سراج الدین اديب

 

جنتری برای یک قرن ازسالهای ۱۲۹۹ – ۱۳۹۸

محترم سراج الدین ( ادیب ) عضو شورای اقتصادی شورای وزیران با اتکا بر تجارب قبلی اش در طی یکنیم سال کار توانست جنتری برای یک قرن را با استفاده از حروف (( ابجد)) و ((هوز)) تهیه نماید که تا کنون با یک چنین چیز بر نخورده ایم. شرح این جنتری چنین است  :

  در جنتری سالهای هجری و شمسی در سالهای عادی و کبیسه در جناحین مستطیل فوقانی در یک جدول جدا شده است. در حاشیه مستطیل فوقانی دوازده ماه سال بداخل دایره های کوچک گنجانیده شده است، بداخل مستطیل فوقانی در ستون ماه هاحروف ابجد( ا، ب، ج، د ) و حروف هوز( هـ، و ، ز ) بداخل شش ضلعی های کوچک نگاشته شده و در هفت جدول پائینی هفته های سال در تابعیت حروف ابجد و هوز ، قرار گرفته است و با مراجعه به این جنتری میتوان تاریخ و ایام مورد نظر را طی یک قرن از سال ۱۲۹۹ هجری شمسی تا ۱۳۸۹ هجری شمسی دریافت نمود .

طرز استفاده از جنتری :

برای پیدا کردن تاریخ یا  روز مورد نظر نخست در جدول ها ی جانبی مستطیل فوقانی که سالهای عادی و کبیسه در آن گنجانیده شده مراجعه میکنیم، نقطه مورد نظر را به سوی حرف ابجد و هوز ، در مستطیل فوقانی تعقیب میکنیم که در ستون زیرین ماه ها قرار دارد، در اینجا با یکی از این حروف سر میخوریم، حرف را به خاطر داشته در جداول پائینی همان حرف را پیدا میکنیم و برویت آن تاریخ ویا روز معینه را دریافته میتوانیم مثلأ ما پیدا میکنیم که در سال ۱۳۴۰هـ. ش ((۲۸ )) اسد با کدام روز مصادف شد ؟

در جدول سالهای عادی سال ۱۳۴۰ از افقی (( سوم )) و از عمودی(( پنجم)) است . این ستون را به سوی مستطیل فوقانی تعقیب میکنیم در ذیل ستون ماه اسد از افقی به (( سوم )) به حروف ( ز) بر میخوریم بعدأ جدول ( ز ) را در هفت جدول پائین پیدا می کنیم و در میابیم که ۲۸ اسد سال ۱۳۴۰ مصادف به روز ((شنبه)) بود.

ویا پیدا میکنیم که روز پنجشنبه چهارم ماه اسد سال ۱۳۷۲ هـ.ش با کدام روز مصادف است ؟.

 در جدول سالهای عادی از افقی به (( یک )) و از عمودی به (( نهم )) سال ۱۳۷۲ را می یابیم ، سپس همان لین را به سوی مستطیل فوقانی دنبال میکنیم در ذیل ماه اسد حرف ( هـ ) را می بینیم.

   بعد در جداول پائین جدول ( هـ ) را در می یابیم و می بینیم که روز پنجشنبه چهارم ماه اسد مصادف به ۲۸ اسد است، همین قسم تمام ایام و تاریخ یک قرن را در سالهای گذشته و آینده میتوان برویت این جنتری جستجو نمود ./    تهیه کننده متن: ق .نیکپی

 


بالا
 
بازگشت