه، عميق ترين درياچه جهان (با 1740 متر عمق) و بزرگترين درياچه آب شيرين آس است و 20 درصد آب شيرين درياچههاي جهان در اين درياچه ذخيره شده است، پوشش گياهي روسيه را در شماليترين مناطق توندرا و در جنوب تايگا تشكيل ميدهد كه يك سوم جنگلهاي جهان در اين نواحي قرار دارد، آب و هواي روسيه عمدتاً قارهاي خشك همراه با زمستانهاي سرد است، ميزان درجه حرارت در نواحي شمال شرقي سيبري در زمستانها تا 70 زير صفر نيز مي رسد، ميانگين دماي تابستان از 6 درجه تا 20 درجه بالاي صفر است، ميزان بارندگي از متوسط تا كم در تغيير است و بويژه در نواحي داخلي چندان قابل پيش بيني نيست، روسها كه در حال حاضر حدود 83 درصد جمعيت روسيه را تشكيل ميدهند از گروه اسلاوهاي شرقي بشمار ميروند كه خود از خانواده هند و اروپايي محسوب ميشوند، در روسيه بيش از 100 مليت و قوم زندگي ميكنند، زبان روسي زبان رسمي است و به خط سيريليك نوشته ميشود، اكثريت مردم روسيه تابع كليساي ارتدكس روسيه ميباشند، دين مسيح و به تبع آن كليساي ارتدكس از اوايل قرن دهم در روسيه گسترش يافت، بعلاوه پيروان مذاهب كاتوليك و پروتستان در شمار محدودي در اين كشور حضور داد و در نواحي شمال قفقاز و شمال درياي خزر مسلمانان از اكثريت برخوردارند.n

جدول جمهوريهاي فدراسيون روسيه :

  نام جمهوري

  مركز

  موقعيت جغرافيايي

 جمعيت(هزارنفر)

 مساحت(كيلومترمربع)

 آديغه

 مايكوپ

 شمال قفقاز

 442

 7600

 گورني آلتاي

 گورنو-آلتايسك

 جنوب سيبري

198

 92600

 اودمورتيا

 ايژفسك

 كرانه رود ولگا

1637

 42100

 بورياتيا

 اولان اوده

 در جنوب روسيه

1059

351300

 تووا

 قزل اردو

 در غرب بوريات

306

170500

 خاكاس

 آباكان

 غرب رود ينيسي

581

61900

 ساخا (ياكوت)

 ياكوتسك

 در سيبري شرقي

1093

3103200

 كارليا

 پطروزاودسگ

 در همسايگي فنلاند

800

172400

 كالميكيا

 اليستا

 در ساحل رود ولگا

327

76100

 كومي

 سيكتيفكار

 در غرب كوههاي اورال

1255

415900

 ماري

 يوشكار اولا

 مركز روسيه

762

23200

 موردووي

 سارانسك

 بخش اروپاي روسيه

964

26200

جمهوريهاي مسلمان نشين :

 نام جمهوري

 مركز

 موقعيت جغرافيايي

 جمعيت (هزار نفر)

 مساحت (كيلومتر مربع)

 اوستياي شمالي

 ولادي قفقاز

 شمال قفقاز

695

8000

 باشقيرستان

 اوفا

 در ساحل ولگا

4008

143600

 تاتارستان

 قازان

 در ساحل ولگا

3696

68000

 چچنيا

 گروزني

 شمال قفقاز

 چوواش

 چبوكساري

 مركز روسيه

1353

18300

 داغستان

 ماخاچ قلعه

 در غرب درياي خزر

1890

50300

 قرهچاي چركسيا

 چركسك

 شمال قفقاز

431

14100

 كاباردابالكاريا

 نالچيك

 شمال قفقاز

784

12500

مالکيت خصوص: پس از فروپاشی شوروی، دولت روسيه مالکيت خصوص زمين را که در دوران شوروی وجود نداشت برسميت شناخت تا سال 1993 حدود 000،260 شركت در بخش زراعت فعاليت داشتند كه 5 درصد توليدات زراعت و کشاورزی را تأمين ميكردند، مرغداري هم در روسيه از تنوع بسياري برخوردار است و از پرورش گاو، گوسفند و بز تا گوزن شمالي را در بر مي گيرد، همچنين کشتی های صيادي روسيه در آبهاي وسيع و گسترده اطراف اين كشور فعال است و يكي از بزرگترين کشتی های جهان در نوع خود محسوب ميشود.

معادن ، صنايع وبودجه: روسيه ازلحاظ معادن هم ذخاير با ارزشي از سنگهاي معدني فلزي وغيره  دارد، واز نظر منابع تأمين سوخت و انرژي هم بسيار غني است و نفت منبع اصلي صادرات روسيه محسوب مي شود، از زمان تأسيس اتحاد شوروي تأكيد زيادي بر گسترش صنايع سنگين صورت ميگرفت و به توليد صنايع سبك و مصرفي اهميت چنداني داده نمي شد، در سالهاي پس از فروپاشی اتحاد شوروي توجه بيشتري به صنايع سبك و به ويژه به صنايع توليد كالاهاي مصرفي و خانگي شد، درآمد بودجه عمومي دولت روسيه در سال 1992 بالغ بر  3285000000 روبل(به تاريخ 31 ماه می سال2000 هر دالر برابر 10،28 روبل است) و مصارف آن نيز3111600000 روبل(دالر 10،28 روبل) بوده است، توليد ناخالص داخلي در سال 1993ميلادی بالغ بر 300،162 ميليارد روبل(هر دالر 10،28 روبل) گزارش شده است كه نسبت به سال قبل با كاهشي معادل 12 درصد مواجه بوده است، روسيه از شبكههاي حمل و نقل وسيعي برخوردار است كه شامل راهآهن، جادهها، شبكه رودهاي قابل كشتيراني و كانالها است، مهمترين عامل ارتباطي بخش اروپايي روسيه با نواحي شرقي و به ويژه خاور دور روسيه خط آهن سراسري سيبري است،  رود ولگا بوسيله كانال ولگا درياي خزر را به درياي سياه متصل ميسازد، طول خط راهآهن روسيه به 079،86 كيلومتر (سال 1998) ميرسد كه 365،37 كيلومتر آن برقي شده و طول راههاي موتررو نيز 000،893 كيلومتر(1999-1998) است، شركت طياره روسيه آئروفلوت پرواز به بيش از 103 كشور جهان را سازمان  می دهد.

رسانه های گروهی : طبق آمارهاي (سال 1999ميلادی ) سالانه بيش از 808،4 عنوان روزنامه در روسيه منتشر مي شد كه تيراژ آنها به 166 ميليون نسخه مي رسد، از ميان روزنامههاي ذكر شده 288 مورد با 3 ميليون تيراژ به زبانهاي غيرروسي چاپ و پخش ميشود، در روسيه 8/48 ميليون راديويي (يك راديو براي 3 نفر) و 2/54 ميليون گيرنده تلويزيوني موجود است، همچنين حدود 35/24 ميليون خط تلفن(1999-1998) مورد استفاده قرار مي گيرد.

 فرهنگ( ادبيات، موزهها، موسيقي،هنر وتياتر):  فرهنگ وآداب سنن روسي آميختهاي از زندگي سنتي اسلاوهاي شرقي، كليساي ارتدكس و تا حدودي تأثيرپذيرفته از فرهنگ اروپايي است، ادبيات روسي يكي از غني ترين ادبيات جهان و داراي شاهكارهاي جاوداني است، عصر طلايي ادبيات روسي كه در دوران پطر كبير آغاز شده بود و درالهاي 1815 تا 1830ميلادی به اوج خود رسيد بزرگترين شاعر روسيه يعني الكساندر پوشكين را خلق نمود، از شاعران و نويسندگان ديگر روس ميتوان از نيكولاي گوگول ، ايوان تورگنيف، فئودور داستايفسكي، لوتولستوي و آنتوان چخوف ماكسيم گوركي و نام برد، در دوران شوروي تأكيد زيادي بر موضوعات علمي و تاريخي مي شد و به همين علت موزه هاي بسيار زيادي در زمينههاي مختلف در اين كشور به وجود آمده است، همچنين علاقه مردم روسيه به موسيقي و هنرهاي نمايشي از جمله تياتر و اوپرا، موجب گرديده كه در اقصي نقاط اين كشور مراكزي به اين امر اختصاص يابد، به علاوه سركهاي بزرگي در روسيه وجود دارد كه داراي شهرت جهاني ميباشد، از جاهاي ديدني روسيه ميتوان از حلقه طلايي نام برد كه شامل شهرهاي سوزدال، ولاديمير، ياروسلاول، پريسلاول، و غيره است، در جنوب، شهرهاي استراحتي سوچي، آناپا، گلينجيك و غيره سنت پترزبورگ و كاخهاي سلطنتي واقع در حوالي شهرسنت پترزبورگ، سرگييف پاساد، درمسكو و مجتمع كليسايي و صومعه، تولا، ياسناياپالانا(محل زندگي تولستوي) ميشود.

مشخصات كلي روسيه : روسيه داراي 21 جمهوري خودمختار، 49 ولايت، 6 خطه، دو شهر خودمختار مسكو و سنت پترزبورگ است، در شهر مسكو پارلمان و دوماي كشوري و مجلس سنا و شوراي فدراسيون عمل ميكنند، علت اينكه اين دو شهر خودمختار هستند اين است كه از نظر مساحت و جمعيت با ساير مناطق قابل مقايسه هستند؛ از آنجا كه اين دو شهر در دوران مختلف پايتخت بودند از اهميت خاصي برخوردار شدند) و 10 ناحيه خودمختار است، در ماه می سال 2000 ولاديمير پوتين پيشنهاد كرد روسيه به 7 منطقه تقسيم شود كه روز 31 ماه می سال 2000 اين پيشنهاد از تصويب شوری اول دوماي كشور گذشت، اين هفت منطقه شامل مناطق ذيل هستند:

1ـ منطقه شمال غربي (مركز- سنت پترزبورگ )

2ـ منطقه مركزي(مركز- مسكو)

3ـ منطقه رود ولگا(مركز- نيژنينوگورود)

4ـ منطقه شمال قفقاز(مركز- رستوف دن)

5ـ منطقه خاوردور(مركز- خاباروفسك)

6ـ منطقه اورال(مركز- يكاترينبورگ)

7ـ منطقه سيبري(مركز- نووسيبيرسك)

پس از فروپاشي اتحاد شوروي كشور روسيه به عنوان بزرگترين کشور تشکيل دهنده شوروی در موارد حقوقي و سياسي جايگزين آن گرديد، قانون اساسي روسيه در رفراندوم 12 دسمبر سال 1993 با 58 درصد آرا به تأييد عمومي رسيده و طبق آن حكومت اين كشور جمهوري فدراتيف مياشد، قوه مقننه يا مجلس فدرال از تركيب شوراي فدراسيون با 178 عضو و دوماي كشور با 450 عضو تشكيل ميگردد، نيمي از اعضاي دوما از طريق انتخابات مستقيم در حوزههاي انتخابي منطقهاي به مجلس راه مييابند و نيم ديگر بر اساس فهرستهاي حزبي برگزيده ميشوند، فدراسيون روسيه به عنوان يكي از چهار جمهوري اصلي بنيانگذار اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 رأي به انحلال شوروي داد و سپس همراه با روسيه سفيد (بيلوروسي) و اوكراين نقش اصلي را در تأسيس اتحاديه جامعه كشورهاي مستقل مشتركالمنافع به عهده داشت، فرماندهي كل قوا به عهده رئيس جمهور است تعداد افراد قوای مسلح در سال 1999 بالغ بر 2/1 ميليون نفر بوده است، اقتصاد روسيه و به ويژه در بخش اروپايي آن تا اواخر قرن نوزدهم يعني هنگامي كه انقلاب صنعتي در اروپا آغاز گشت بر پايه زراعتی قرار داشت،  سپس روند

تكاملي اقتصاد اين كشور به واسطه جنگ جهاني اول و جنگهاي داخلي متعاقب آن دچار وقفه گرديد، استالين پايههاي پيشرفت صنعتي مدرن را بنيان نهاد، با اجراي بازار آزاد، اقتصاد روسيه با وضعيت بغرنجي روبرو گرديد، از طرفي نهادها و روابط اقتصادي سابق از ميان رفت و از طرف ديگر سيستم جديد نيز هنوز استقرار نيافته  و در نتيجه افت توليد در بيشتر بخشهاي اقتصاد حاكم گرديد.

 انــد و نزيــــا :

    دراندونزيا، با شکست خانم( مگاواتی ) در انتخابات رياست جمهوری يک نظام باز نشسته به قدرت رسيد تا اين کشور جزيره ای را که در سالهای گذشته با حملات شورشی عوامل القاعده مواجه بود به سوی آرامش سوق دهد در اين کشور زوج جنرال ( هويونوويوسف کلا ) توانستند بر مگاوتی و معاونش پيروز شد و پست های رياست جمهوری و معاونيت آن را در اختيار بگيرند، اين اولين انتخابات آزاد در اندونزی پس از سقوط جنرال سوهارتو  در سال 1998 ميلادی بود، در اندونزيا رئيس جمهور توسط پارلمان بر گزيده می شد و در دوره قبل نيز که خانم مکاوتی جانشين ( عبدالرحمن وحيد ) شده بود باجلب حمايت پارلمان به اين مقام رسيده بود ولی انتخابات اخير اولين انتخابات در اين کشور بود که مردم با آزادی مستقيم خود رئيس جمهور و معاونش را بر گزيدند، اوضاع در اندونزی پس از بر کناری جنرال سوهارتو از قدرت تا حدودی متلاطم بود و رقابت و نزاع بين جدايی طلبان در گوشه و کنار اين کشور با دولت شرايط نا گواری را به وجود آورده بود، در کنار فعاليت جدايی طلبان بايد اقدامات شورشيان القاعده و عواملش اشاره کرد که اقتصاد اين کشور و امنيت آن را با خطر مواجه ساخته بودند, به همين دليل اين اميدواری به وجود آمد که بارويکار آمدن زوج ( هويو نو ويوسف کلا ) اين کانونهای مخالف ازبين رفته و ضمن حفظ تماميت ارضی اندونزی نظم و آرامش نيز به اين کشور باز گردد./ پایان قسمت چهارم

87.gif

مرورکوتاه برسالی که گذشت

بخش پنجم

ديگر نقاط جهان :

   سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش ساليانه خود در پيوند با آزادی بيان، سال 2004 را مرگبارترين سال  طی دهه گذشته برای خبرنگاران خوانده و شمار خبرنگاران و روزنامه نگارانی را که طی اين سال در حال مأموريت يا به دليل بيان ديدگاه هايشان کشته شده اند، پنجاه و سه تن اعلام کرده است که مختصر از آنرا به گزارش می گيريم:

ـ   در عراق، مرگبارترين سرزمين  برای خبرنگاران قلمداد شده و شمار خبرنگارانی که طی سال گذشته دراين کشور به قتل رسيده اند نوزده نفر اعلام و مسئوليت قتل چهار تن از آنان که خبرنگاران شبکه های تلويزيونی العربيه و العراقيه بوده اند به قوای نظامی امريکا نسبت داده شده است، درعراق، آن گونه که در گزارش ياد شده آمده است، دست کم دوازده خبرنگار به گروگان گرفته شدند که يکی از آنان، انزو بالدينی، خبرنگار هفته نامه ايتاليايی د ياريو به دست گروگانگيران به قتل رسيده است

ـ   در سوريه و عربستان سعودی: هنوز حکومت راه را بر ظهور رسانه های مستقل سد می کند.

ـ   در ايران:  روزنامه نگاران و افرادی که از طريق اينترنت مخالفت سياسی خود را مطرح می کنند پی در پی به زندان می افتند و قوه قضائيه در تسلط افراد تندرو است ، گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن بدرفتاري و شکنجه روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان اعلام مي کند( ما نگران اعمال خشونت، تهديد و سانسور مقامات مسئول ايران به منظور خالي کردن فضاي اينترنت از هر صداي منتقد هستيم) در کشوري که وبلاگ و سايت هاي خبري در چند سال گذشته گسترش چشمگيري نداشته اند، اين بازگشت به عقب فاجعه اي ست براي آزادي بيان.

ـ   در الجزاير : بيست و دو روزنامه نگار طی سال گذشته ميلادی بازداشت شده اند.

ـ گزارشگران بدون مرز با اشاره به کشته شدن يک خبرنگار و حمله به تعداد زيادی از خبرنگاران در باريکه غزه، وضعيت سرزمينهای اشغالی فلسطينی برای کار رسانه ای را متأثر از بی ثباتی سياسی ارزيابی کرده است اما در عين حال تصريح کرده که در سال 2004 ميلادی،  نقض آزادی بيان در کشورهای لبنان و اسرائيل کاهش يافته است.

ـ گزارشگران برخورد حکومتهای تونس و مراکش: با رسانه ها را نيز مانع از آزادی واقعی بيان  دانسته است.

ـ   شرق آسيا: از لحاظ آزادی بيان، بدترين  بخش جهان دانسته شده و دولتهای کره شمالی، برمه، چين، ويتنام و لائوس، عمده ترين ناقضان آزادی بيان  در اين منطقه خوانده شده اند، چين با بيست و شش روزنامه نگار زندانی و برمه با دوازده روزنامه نگار زندانی، بزرگترين زندانهای روزنامه نگاران خوانده شده و دولتهای مالديو، نپال و بنگلادش نيز ديگر دولتهای سرکوبگر روزنامه نگاران در آسيا قلمداد شده اند، نپال و بنگلادش، روزنامه نگاران همه روزه مورد حملات فيزيکی قرار می گيرند که به تحريک دولت يا گروه های شورشی و خلافکار انجام می شود، در کشورهای اندونزی و هند نيز چنين حملاتی انجام می گيرد اما نمی تواند مانع از رشد رسانه های مستقل شود.

ـ  ازبکستان  : تعيين مجازات حبس بلندمدت نمونه ای از سرکوب بيرحمانه مطبوعات مستقل  دانسته شده است.

ـ   در جمهوری آذربايجان:  در سال 2004 يک روزنامه نگار به پنج سال زندان محکوم شده است.

ـ   در ترکيه: باوصف آنکه برای رعايت بيشتر معيارهای اروپايی در اين کشور وضع شده، تغيير چشمگيری در وضعيت آزادی بيان پديد نياورده است.

ـ   قاره امريكا: خشونت روزافزون  عنوانی است که گزارشگران بدون مرز برای توصيف وضعيت رسانه ها در قاره آمريکا انتخاب کرده است.

ـ  امريکای لاتين :  طی سال 2004 دوازده خبرنگار در کشورهای امريکای لاتين کشته شده اند و کشور کيوبا پس از چين، مقام دوم را به عنوان بزرگترين زندان روزنامه نگاران به خود اختصاص داده است .

ـ گزارشگران بدون مرز مينويسد: در کلمبيا، امکان بيان ديدگاههای مختلف در رسانه ها وجود دارد اما روزنامه نگاران بهای چنين امکانی را با جان خود می پردازند، آن گونه که در گزارش آمده، افشای اعمال گروههای مسلح طرفدار يا مخالف دولت و همچنين فساد اداری در کلمبيا خطرناکتر از هر کشور ديگری در آمريکای لاتين است و تنها طی سال گذشته در اين کشور، پنجاه روزنامه نگار تهديد شده يا مورد حمله فيزيکی قرار گرفته اند.

هائيتی : هرچند مشکلاتی که در جريان تحقيقات در مورد قتل دو خبرنگار در اين کشور پديد آمده است نشان می دهد که اين کشور نيز راه درازی در پيش دارد.

ـ  در آمريکای شمالی، آزادی بيان واقعی وجود دارد اما مشکل محفوظ نگه داشتن منابع خبری رفته رفته به مشکلی جدی برای خبرنگاران تبديل می شود.

ـ  در روسيه:  ، خبرنگاران داخلی و خارجی از کار در منطقه بحران زده چچن منع می شوند و اخبار اين منطقه سانسور می شود طی سال 2004 خبرنگار خبرگزاری فرانسه در روسيه ناپديد شد و دو روزنامه نگار در اين کشور به قتل رسيدند که يکی از آنان، سردبير نسخه روسی مجله آمريکايی فوربز بود.

ـ  در اوکراين:  افرادی که گئورگی گونگادزه را به قتل رسانده اند هنوز مجازات نشده اند.

ـ  در ساحل عاج:  چهل خبرنگار تهديد شده يا مورد حمله فيزيکی قرار گرفته اند و 9 روزنامه نگار سر از زندان در آورده اند.
ـ  در اريتره : هيچ رسانه ای که در تملک دولت نباشد وجود ندارد، خبرنگاران خارجی در اين کشور حضور ندارند، چهارده روزنامه نگار در اين کشور بازداشت و بدون محاکمه در مکانی نامعلوم زنداني هستند. ـ  در زيمبابوه : حملات پی در پی دولت به روزنامه ديلی نيوز، اخبار روزانه  شماری مطبوعات غيردولتی را چنان کاهش داده که بيش از يکی دو هفته نامه چيزی از آنها بر جای نمانده است.

ـ  وضعيت آزادی بيان در کشورهای آفريقايی بنين، بوتسوانا، کيپ ورد، غنا، مالی، موريس، ناميبيا و آفريقای جنوبی بهتر شده اما در کشور بورکينافاسو کسانی که شش سال پيش، خبرنگاری به نام نوربرت زونگو را به قتل رساندند هنوز مجازات نشده اند.

  در کنار تحولات و رويداد هايی که در سال 2004 مورد بررسی قرار گرفت بايد به مسايل ديگری هم در جهان اشاره کرد که هر يک از اهميت خاص بر خوردار بودند، ازجمله مبادله زندانيان و ا سرای  اسرائيل و شورش مردم در هائيتی عليه ( آرديستيد ) رئيس جمهوراين کشورکه منجر به فرار او از  کشور و تبعيدش به افريقای جنوبی گرديد، تشکيل اجلاس گروه 8 در(جورجيای امريکا) ازسر گيری رابطه بين امريکا و ليبی پس از 23 سال ، فشارغرب و امريکا به سوريه برای خروج از لبنان و پايان دادن به اشغال اين سرزمين، مذاکرات شش جانبه درباره فعاليت هسته ای کره شمالی که در آن کشورهای ( امريکا، روسيه، چين ، جاپان و دو کره)  حضور دارند، پيروزی مجدد( عبدالعزيزبو ثفليقه) رئيس جمهور الجزاير درانتخابات رياست جمهوری، تصويب قانون اساسی اروپا که می تواند سبب نزديکی پيش از پيش کشورهای اين قاره شود، تلاش ترکيه برای عضويت در اتحاديه اروپا که با تغيير ده ماده از قانون اساسی اين کشور همراه بود، پيروزی (هوگو چاوز) رئيس ونزويلا در همه پرسی ای که مخالفان خواستار بر گزاری آن بودند، کناره گيری (سيهانوک ) از پادشاهی کامبوج و انتخابات پسر خود به پادشاهی اين کشور و ادامه بحران در دارفور وسودان و مشکلات امريکا و ايران روی مسايل تسليحات اتمی که كنگره آمريكا از ماه می، بدون جلب توجه زياد، در تلاش تهيه قطعنامه مشتركی بوده است كه در صورت خودداری ايران از فاش كردن (جزئيات برنامه تسليحات اتمی) خود خواستار مجازات آن كشور می شود، مجلس نمايندگان كنگره آمريكا با اتخاذ قطعنامه ای كه عبارت بندی آن به قطعنامه پيش از جنگ درباره عراق شباهت داشت، استفاده از (كليه راه های مناسب) برای منصرف كردن و جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح های اتمی را مجاز شمرد،  بهره گيری از چنين زبانی معمولا به معنی اقدام پيشگيرانه نظامی است و تصويب آن با 376 رای در مقابل 3 رای، اضطراب فزاينده كنگره نسبت به ايران را منعكس می كند مقام های آمريكايی معتقدند سياست دولت بوش عموما تكه پاره و واكنشی بوده است، از يك سو وزارت خارجه آمريكا مايل به كشف زمينه های مشترك همكاری به ويژه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مساله افغانستان و عراق است تا شايد اين گفتگوها به مباحثات گسترده تر با آن كشور منجر شود، از سوی ديگر مقام های دولت آمريكا می گويند كه پنتاگون و( ديك چينی ) ، در برابر بروز نشانه های آشتی جويانه نسبت به ايران مقاومت كرده اند، با توجه به اين آشفتگی و همچنين افتادن كنترل مجلس ايران بدست جناح اسلام گرايان و احتمال پيروزی آنها در انتخابات رياست جمهوری امسال، كنگره بطور روزافزونی وارد صحنه شده است ( كنگره كه بيش از پيش نسبت به گريز ايران از رفع ابهام از برنامه های اتمی و تسليحاتی خود احساس خطر می كند، موضع سخت تری پيشه كرده است و مسايلی ديگری که امريکا بر ايران انگشت انتقاد می گذارد و مردم ايران ازاين عملکرد رنج می برند تخطی مقامات ايران از مسايل نقض حقوق بشر است که شامل اعدام و سنکسار ميشود.

مبارزه براي صلح و عدالت اجتماعي  :

    جهان در سال 2004  شاهد اين حقيقت بو د که نشانه هاي پرقدرتي از توان خلق ها براي مقاومت و بدست گرفتن ابتکار عمل براي مقابله با تهاجم بي سابقه امپرياليسم به دستاوردهاي بشري درقرن بيستم، تحت بهانه جنگ با تروريسم ظاهرشد، درهندوستان، ونزوئلا و اوروگوئه خلق ها و نيروهاي مردمي در سال 2004 با ارائه عملکرد های ترقي خواهانه، پيروزي هاي انتخاباتي چشمگيري را کسب کرده و محدوديت هاي امپرياليسم را به نمايش گذاردند، کوباي انقلابي با اتخاذ سياست هاي مبتکرانه و مبتني بر جلب حمايت وسيع ترين طيف نيروهاي بين المللي به مبارزه خود براي حفظ سيستم سوسياليستي و گسترش دستاورد هاي آن ادامه داد، در سال 2004 مردم جهان با حيرت به نتايج درخشان اقتصادي ويتنام سوسياليستي و چين که در تحت رهبري احزاب کمونيست به ساختمان سوسياليسم در شرايط ويژه بومي و بين المللي ممکن شده است، نظاره داشتند.

   سال گذشته افغانستان، عراق، ، هائيتي، کنگو، سودان، سواحل عاج در آتش مهيب جنگ، مداخله خارجي و اشغال مي سوختند، رسانه هاي خبري صحنه هاي دلخراش جنگ، شکنجه و فقر را مخابره کردند، سازمان ملل در آخرين ماه سال فاش کرد که کشورهاي جهان در مجموع تقريباً يک تريليون دالر (هزار ميليارد دالر) صرف مصارف تسليحاتي مي کنند و اين رقم بسيار بيشترازمقدار بودجه اي است که قادر به حل معضل فقر است، که در حدود 40 تا 70 ميليارد دالر تخمين زده مي شود. ارزيابي سازمان ملل، در گزارشي که در دسامبر 2004، منتشر شد اينست که: جهان در آغاز قرن بيست و يکم نه تنها امن تر نيست بلکه بر اثر وحشت و جنگ بيشتر دچار شکاف و جدايي شده است و سياست غالب بر آن سياست جنگ افروزي شده است. تحولات سال 2004 در طرح هاي امپرياليسم ساختار هايي نظير اعانه ملي براي دموکراسي که آزادانه در کشورهايي که مورد هدف ايالات متحده براي استقرار دموکراسي از نوع مورد نظر جورج بوش و کاخ سفيد مي باشند،عمل مي کنند، نقش اساسي دارند، در سال گذشته در جريان کارزار نيروهاي راستگرا براي برکناري هوگو چاوز از رياست جمهوري اين کشور از طريق همه پرسی رفراندوم صحنه آشکار عملکرد سازمان اعانه ملي براي دموکراسي به نيابت از سوي کاخ سفيد بود، البته درايت نيروهاي مردمي و بسيج و سازماندهي زحمتکشان در نهايت در جريان رفراندوم ماه اگست 2004 به شکست ارتجاع انجاميد.

    براي سران سرمايه داري دموکراسي فقط يک کلمه است، يک ابزار سياسي، يک وسيله حفاظت از ثروت ها و نفوذشان و ترجيحاٌ افزايش و گسترش آن، عملکرد دولت هاي سرمايه داري در ساقط کردن حکومت هاي ملي نظير دولت مصدق در 1953ميلادی و دولت آلنده در 1973 و دولت مترقي موريس بيشاپ در گرانادا، در 1981 و حکومت ترقي خواهانه دموکراتيک دروطن عزيز مان افغانستان در دهه 1980، توطئه آن ها براي ساقط کردن کشور هاي سوسياليستي و حمايت آنان از دولت آريل شارون در سرکوب مردم فلسطين ورژيم هاي کودتاچي پرويز مشرف در پاکستان و سوهارتو در اندونزي، آگوستو پينوشه در شيلي ونمايشگرعيار واقعي دموکراسي مورد نظر امپرياليسم است.

   سال گذشته سال تشديد و گسترش مبارزه نيروهاي طرفدار صلح و پيشرفت بر ضد سياست رشد نظامي گري و جهاني شدن سرمايه داري بود، از نمايش قدرتمند مخالفان سرمايه داري نوليبرال در مومباي (بمبئي) در هندوستان، تا اجلاس فوروم اجتماعي اروپا در نومبر در لندن طرفداران که برای همفکري ، ترقي خواهي و صلح با برنامه ريزي  وسيع در مقياس جهاني پرداختند، درجنوری چهارمين کنفرانس اجتماعي جهاني با شرکت يک صد هزار نفر از 130 کشور جهان برگزار شد، بحث هاي اجلاس عمدتاٌ روي مساله تغذيه و حقوق مربوط به آن و نيز مبارزه برضد نظامي گري و موضوع تبعيض ها متمرکز بود، موضوعاتی از قبيل نظامي گري و صلح وسيعاٌ مورد گفتگو قرار گرفت، از جنبه هاي مهم اجلاس هاي اجتماعي جهاني بايد به نقش فعال احزاب دموکراتيک- کارگري که اکنون به واحدي قدرتمند و برنامه ريز براي اين مبارزه با شکوه بدل شده اند، اشاره کرد.

    در سال 2004 کيوبا، ويتنام، چين و جمهوري کره دموکراتيک، کشورهايي که ساختمان سوسياليسم را در دستور کار خود قرار داده اند، در شرايط دشوار بين المللي به تلاش هاي خود ادامه داده و پيروزي هاي مهمي را به دست اوردند،  در گزارش دولت ويتنام که درسپتمبر منتشر شد مشخصه هاي يک اقتصاد ملي با رشد نسبتاٌ بالا و پايدار از قبيل نرخ 7/2 درصدي متوسط توليد ناخالص ملي، رشد 15/2 درصدي صنعت، رشد 7/2 درصدي بخش خدمات و رشد متوسط 13/6 درصدي صادرات تصوير شده است، در روز  24 دسمبر وزارت تجارت ويتنام اعلام کرد که ميزان صادرات ويتنام در ماه دسمبر از 2/4 ميليارد فزوني يافته است، اين امر به معني آنست که صادرات ويتنام در سال 2004 بالغ بر 26 ميليارد دالر بوده است که نسبت به سال قبل از آن رشد  29 درصدي را نشان مي دهد، پيشروي سيستم اقتصادي- اجتماعي چين پايه در ساختار سياسي اين کشور دارد، در سال گذشته ايالات متحده با سراسيمگي سعي در اتخاذ سياست هايي براي محدود کردن رشد مقبوليت بين المللي چين نمود، سران ايالات متحده با اشاره به چين به مثابه رقيب استراتژيک و اينکه اين کشور از نظرتجارت به قدرت دوم جهان پس از آمريکا بدل شده است، سعي دارند، با اتخاذ سياست هايي از قبيل کنترل منابع نفتي، بصورتي امکان اعمال نفوذ بر اين غول اقتصادي شرق آسيا را بدست بياورند، در روز 30 دسمبر روزنامه تايمز مالي ( فايننشال تايمز) در سرمقاله هاي خود که بيانگر جمع بندي تحليل گران عمده جهان سرمايه داري است اضافه مي کند: نتايج اکنون کاملاٌ واضح هستنداز 1979 تاکنون چين توانسته است که جهان را فتح کند، آن هم نه توسط ارتش و نيروهاي نظامي خود، بلکه با کارخانه هايش. سرمقاله آنگاه به وحشتي که رشد سالانه توقف ناپذير 9 درصدي چين و ظهور اين کشور در مقام يک قدرت عظيم تجاري در کشور هاي سرمايه داري ايجاد کرده است، سخن مي گويد، چين عملاٌ کشورهاي موسوم به ببرهاي آسيايي در جنوب شرقي آسيا را در سايه گذاشته استميزان تجارت متقابل سالانه آن با بقيه جهان بالاتر از 1000 ميليارد دالر مي باشد، و ذخيره اسعار اين کشور 524 ميليارد دالر است، اين حقيقتي است که قدرت اقتصادي فزاينده چين، در کنار جمعيت 1/3 ميلياردي آن و موقعيت ويژه آن در آسيا، اين کشور را به يک قدرت استراتژيک بدل کرده است مذاکرات مثبت بين چين، هندوستان و روسيه در سال 2004 شروع مثبت و قانونمند در راستاي شکل گيري يک وزنه متعادل کننده در مقابل امپرياليسم آمريکا مي باشد که در صورت ادامه و توفيق به نفع صلح جهاني است.

   سال 2004، سال تشديد مبارزه زحمتکشان با تهديد جدي سرمايه داري انحصاري و نشانگر اين واقعيت جدي بود که بر خلاف همه تبليغات کر کننده امپرياليسم زحمتکشان جهان همچنان معتقدند که جهاني ديگر، جهاني عاري از تبعيض نژادي، جنسي و بي عدالتي دهشتناک طبقاتي ممکن است مبارزه در اين راه بر خلاف همه پيش بيني ها در زمينه پايان تاريخ همچنان ادامه دارد و هر روز قشرهاي وسيع تري از جوانان و توده هاي کار و زحمت را به صفوف خود جلب مي کند پيشبرد و جهت دهي به اين مبارزه وظيفه يي است که پيش روي همه ترقي خواهان جهان قرار دارد.

درآخرين  روزنفس کشيدن سال 2004:

   زمين لرزه مهيبی که در روز يکشنبه 26 دسمبر 2004 در اعماق اقيانوس هند رخ داد بيش از 150 هزار تن از ساکنان گشور های حاشيه ای را به کام مرگ کشيد و متجاوز از 6 ميليون نفر بی خانمان ساخت که زلزله خانمان بر انداز و شهر تاريخی بم در ايران را در فکرها تداعی ميکند سونامی(Tsunami ) صبح روز يکشنبه 26 دسمبر 2004، سواحل جنوبی اسيای شرقی را در هم کوبيد از کشته پشته ساخت، پلها را درهم شکست جاده ها را ويران کرد، خانه ها و هوتلها را با سا کنانشان بلعيد، درختهای کهن را از ريشه کند و اجساد انستنها را از شاخه های درختان آويخت به دنبال آن نيز بيماريهای گوناگون و رنجهای التيام ناپذير  روانی ده روز پس از حادثه، هنوز شمار دقيق قربانيان معلوم نيست، رقم ها هر روز بالاتر می رود و اينک آمار مردگان و نا پديد شدگان از 150 هزار گذشته است ، هزاران توريست که از نقاط مختلف  جهان به منطقه بلا زده رفته بودند تا رخصتی پايان سال را در سواحل گرو و زيبای جنوب شرقی آسيا  بگذزانند، جان شرين بر سر اين سفر نهادند و آنها نيز که از مهلکه جان بردند هرچه داشتند از دست دادند.

   قهر طبيعت، دست رد بر سينه هيچ گروه و هيچ قوم و هيچ مذهبی نگذاشت ، بومی و غير بومی، مسلمان، هندو ، مسيحی، بودائی، فقير و غنی در کنار هم به خاک و در زير لايه های گل افتادند و از همين روست که در پی حادثه، درسراسر جهان يک جنبش بی سابقه همبستگی برای کمک رسانی به منطقه سو نامی زده شکل گرفته است و هر روز بر ابعاد آن اضافه می شود.

  در اخير آنچه ممکن است از نظر ها پنهان مانده باشد وخامت حال پاپ ژان پال دوم رهبر کاتوليک های جهان است، پاپ پولندی الاصل از وضعيت جسمی خوبی بر خوردار نبوده و بيم آن می رود که با مرگ خود، راه را برای انتخاب پاپ جديد هموار سازد، وضعيت جسمی پاپ به قدری نا گوار است که ممکن است سال 2005 آخرين سال حيات او باشد .

با تقديم احترامات و تبريک سال نوميلادی به همه عزيزان و خوانندگان عزيز، باتقديم گزارش ديگری خدا يار و ياور تان باد

 

پی نوشت ها :

ـ  اخبار، روسين  ــ  پيک نيت  ــ ـ  جام جم آنلاين ــ ـ  راديو بی بی سی  ــ ـ  راديو فردا ــ ـ  شهر وند  شماره 952} ــ ـ حزب تودهء ايران    ــ ـ کيهان لندن

 برای معلومات بيشتر مراجعه شود به : ــ صفه 173 تا 183 کتاب ( طعم نا خوشايند استعمار ) تاليف : سراج الدين اديب

 

 

 


بالا
 
بازگشت