سراج الدین اديب

 

آرشیف نمبر (۱۴)

به قاتلان مردم کابل

در بدر خاک بسر گشته کبابش کردید

کور کردید که بسیار عذابش کردید

خانهء را که سزاوار پرستیدن بود

مرگتان باد که خستید و خرابش کردید

مادری را که به جز رنج بسر بر نکشید

گیسوانش ببریدی و عتابش کردید

هرکسی راکه امیدی و تمنای داشت

ماتمی داده و با زخم مجابش کردید

خواهری را که دعا گوی جوانی تان بود

داغ در داغ، به خونابه حجابش کردید

کودکی کاو به لب از خنده چراغی افروخت

طعمهء آتشی از سرب  مذابش کردید

آنچه که بود ز فرهنگ و شرف آدم را

اندرین شهر به یک هیچ حسابش کردید

وآنچه که از سر وحشت به جهان کس بندید

آوردید به این خطه و بابش کردید

                                   قهارعاصی

۱۵

فرستنده : س . ادیب

شماره ششم سال اول نوامبر ۱۹۹۸ جدی ۱۳۷۶ ش- صفحه ۱۹ آزادی

ماهنامه اطلاعاتی، فرهنگی افغانها در دنمارک

                                             

 

 

 


بالا
 
بازگشت